Sporo wniosków inwestycyjnych

Wydarzenia

Sporo wniosków inwestycyjnych

16.10.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Ponad 120 wniosków inwestycyjnych mieszkańcy złożyli do przyszłorocznego budżetu gminy Wyszków. Liczą głównie na budowę dróg. Na realizację czekają również dwa duże projekty: budowa obwodnicy śródmiejskiej i modernizacja stadionu.
Wnioski do budżetu na 2017 r. można było składać w urzędzie miejskim do końca września. Najwięcej, bo 59, dotyczy budowy dróg. Wpłynęło też 20 wniosków o budowę chodników, 22 – oświetlenia, 6 – kanalizacji sanitarnej. Pojedyncze wnioski dotyczą placów zabaw i rekreacji, budowy kanalizacji deszczowej, parkingów, boisk, sal gimnastycznych, a nawet wałów przeciwpowodziowych.
Urzędnicy i radni są na etapie weryfikacji wniosków. Urzędnicy sprawdzają, czy proponowane przez mieszkańców inwestycje w ogóle leżą w gestii samorządu gminnego, czy przygotowane są do realizacji (np. czy uregulowany jest stan prawny gruntów). Przed radnymi trudny orzech do zgryzienia – wybór inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku. W najbliższym czasie samorządowcy planują objazd, by przyjrzeć się wskazanym przez mieszkańców miejscom.
Władze gminy nie potrafią na razie oszacować, jaką kwotę w 2017 r. uda się na inwestycje przeznaczyć. Trudno powiedzieć, czy będzie to rok tak dobry jak obecny – inwestycje pochłoną 35 mln zł. Trzeba również pamiętać, że gmina planuje dwa poważne przedsięwzięcia: budowę obwodnicy śródmiejskiej, która w dalszym ciągu czeka na decyzję o dofinansowaniu, i modernizację stadionu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
PCPR: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

PCPR: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Po raz kolejny w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, które spełniając warunki uczestnictwa w programie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
zobacz więcej
Zimowe zabawy w parku (foto)

Zimowe zabawy w parku (foto)

Górka w parku pozostaje jednym z najpopularniejszych miejsc zimowych zabaw w mieście.
zobacz więcej
Co jest modne? Pokazano w „Galeo” (foto)

Co jest modne? Pokazano w „Galeo” (foto)

Do pracy, na spacer czy aktywne spędzenie wolnego czasu. Co założyć wiosną? W Dniu Kobiet można było zobaczyć podczas pokazu mody w centrum handlowym „Galeo”. Wyszkowskie butiki przedstawiły propozycje, a wyszkowinie zaprezentowali. W roli modeli wystąpiły m.in. piłkarki „Loczków” i zawodnicy drużyny „Rhinos”.
zobacz więcej
Karol Garlacz przewodniczącym MRM  Karol Garlacz został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej

Karol Garlacz przewodniczącym MRM Karol Garlacz został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej

Karol Garlacz ponownie został wybrany przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie. Pierwsza sesja rady II kadencji odbyło się 11 grudnia.
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom
Zitcom