Advertisement 
Proces w sprawie Bugu Wyszków odroczony

Wydarzenia

Proces w sprawie Bugu Wyszków odroczony

21.05.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Nie rozpoczął się proces byłego prezesa MKS Bug Wyszków Dariusza A. i byłej pracownicy klubu Ilony J. Ze względu na stan zdrowia oskarżonej, sąd zdecydował się odroczyć rozprawę do września.
 
Przypomnijmy, że akt oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie skierowała do sądu w marcu. Oboje usłyszeli po siedem zarzutów. Dariusz A. z kilku paragrafów, m.in. art. 286§1 kk: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8." Prokuratura zarzuca byłemu prezesowi również poświadczenie nieprawdy i wyłudzenie pieniędzy.
Z kolei Ilonie J. postawiła zarzuty z art. 270§1 kk - fałszowania dokumentów. Zarzuty dotyczą głównie umów o dzieło między klubem a trenerami i wystawianych im rachunków. Jak ustaliła prokuratura, do nieprawidłowości dochodziło w okresie 1 lutego 2017 - 12 stycznia 2018.
Ilona J. przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia zbieżne z ustaleniami prokuratury. Z kolei Dariusz A. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.
Proces, w którym jako pokrzywdzona występuje Gmina Wyszków, miał ruszyć we wtorek 21 maja. Nie stawiła się jednak pokrzywdzona, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pisemnie poinformowała sąd, że przyznaje się do winy i wnosi o dobrowolne poddanie się karze. Jednak, zdaniem prokuratury, jej wyjaśnienia i udział w postępowaniu są zbyt istotne dla drugiego z oskarżonych, by na tym etapie wyłączyć kobietę z procesu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, by rozprawę odroczyć do czasu poprawy stanu zdrowia oskarżonej.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku