Radni (nie)obecni

Wydarzenia

Radni (nie)obecni

14.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Radni powiatowi w mijającej kadencji mają na koncie sporo nieobecności: 124 na sesjach i 121 na komisjach. Rekordziści na sesjach i komisjach nie byli 37, 35 i 33 razy.
W Ustawie o samorządzie gminnym i komentarzach do niej czytamy o społecznym charakterze pracy radnego, ale też przysługujących mu dietach (nie podlegających opodatkowaniu). Pracodawca zobowiązany jest co prawda zwolnić radnego od pracy zawodowej „w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”, ale to zwolnienie nieodpłatne. Z drugiej strony radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. „Wprawdzie to rada określa wysokość i reguły wypłaty świadczeń, ale nie może radnych pozbawić ich zupełnie – musi co najmniej ustalić je w wysokości wydatkowanych środków, społeczny charakter mandatu bowiem nie może zmuszać radnego do dopłacania do wykonywanej funkcji” – brzmi komentarz. Maksymalne stawki diet określają rządowe rozporządzenia. Poza tym, ustalając wysokość diet, rada musi wziąć pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Przypomnijmy, że po burzliwych dyskusjach na początku 2016 r. diety radnych powiatowych zostały zmniejszone do 1.193 zł. Za jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na komisji lub sesji radny otrzymuje dietę 20% niższą, za dwie lub więcej – 40%. Choć w mijającej kadencji radni mieli sporo nieobecności, w zdecydowanej większości usprawiedliwione. Wyjątkiem jest Marek Głowacki, który dietę miał potrącaną 10 razy. Jedno nieusprawiedliwienie ma też Tadeusz Kuchta.
Choroba i obowiązki służbowe – takie usprawiedliwienia najczęściej słyszy przewodniczący rady powiatu Jacek Bachański. – Nie ma zasad, z jakiego powodu można radnemu usprawiedliwić nieobecność, a z jakiego nie – dodaje. – Nieusprawiedliwione są wtedy, kiedy radny wie, że nieobecność jest z jego winy i nawet o niej nie uprzedza.
Zestawienie obejmuje okres od początku kadencji, czyli od 28 listopada 2014 r. do 14 sierpnia 2018 r. W tym czasie rada powiatu obradowała 54 razy. Odbyło się też 40 posiedzeń komisji zdrowia, 39 – komisji budżetu, 40 – komisji edukacji, 28 – komisji rewizyjnej. Radni są członkami kilku komisji, za wyjątkiem starosty, wicestarosty i przewodniczącego rady.
Jacek Bachański: 1 nieobecność na sesji
Krzysztof Chmiel: 4 nieobecności na sesjach i 3 na komisjach
Paweł Deluga: 4 nieobecności na sesjach i 3 na komisjach
Bogusław Frąckiewicz, członek zarządu: 2 nieobecności na sesjach i 5 na komisjach
Justyna Garbarczyk: 12 nieobecności na sesjach i 23 na komisjach
Jan Getka: 9 nieobecności na sesjach i 4 na komisjach
Kamil Giza: 4 nieobecności na sesjach i 5 na komisjach
Marek Głowacki: 14 nieobecności na sesjach (dwukrotnie otrzymał mniejszą dietę z powodu obecności nieusprawiedliwionych) i 19 na komisjach (z powodu nieusprawiedliwienia 8 razy potrącano radnemu z diety)
Bożena Jakubczak-Zadrożna: 21 nieobecności na sesjach i 16 na komisjach
Wojciech Kozon: 5 nieobecności na sesjach i 13 na komisjach
Tadeusz Kuchta, członek zarządu: 8 nieobecności na sesjach i 8 na komisjach (jedno nieusprawiedliwione – potrącenie diety)
Adam Mróz, wicestarosta: 10 nieobecności na sesjach
Bogdan Pągowski, starosta: 2 nieobecności na sesjach
Krystian Pędzich, członek zarządu: 10 nieobecności na sesjach i 5 na komisjach
Sławomir Pędzich: 1 nieobecność na sesji (obecny na wszystkich komisjach)
Renata Rębała: 5 nieobecności na sesjach i 4 na komisjach
Waldemar Sobczak: 6 nieobecności na sesjach i 1 na komisji
Katarzyna Wysocka: 4 nieobecności na sesjach i 9 na komisjach
Jerzy Żukowski: 2 nieobecności na sesjach i 4 na komisjach
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Pożegnanie Eugeniusza Rudnika (foto)

Pożegnanie Eugeniusza Rudnika (foto)

W czwartek 3 listopada 2016 r. na cmentarzu w Kamieńczyku został pochowany Eugeniusz Rudnik – pionier muzyki elektroakustycznej w Polsce, inżynier elektronik, reżyser dźwięku, współtwórca Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki elektroakustycznej na świecie.
zobacz więcej
Pożegnanie nadleśniczego (foto)

Pożegnanie nadleśniczego (foto)

Po 46 latach pracy Wojciech Kwiatkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków w latach 2012-2018, odszedł na emeryturę. Spotkanie pożegnalne odbyło się w czwartek 26 lipca. Padło wiele ciepłych, wzruszających słów. – O tobie, jako człowieku, powiem jedno: dobro wylewa się z ciebie uszami – żegnała swojego szefa Celina Wielkowska, zastępca nadleśniczego. 
zobacz więcej
Niedzielna barwna, ale i poważna (foto)

Niedzielna barwna, ale i poważna (foto)

W Niedzielę Palmową wyszkowskie kościoły zachwycały różnorodnością barw, a przyniesione przez wiernych okazałe palmy imponowały wielkością. Ponad 6 m miała najwyższa palma zgłoszona do konkursu organizowanego co roku w kościele p.w. św. Wojciecha.
zobacz więcej
To droga donikąd (foto)

To droga donikąd (foto)

Głównie sytuacji Unii Europejskiej i pozycji Polski we wspólnocie poświęcone było spotkanie, 7 kwietnia w bibliotece miejskiej, z europosłem i przewodniczącym rady naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosławem Kalinowskim. Rząd polski krytykował też za wewnętrzną sytuację w kraju, m.in. za zadłużanie państwa i próby reformowania samorządów. Dzisiaj jest filozofia bolszewicka: zrujnować wszystko i budować od początku – przekonywał.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
manhattan