Powiatowy Dzień Strażaka (foto)

Wydarzenia

Powiatowy Dzień Strażaka (foto)

22.05.2018
autor: Elżbieta Szczuka
20 maja na łęgach w Rybnie odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia OSP w Rybnie oraz Powiatowego Dnia Strażaka. To cenne, że zawodowcy i ochotnicy świętują wspólnie.
Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał dh Tadeusz Karolewski, prezes OSP w Rybnie. Rozpoczęła się ona polową mszą św., koncelebrowaną przez ks. dziekana Zdzisława Golana - powiatowego kapelana strażaków, ks. Romana Karasia i ks. Jarosława Świderka – diecezjalnego kapelana strażaków. Ks. Zdzisław życzył strażakom, aby nieśli pomoc tym, którzy jej potrzebują oraz by każdy wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem. 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła strażacka orkiestra z Wyszkowa pod batutą Franciszka Józefa Bieganowskiego. Dowódcą uroczystości był bryg. Sławomir Pietrzak.
Uczestników uroczystego apelu powitał st. bryg. Marek Krassowski, komendant powiatowy PSP. Wśród gości byli: kpt Radosław Kozicki – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, gen. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, były Komendant Główny PSP, dh Tadeusz Nalewajk – członek ZG ZOSP, starosta i powiatowy prezes ZOSP Bogdan Pągowski, byli komendanci powiatowi PSP: w Wyszkowie Stanisław Gałecki i Ignacy Woźniak, w Wołominie Jacek Pietranik,  przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych. 
- Zarówno dawniej, jak i teraz, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, jako pierwsi meldują się strażacy. Kiedyś praca strażaków polegała wyłącznie na gaszeniu pożarów, dziś obszar pracy obejmuje zarówno ratownictwo chemiczne, ekologiczne, medyczne czy drogowe oraz wiele, wiele innych – zaznaczył w swoim wystąpieniu. Wspomniał też o prowadzonej przez strażaków działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. 
Krótko historię jednostki w Rybnie przedstawił dh Janusz Siatkowski.
W 1928 roku 25 mieszkańców Rybna założyło straż. Pierwszy zarząd tworzyli: Edmund Jan Nepomucen Skarżyński – prezes (właściciel majątku Rybienko), Stanisław Dudzik – zastępca, Jan Wróbel – naczelnik, Jan Wygryz – sekretarz i Antoni Wrzesiński – skarbnik. Do pożarów wzywała szyna zawieszona na drzewie, a pojazd stanowił zaprzęg konny, wyznaczony przez mieszkańców wsi. Aby kupić sprzęt strażacki, mieszkańcy organizowali odpłatne zabawy taneczne, przedstawienia, loterie fantowe. W latach 30. postawiono pierwszą, drewnianą remizę. W 1967 r. z inicjatywy dh. Mariana Jakubczaka postanowiono zbudować murowaną remizę, w jej budowę zaangażowała się cała wieś. Na oddanym w 1970 r. budynku zamontowano syrenę elektryczną. Cztery lata później druhowie otrzymali pierwszy samochód pożarniczy Star 26 – jego kierowca przez 20 lat był Stanisław Wróbel. W grudniu 2015 r. jednostka  Rybnie została włączona do KSRG. Obecnie OSP w Rybie liczy 54 członków, w tym zwyczajnych 36 i honorowych 18. Na wyposażeniu ma 2 wozy bojowe, łódź motorową i wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych. Strażacy są przeszkoleni, w każdym roku uczestniczą w różnych kursach i doskonalą swoje umiejętności. W skład zarządu wchodzą: Tadeusz Karolewski – prezes, Paweł Karolewski – wiceprezes, Janusz Siatkowski – naczelnik, Mateusz Siatkowski – zastępca naczelnika, Zdzisław Wróbel – skarbnik, Artur Wróbel – sekretarz, Wiesław Mościcki – gospodarz, Mariusz Rozenek  - kronikarz, Mieczysław Grzeszkiewicz – członek.
Ważną częścią takich uroczystości są awanse, odznaczenia i podziękowania.
 
Odznaczenia
OSP Rybno, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.  
Brązowym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali kpt. Rafał Balcer i st. ogn. Sebastian Ćwik. 
Złotym Znakiem Związku OSP RP Prezydium ZGZOSP odznaczyło Tadeusza Karolewskiego i Bogdana Pągowskiego.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: bryg. Sławomir Pietrzak, st. kpt. Marcin Turowski oraz druhowie z Rybna: Mieczysław Grzeszkiewicz, Zdzisław Wróbel, Andrzej Sosnowski, Janusz Siatkowski, Władysław Wróbel, Wiesław Mościcki. 
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: ogn. Piotr Pergoł, ogn. Adam Groszkiewicz, ogn. Dariusz Chrostowski, ogn. Kamil Polak, ogn. Paweł Urbaniak, druhowie Mariusz Rozenek i Krzysztof Kępczyński z OSP Rybno. 
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: mł. asp.  Mateusz Siatkowski oraz Krzysztof Wróbel, Andrzej Koński, Grzegorz Raczkowski, Artur Wróbel, Damian Bryk, Marcin Paweł Skoczeń, Sławomir Kuchta, Michał Grzeszkiewicz, Mateusz Świadkowski, Zbigniew Grześkiewicz, Paweł Karolewski, Janusz Krzysztof Rozenek i Marcin Wróbel – druhowie z OSP Rybno.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało Odznakę  „Strażak Wzorowy” druhom z Rybna: Pawłowi Oleksiakowi, Adrianowi Staniszewskiemu i Mateuszowi Dudzikowi.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszkowie nadało odznakę  „Za wysługę lat”  18 druhom, w tym Sławomirowi Kuchcie, Marcinowi Skoczniowi, Marcinowi Wróblowi, Damianowi Brykowi, Arturowi Wróblowi i Grzegorzowi Raczkowskiemu – 10 lat służby, Mariuszowi Rozenkowi – 15 lat, Andrzejowi Końskiemu – 20 lat, Wiesławowi Mościckiemu i Tomaszowi Wyszyńskiemu – 25 lat. Januszowi Siatkowskiemu – 35 lat, Zdzisławowi Wróblowi i Władysławowi Dudzikowi – 40 lat.
Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał  Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie oraz uhonorował dyplomem uznania druhów: Tadeusza Karolewskiego, Zdzisława Wróbla i Janusza Siatkowskiego. Medal i dyplomy wręczyła radna sejmiku wojewódzkiego Cecylia Domżała.
Starosta Powiatu Wyszkowskiego przyznał medale „Za zasługi dla Powiatu Wyszkowskiego” jednostkom OSP w Rybnie i Zabrodziu.  
Zarząd OSP w Rybnie wyróżnił dyplomami uznania swoich honorowych członków: Mariana Jakubczaka (w tym roku obchodził 90. urodziny), Józefa Jakubczaka, Adriana Wygryza, Stanisława Jakubczaka, Jana Jakubczaka, Jana Święcha, Mariana Sosnowskiego, Jerzego Rozenka, Władysława Wróbla.
 
Awanse i nagrody
Do stopnia starszego kapitana awansował kpt. Marcin Turowski, kapitana: mł. kpt. Rafał Kłębek, mł. kpt. Rafał Szydlik, mł. kpt. Daniel Wachowski. 
Stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Adam Wołyniec, starszego ogniomistrza ogn. Robert Kulesza, ogniomistrza – mł. ogniomistrzowie: Dariusz Chrostowski, Adam Groszkiewicz, Adrian Kruszewski, Michał Nowakowski, Piotr Pergoł, Paweł Urbaniak. Do stopnia sekcyjnego awansował st. str. Kamil Ponichtera.
Za profesjonalizm, ofiarność i trud oraz wzorową  postawę podczas wypełniania obowiązków służbowych starosta, na wniosek komendanta powiatowego, wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków: Adama Wołyńca, Adama Groszkiewicza, Karola Wojtyrę, Radosława Abramczyka oraz druha Tadeusza Karolewskiego.
Europoseł Jarosław Kalinowski ufundował jubilatom nowe hełmy strażackie, zaś marszałek woj. mazowieckiego agregat prądotwórczy HONDA i pilarkę spalinową do drewna STIHL. OSP w Rybnie otrzymała jeszcze jeden prezent – gablotę na sztandar od Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Rybna.
Gratulacje z okazji jubileuszu dla druhów z Rybna oraz życzenia dla strażaków z okazji ich święta, podziękowania za ich trud i służbę złożyli: kpt. Radosław Kozicki, gen. Wiesław Leśniakiewicz i burmistrz Grzegorz Nowosielski.
 W imieniu strażaków z Rybna za odznaczenia, awanse, życzenia, upominki dla straży, księżom za modlitwę podziękował  prezes Tadeusz Karolewski. Zadeklarował dołożenie wszelkich starań, by jak najlepiej wykonywać obowiązek strażaka.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.  
A potem był piknik dla mieszkańców Rybna i okolic, z poczęstunkiem, tańcami, a wieczorem występem zespołu disco polo. 
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
23.21% (178 głosów)
29.34% (225 głosów)
7.69% (59 głosów)
6.78% (52 głosów)
32.99% (253 głosów)
manhattan
manhattan