Sezon kąpielowy i kąpieliska

Wydarzenia

Sezon kąpielowy i kąpieliska

30.04.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni miejscy na sesji podjęli uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wyszków. W wykazie jest jedno kąpielisko - plaża miejska nad Bugiem.
Utworzenie plaży miejskiej wymaga podjęcia przez radę uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk. Zgodnie z ustawą Prawo wodne z lipca ub. roku projekt uchwały powinien być uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – ich opinie są pozytywne. Projekt uchwały był podany do publicznej wiadomości od 2 do 23 marca – uwag nie było.
Radni zdecydowali, że sezon kąpielowy na terenie Gminy Wyszków w 2018 r. trwa od 23 czerwca do 31 sierpnia. Trzeba przypomnieć, że organizacja kąpieliska to spory wydatek.
W wykazie kąpielisk jest jedno – plaża miejska – a jego organizatorem jest Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Sołtys Marek Curuł pytał: Co z dzikimi kąpieliskami? To jest duży problem.
Naczelnik Robert Garbarczyk odpowiedział, że to nie są kąpieliska. To są osoby kąpiące się w miejscach niedozwolonych.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom