Śladem naszych publikacji: Chcą kontroli niekontrolowanego nawożenia ziemi (foto)

Wydarzenia

Śladem naszych publikacji: Chcą kontroli niekontrolowanego nawożenia ziemi (foto)

10.11.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
W ślad za mieszkańcami ul. Kolejowej w Rybienku Leśnym, wracamy do poruszonej w poprzednim wydaniu Nowego Wyszkowiaka sprawy – jak określają - „niekontrolowanego nawożenia ziemi” na niezabudowaną działkę w ich sąsiedztwie. Z prośbą o interwencję na piśmie zwrócili się do burmistrza.
„Nawożenie ziemi na rzeczoną działkę i teren zlokalizowany za zabudowaniami przy ulicy Kolejowej wzdłuż torów kolejowych narusza w sposób ewidentny i istotny równowagę stosunków wodnych” – podkreślają. Powołują się na art. 29 Prawa wodnego, który mówi, że „Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich”.
W tym miejscu urzędnicy, do których pismo trafiło w piątek, zwracają uwagę na zwrot „ze szkodą” i powtarzają to, co usłyszeliśmy już w ubiegłym tygodniu, że gmina może interweniować, jeśli dojdzie do negatywnych skutków nawiezienia ziemi.
„Mając na uwadze i świeżo w pamięci sytuację sprzed sześciu lat, czujemy się zagrożeni” – w piśmie do burmistrza podkreślają jednak mieszkańcy. – „Teren, na którym zostały w sposób niekontrolowany wycięte bez stosownego zezwolenia drzewa, a obecnie jest nawożona ziemia, stanowi naturalne rozlewisko wód opadowych i rzecznych. Prosimy o gruntowne wyjaśnienie sprawy. Doprowadzenie do zaprzestania dalszego nawożenia ziemi. Prosimy także o to, by w drodze decyzji nakazane zostało właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego.”
- Temat jest złożony, analizujemy możliwości gminy i kroki, jakie moglibyśmy w tej sprawie podjąć – w poniedziałek w rozmowie z NW do pisma mieszkańców odniósł się naczelnik miejskiego wydziału gospodarki komunalnej Robert Garbarczyk. Zapewnia, że urząd „będzie drążył sprawę”, ale na chwilę obecną jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane