Sporo wniosków inwestycyjnych

Wydarzenia

Sporo wniosków inwestycyjnych

16.10.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Ponad 120 wniosków inwestycyjnych mieszkańcy złożyli do przyszłorocznego budżetu gminy Wyszków. Liczą głównie na budowę dróg. Na realizację czekają również dwa duże projekty: budowa obwodnicy śródmiejskiej i modernizacja stadionu.
Wnioski do budżetu na 2017 r. można było składać w urzędzie miejskim do końca września. Najwięcej, bo 59, dotyczy budowy dróg. Wpłynęło też 20 wniosków o budowę chodników, 22 – oświetlenia, 6 – kanalizacji sanitarnej. Pojedyncze wnioski dotyczą placów zabaw i rekreacji, budowy kanalizacji deszczowej, parkingów, boisk, sal gimnastycznych, a nawet wałów przeciwpowodziowych.
Urzędnicy i radni są na etapie weryfikacji wniosków. Urzędnicy sprawdzają, czy proponowane przez mieszkańców inwestycje w ogóle leżą w gestii samorządu gminnego, czy przygotowane są do realizacji (np. czy uregulowany jest stan prawny gruntów). Przed radnymi trudny orzech do zgryzienia – wybór inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku. W najbliższym czasie samorządowcy planują objazd, by przyjrzeć się wskazanym przez mieszkańców miejscom.
Władze gminy nie potrafią na razie oszacować, jaką kwotę w 2017 r. uda się na inwestycje przeznaczyć. Trudno powiedzieć, czy będzie to rok tak dobry jak obecny – inwestycje pochłoną 35 mln zł. Trzeba również pamiętać, że gmina planuje dwa poważne przedsięwzięcia: budowę obwodnicy śródmiejskiej, która w dalszym ciągu czeka na decyzję o dofinansowaniu, i modernizację stadionu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom