Rozumiem Państwa emocje, niechęć i sprzeciw

Wydarzenia

Rozumiem Państwa emocje, niechęć i sprzeciw

18.10.2019
autor:
Osobiście nie jestem zwolennikiem jej lokowania w Wyszkowie, ale moje osobiste zdanie nie może mieć wpływu na decyzję administracyjną - pisze burmistrz Grzegorz Nowosielski w oświadczeniu dotyczącym planowanej inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
 
Wniosek do burmistrza o wydanie decyzji środowiskowej złożyła firma ECO ABC z Bełchatowa. Na terenie wydzierżawionym przy ul. Przemysłowej w Wyszkowie chce wybudować zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
O zamiarach firmy i protestach mieszkańców przeczytasz TUTAJ.

Oświadczenie w tej sprawie wydał burmistrz Grzegorz Nowosielski:
Szanowni Państwo, 
inicjatywa przedsiębiorcy, który wnioskuje o budowę spalarni zawsze budzi emocje i spotyka się z niechęcią mieszkańców wybranej lokalizacji. Nikt nie chce mieć takiego sąsiedztwa, zwłaszcza dziś, kiedy jakość życia odgrywa tak istotne znaczenie. Nie inaczej jest w naszym mieście, rozumiem więc Państwa emocje, niechęć i sprzeciw.
Nie zabiegaliśmy o takiego inwestora w Wyszkowie i wolelibyśmy, aby wybrał inną lokalizację, niż nasze miasto. Musimy jednak uszanować jego prawo do wnioskowania o uruchomienie procedury środowiskowej i przeprowadzenia jej zgodnie z prawem i należytą starannością. Jesteśmy na początku procedury administracyjnej i żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Niestety, ustawodawca nie przewidział możliwości wydania decyzji odmownej jedynie na podstawie sprzeciwu mieszkańców.
Temat jest bardzo trudny społecznie i wolałbym, aby w naszej dzielnicy przemysłowej pojawiały się mniej kontrowersyjne i trudne do zaakceptowania przez mieszkańców przedsiębiorstwa – bo przemysł sam w sobie jest nam jako miastu potrzebny do jego rozwoju. Oczywiście dziś wśród priorytetów społecznych jakość życia mieszkańców stoi wyżej, niż tworzenie nowych miejsc pracy, ale sądzę, że warto tutaj szukać równowagi. Naszym priorytetem jest rozwój gminy, ale rozumiany także jako podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.
Rozumiem obawy mieszkańców i uważnie się w nie wsłuchuję. Trwa procedura wnioskowana przez przedsiębiorcę i przeprowadzimy ją z pełną starannością i dbałością o każdy szczegół. To procedura, w której uzgodnienia i opinie wydają także inne podmioty, jak choćby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czy Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, one również będą się tej sprawie przyglądać. Ostateczna decyzja w sprawie budowy spalarni należeć będzie do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Powiatowego w Wyszkowie. Osobiście nie jestem zwolennikiem jej lokowania w Wyszkowie, ale moje osobiste zdanie nie może mieć wpływu na decyzję administracyjną.
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom