Rejestr wyborców

Wydarzenia

Rejestr wyborców

11.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Osoby stale zamieszkałe na terenie gminy, ale bez zameldowania na pobyt stały do 15 października mają czas na wpisanie się do rejestru wyborców.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym, osoby stale mieszkające, ale niezameldowane zostaną wpisane do rejestru wyborców, jeżeli złożą w urzędzie gminy pisemny wniosek najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów tj. do 15 października 2018 roku.
Wniosek można otrzymać w pokoju nr 107, w wydziale ogólnym i spraw obywatelskich - ewidencja ludności oraz pobrać ze strony www.bip.wyszkow.pl, w zakładce „prawo lokalne”, podpunkt „wybory”.
Wszelkich informacji udziela telefonicznie inspektor ds. ewidencji ludności Ewa Borecka, tel. 29-743-77-03.
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom