Powstanie zarząd dróg powiatowych?

Wydarzenia

Powstanie zarząd dróg powiatowych?

06.11.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Jerzy Żukowski oznajmił, że zarząd powiatu chce powołać specjalny zespół, który rozważyłby powołanie w Wyszkowie zarządu dróg powiatowych - takie zarządy są w innych powiatach. Przyczyną takich działań zarządu są wyniki przetargów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Ostatni z nich rozstrzygnięto na początku listopada, we wszystkich ceny przekraczały te przewidziane w budżecie.
 
Przetargi na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w sezonie 2019/2020 (od 16 października 2019 do 15 kwietnia 2020) na terenie gmin Rząśnik, Somianka i Wyszków zostały ogłoszone 26 września. W pierwszym podejściu rozstrzygnięto (15 października) jedynie ten dotyczący gm. Rząśnik. Wpłynęła jedna oferta, firmy Marcin Trans F.U.T. Marcina Pawlaka z Popowa Kościelnego, za cenę 149.040 zł brutto (zamawiający przewidział 148.500 zł).
Dwukrotnie był ogłaszany przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Wyszków. Na sfinansowanie zadania przeznaczono 148.900 zł brutto, a jedyna oferta opiewała na kwotę 259.200 zł. W drugim przetargu oferty opiewały na kwoty brutto 281.880 zł i 194.400 zł. Zarząd 28 października wybrał tę drugą, przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Czysty Świat” Joanny Wiaterskiej z Ulasku.
Przetargi na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gm. Somianka ogłaszano trzykrotnie. W pierwszym przetargu zgłosiła się jedna firma, a oferowana cena 272.160 zł była prawie dwukrotnie wyższa od przewidzianej w budżecie (140.400 zł). Przetarg unieważniono. W drugim przetargu rywalizowały dwie firmy, ceny (235.440 zł i 237.600 zł) były o ponad 20 tys. zł niższe od poprzedniej, ale i tak o 90 tys. zł wyższe od zaplanowanej. 25 października Zarząd ogłosił trzeci przetarg, otwarcie ofert 4 listopada.
Wyniki przetargów starosta Jerzy Żukowski przedstawił 30 października na sesji Rady Powiatu. Radna Marzena Dyl spytała o powody unieważnienia kolejnego przetargu dla gm. Somianka.
Powinniśmy się zastanowić
- Wydaje się oczywiste, za wysoka cena, która nie była do zaakceptowania. Teraz szukamy wykonawcy, który wykona to za mniejsza kwotę. W związku z tym od jakiegoś czasu, z racji na wysokie kwoty, które oferują wykonawcy, zdecydowaliśmy o powołaniu specjalnego zespołu, który by rozpatrzył, przeanalizował potrzebę powołania zarządu dróg powiatowych. Swojego czasu u nas coś takiego było. W innych powiatach zarządy dróg funkcjonują. Powinniśmy się zastanowić.
- Czy pozostałe gminy mają uzgodnione sprawy związane z zimowym utrzymaniem? – spytał Bogdan Pagowski.
- Mamy już porozumienie w Zabrodziu, Długosiodle i Brańszczyku, podpisaliśmy umowy dla gmin Rząśnik i Brańszczyk – odpowiedział starosta. - Nie możemy pozwolić, żeby wykonawcy, firmy funkcjonujące na rynku, mocno nam narzucały ceny.
Do trzeciego przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Somianka przystąpiło trzech oferentów (181.440 zł, 189.000 zł, 210.600 zł). Najniższą zaoferowała firma Marcin Trans F.U.T. z Popowa Kościelnego i tę w tym tygodniu wybrał starosta.
Przypomnijmy, że w 1999 r., kiedy powstały powiaty, rada powiatu wyszkowskiego zrezygnowała z utworzenia zarządu dróg powiatowych (ZDP), który byłby też jednostką wykonawczą. Zarząd dróg powiatowych mógłby powstać w miejscu dotychczasowego Obwodu Drogowego w Wyszkowie (z końcem 1998 r. rozwiązano Rejony Dróg Publicznych, których częścią były obwody drogowe). Przy ul. Komunalnej byli pracownicy, baza i zaplecze techniczne, ale sprzętu było niewiele i w nienajlepszym stanie technicznym. Wszystko wymagało doinwestowania. Subwencja drogowa, którą otrzymywało starostwo, starczała na płace i niewiele ponad to. Dlatego władze powiatu uznały, że utworzenie ZDP jest nieopłacalne. Teren bazy podzielono na działki i sprzedano, pieniądze zostały przeznaczone na drogi. Troje pracowników z byłego RDP zatrudniono w wydziale drogownictwa i komunikacji, pozostali zostali zwolnieni, niektórzy z nich założyli firmy drogowe.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom