Śladem naszych publikacji: Chcą kontroli niekontrolowanego nawożenia ziemi (foto)

Wydarzenia

Śladem naszych publikacji: Chcą kontroli niekontrolowanego nawożenia ziemi (foto)

10.11.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
W ślad za mieszkańcami ul. Kolejowej w Rybienku Leśnym, wracamy do poruszonej w poprzednim wydaniu Nowego Wyszkowiaka sprawy – jak określają - „niekontrolowanego nawożenia ziemi” na niezabudowaną działkę w ich sąsiedztwie. Z prośbą o interwencję na piśmie zwrócili się do burmistrza.
„Nawożenie ziemi na rzeczoną działkę i teren zlokalizowany za zabudowaniami przy ulicy Kolejowej wzdłuż torów kolejowych narusza w sposób ewidentny i istotny równowagę stosunków wodnych” – podkreślają. Powołują się na art. 29 Prawa wodnego, który mówi, że „Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich”.
W tym miejscu urzędnicy, do których pismo trafiło w piątek, zwracają uwagę na zwrot „ze szkodą” i powtarzają to, co usłyszeliśmy już w ubiegłym tygodniu, że gmina może interweniować, jeśli dojdzie do negatywnych skutków nawiezienia ziemi.
„Mając na uwadze i świeżo w pamięci sytuację sprzed sześciu lat, czujemy się zagrożeni” – w piśmie do burmistrza podkreślają jednak mieszkańcy. – „Teren, na którym zostały w sposób niekontrolowany wycięte bez stosownego zezwolenia drzewa, a obecnie jest nawożona ziemia, stanowi naturalne rozlewisko wód opadowych i rzecznych. Prosimy o gruntowne wyjaśnienie sprawy. Doprowadzenie do zaprzestania dalszego nawożenia ziemi. Prosimy także o to, by w drodze decyzji nakazane zostało właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego.”
- Temat jest złożony, analizujemy możliwości gminy i kroki, jakie moglibyśmy w tej sprawie podjąć – w poniedziałek w rozmowie z NW do pisma mieszkańców odniósł się naczelnik miejskiego wydziału gospodarki komunalnej Robert Garbarczyk. Zapewnia, że urząd „będzie drążył sprawę”, ale na chwilę obecną jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach.
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.60% (184 głosów)
29.85% (243 głosów)
7.25% (59 głosów)
6.76% (55 głosów)
33.54% (273 głosów)
manhattan