Advertisement 
Spotkanie w sprawie środków dla bezrobotnych

Wydarzenia

Spotkanie w sprawie środków dla bezrobotnych

31.08.2016
autor: Ewa Elward
Od 5 do 9 września w Powiatowym Urzędzie Pracy można będzie składać wnioski o uczestnictwo w projektach skierowanych do bezrobotnych. Można uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej. Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 2 września o godz. 10 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. 
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim” jest skierowany do osób w wieku 30 lat i powyżej (szczególnie powyżej 50 roku życia), bezrobotnych nieprzerwanie przez ponad rok, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy zbiera wnioski tylko od osób długotrwale bezrobotnych. Środki są przewidziane dla 2 osób.
Wnioski na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych: powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 lat lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 lat. Na pieniądze z tego projektu może liczyć 10 osób.
Z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim” mogą skorzystać: zarejestrowani bezrobotni w wieku 18 - 29 lat, bez pracy, którzy nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie uczestniczyli w pozaszkolnych kursach kwalifikacyjnych. Grupa docelowa to szczególnie osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne (w wieku do 25 roku życia - pozostające bez pracy nieprzerwanie ponad pół roku; powyżej 25 roku życia - ponad rok). Pieniędzy z tego programu starczy dla 5 osób.
Dla każdej zakwalifikowanej w naborze osób przewidziano 20 tys. zł. 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 2 września o godz. 10 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. Bliższe informacje w pokoju nr 3 (29 742-61-66, wew. 265).
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku