Spore zainteresowanie kolektorami

Wydarzenia

Spore zainteresowanie kolektorami

13.07.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Ponad 800 mieszkańców gminy Wyszków zadeklarowało chęć przystąpienia do wspólnego, prowadzonego przez urząd miejski, projektu budowy kolektorów słonecznych. Najprawdopodobniej wszyscy z dofinansowania nie będą mogli skorzystać, a przynajmniej nie w pierwszej turze.
Wniosek „Czyste powietrze – odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie” gmina zamierza złożyć do unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zadanie obejmować będzie zakup i instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych, co ma na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji. Samorząd wystąpi o dofinansowanie, pokryje też koszty dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, mieszkańcy będą musieli wyłożyć wkład własny – ok. 20% kosztów instalacji (ok. 3 tys. zł) i przerobić instalację wewnętrzną. Przez 5 lat to samorząd byłby właścicielem urządzeń, a mieszkańcy – użytkownikami. 
Ankiety i deklaracje przystąpienia do projektu mieszkańcy mogli składać w urzędzie miejskim od 19 czerwca do 5 lipca. Wpłynęło ponad 800 wniosków. Obecnie urzędnicy weryfikują dane zawarte w ankietach i przygotowują umowy użyczenia nieruchomości.
Wciąż nie wiadomo, ilu mieszkańców ostatecznie będzie mogło skorzystać z programu, wstępnie mówi się o 500 gospodarstwach domowych. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ostateczne informacje wnioskodawcy powinni otrzymać do końca miesiąca.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom