Wydarzenia

1 / 7

Spokojnie, to tylko chwilowe (foto)

19.10.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Dziesiątki palików ustawionych wzdłuż parkowych alejek wzbudziło spore zainteresowanie i mnóstwo pytań. Czyżby gmina postanowiła park ogrodzić? Tak, ale tylko na czas wycinki, która powinna rozpocząć się lada dzień. Ponieważ zakres prac jest spory, teren należy ogrodzić i zabezpieczyć.
Jak już informowaliśmy na łamach Nowego Wyszkowiaka, w ramach pierwszego (z ośmiu) etapu rewaloryzacji wyszkowskiego parku do wycięcia przewidzianych jest 86 drzew i 630 m kw. krzewów, do posadzenia - 50 drzew, 1.762 krzewy oraz 5,5 tys. m kw. bylin i roślin.
W postępowaniu przetargowym urząd miejski określił też zakres cięć pielęgnacyjno-sanitarnych 122 drzew wskazanych w dokumentacji. Chodzi m.in. o usunięcie chorych i nadłamanych konarów, zwisających nad ciągami pieszymi, skrócenie lub usunięcie konarów zaatakowanych przez szkodniki, krzyżujących się ze sobą pędów. Przewidziane są również cięcia pielęgnacyjne i formujące.
Przetarg wygrała spółka „Limba” z Warszawy z ofertą w wysokości 512.814 zł i 6-letnim okresem gwarancji. Ponieważ wyszkowski park jako zabytek znajduje się pod szczególną ochroną, wykonawca musiał przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania prac na terenach objętych ochroną konserwatorską.
Przygotowania do wycinki widoczne są gołym okiem. Rozpoczęto ustawianie tymczasowego ogrodzenia wzdłuż parkowych alejek. Podczas prac, które powinny się zakończyć do 8 grudnia, na teren objęty rewaloryzacją nie wolno wchodzić. Dla własnego bezpieczeństwa, lepiej zakazu przestrzegać.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane

Zitcom