Stadion przy Kościuszki, mieszkania przy Pułtuskiej

Wydarzenia

Stadion przy Kościuszki, mieszkania przy Pułtuskiej

31.05.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Nikt, oprócz mediów i urzędników, nie przyszedł 18 maja na dyskusję publiczną w sprawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych działek przy ul. Kościuszki i Okrzei. Plan sankcjonuje m.in. zamierzenia władz gminy dotyczące lokalizacji stadionu miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Od ul. Okrzei nowy plan przewiduje zabudowę jednorodzinną, między ul. Okrzei a 11 Listopada – wielorodzinną, z dopuszczeniem trzech kondygnacji.
Projekt obejmuje też stadion miejski przy ul. Kościuszki. Jest odzwierciedleniem planów władz miasta dotyczących przeniesienia do budynku hotelowego całego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wraz z wejściem w życie programu 500 plus, do budynku przeniesiono już dział świadczeń rodzinnych. Z przeprowadzką w całości ośrodek musi jednak poczekać do czasu przebudowy budynku po hotelu. Urząd miejski czeka na projekt i kosztorys modernizacji stadionu. A po przeprowadzce władze gminy podejmą decyzję, co z lokalami obecnie zajmowanymi przez OPS w bloku przy ul. 3 Maja: sprzedaż, adaptacja na mieszkania komunalne czy na potrzeby innych instytucji.
Projekt planu nie przewiduje więc przy ul. Kościuszki zabudowy mieszkaniowej, co było brane pod uwagę, gdy pojawiła się koncepcja przeniesienia stadionu na ul. Pułtuską. Teraz to z kolei tam lokalizowana jest mieszkaniówka – plan zagospodarowania jest w trakcie przygotowania, gmina wystawi teren na sprzedaż.
Dotychczas do projektu ul. Kościuszki i Okrzei nie wpłynęły żadne uwagi, można je składać do 6 czerwca. Jeśli ich nie będzie, plan zostanie przyjęty najprawdopodobniej w lipcu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom