Rekrutacja do przedszkoli w marcu

Wydarzenia

Rekrutacja do przedszkoli w marcu

31.01.2019
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 4 marca i, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie elektronicznie.
Poprzez stronę internetową www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl będzie można zapisać dziecko do: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola Integracyjnego nr 4, Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: nr 3 w Rybienku Leśnym oraz nr 4 i nr 5 w Wyszkowie. W rekrutacji elektronicznej znajdą się też przedszkola niepubliczne Przyjaciele Kubusia i Nasze Bambino nr 2 działające na zasadach takich samych jak publiczne.
Rejestracja kandydatów będzie trwała od 4 do 15 marca. Publikacja wyników i potwierdzanie woli 26 marca – 2 kwietnia; rekrutacja uzupełniająca: 6 czerwca – 31 sierpnia.
Zgłoszenie kandydatury dziecka będzie możliwe także do niektórych przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wyszków. W zakładce OFERTA zamieszczone zostaną propozycje odnośnie zajęć dodatkowych i inne szczegółowe informacje o danym przedszkolu.
Oddziały przedszkolne w szkołach na terenach wiejskich nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Kandydaturę dziecka należy zgłosić w formie papierowej, bezpośrednio w szkole (druki dostępne w sekretariatach szkół).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom