Powiatowy Dzień Strażaka (foto)

Wydarzenia

Powiatowy Dzień Strażaka (foto)

22.05.2018
autor: Elżbieta Szczuka
20 maja na łęgach w Rybnie odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia OSP w Rybnie oraz Powiatowego Dnia Strażaka. To cenne, że zawodowcy i ochotnicy świętują wspólnie.
Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał dh Tadeusz Karolewski, prezes OSP w Rybnie. Rozpoczęła się ona polową mszą św., koncelebrowaną przez ks. dziekana Zdzisława Golana - powiatowego kapelana strażaków, ks. Romana Karasia i ks. Jarosława Świderka – diecezjalnego kapelana strażaków. Ks. Zdzisław życzył strażakom, aby nieśli pomoc tym, którzy jej potrzebują oraz by każdy wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem. 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła strażacka orkiestra z Wyszkowa pod batutą Franciszka Józefa Bieganowskiego. Dowódcą uroczystości był bryg. Sławomir Pietrzak.
Uczestników uroczystego apelu powitał st. bryg. Marek Krassowski, komendant powiatowy PSP. Wśród gości byli: kpt Radosław Kozicki – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, gen. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, były Komendant Główny PSP, dh Tadeusz Nalewajk – członek ZG ZOSP, starosta i powiatowy prezes ZOSP Bogdan Pągowski, byli komendanci powiatowi PSP: w Wyszkowie Stanisław Gałecki i Ignacy Woźniak, w Wołominie Jacek Pietranik,  przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych. 
- Zarówno dawniej, jak i teraz, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, jako pierwsi meldują się strażacy. Kiedyś praca strażaków polegała wyłącznie na gaszeniu pożarów, dziś obszar pracy obejmuje zarówno ratownictwo chemiczne, ekologiczne, medyczne czy drogowe oraz wiele, wiele innych – zaznaczył w swoim wystąpieniu. Wspomniał też o prowadzonej przez strażaków działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. 
Krótko historię jednostki w Rybnie przedstawił dh Janusz Siatkowski.
W 1928 roku 25 mieszkańców Rybna założyło straż. Pierwszy zarząd tworzyli: Edmund Jan Nepomucen Skarżyński – prezes (właściciel majątku Rybienko), Stanisław Dudzik – zastępca, Jan Wróbel – naczelnik, Jan Wygryz – sekretarz i Antoni Wrzesiński – skarbnik. Do pożarów wzywała szyna zawieszona na drzewie, a pojazd stanowił zaprzęg konny, wyznaczony przez mieszkańców wsi. Aby kupić sprzęt strażacki, mieszkańcy organizowali odpłatne zabawy taneczne, przedstawienia, loterie fantowe. W latach 30. postawiono pierwszą, drewnianą remizę. W 1967 r. z inicjatywy dh. Mariana Jakubczaka postanowiono zbudować murowaną remizę, w jej budowę zaangażowała się cała wieś. Na oddanym w 1970 r. budynku zamontowano syrenę elektryczną. Cztery lata później druhowie otrzymali pierwszy samochód pożarniczy Star 26 – jego kierowca przez 20 lat był Stanisław Wróbel. W grudniu 2015 r. jednostka  Rybnie została włączona do KSRG. Obecnie OSP w Rybie liczy 54 członków, w tym zwyczajnych 36 i honorowych 18. Na wyposażeniu ma 2 wozy bojowe, łódź motorową i wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych. Strażacy są przeszkoleni, w każdym roku uczestniczą w różnych kursach i doskonalą swoje umiejętności. W skład zarządu wchodzą: Tadeusz Karolewski – prezes, Paweł Karolewski – wiceprezes, Janusz Siatkowski – naczelnik, Mateusz Siatkowski – zastępca naczelnika, Zdzisław Wróbel – skarbnik, Artur Wróbel – sekretarz, Wiesław Mościcki – gospodarz, Mariusz Rozenek  - kronikarz, Mieczysław Grzeszkiewicz – członek.
Ważną częścią takich uroczystości są awanse, odznaczenia i podziękowania.
 
Odznaczenia
OSP Rybno, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.  
Brązowym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali kpt. Rafał Balcer i st. ogn. Sebastian Ćwik. 
Złotym Znakiem Związku OSP RP Prezydium ZGZOSP odznaczyło Tadeusza Karolewskiego i Bogdana Pągowskiego.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: bryg. Sławomir Pietrzak, st. kpt. Marcin Turowski oraz druhowie z Rybna: Mieczysław Grzeszkiewicz, Zdzisław Wróbel, Andrzej Sosnowski, Janusz Siatkowski, Władysław Wróbel, Wiesław Mościcki. 
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: ogn. Piotr Pergoł, ogn. Adam Groszkiewicz, ogn. Dariusz Chrostowski, ogn. Kamil Polak, ogn. Paweł Urbaniak, druhowie Mariusz Rozenek i Krzysztof Kępczyński z OSP Rybno. 
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: mł. asp.  Mateusz Siatkowski oraz Krzysztof Wróbel, Andrzej Koński, Grzegorz Raczkowski, Artur Wróbel, Damian Bryk, Marcin Paweł Skoczeń, Sławomir Kuchta, Michał Grzeszkiewicz, Mateusz Świadkowski, Zbigniew Grześkiewicz, Paweł Karolewski, Janusz Krzysztof Rozenek i Marcin Wróbel – druhowie z OSP Rybno.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało Odznakę  „Strażak Wzorowy” druhom z Rybna: Pawłowi Oleksiakowi, Adrianowi Staniszewskiemu i Mateuszowi Dudzikowi.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszkowie nadało odznakę  „Za wysługę lat”  18 druhom, w tym Sławomirowi Kuchcie, Marcinowi Skoczniowi, Marcinowi Wróblowi, Damianowi Brykowi, Arturowi Wróblowi i Grzegorzowi Raczkowskiemu – 10 lat służby, Mariuszowi Rozenkowi – 15 lat, Andrzejowi Końskiemu – 20 lat, Wiesławowi Mościckiemu i Tomaszowi Wyszyńskiemu – 25 lat. Januszowi Siatkowskiemu – 35 lat, Zdzisławowi Wróblowi i Władysławowi Dudzikowi – 40 lat.
Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał  Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie oraz uhonorował dyplomem uznania druhów: Tadeusza Karolewskiego, Zdzisława Wróbla i Janusza Siatkowskiego. Medal i dyplomy wręczyła radna sejmiku wojewódzkiego Cecylia Domżała.
Starosta Powiatu Wyszkowskiego przyznał medale „Za zasługi dla Powiatu Wyszkowskiego” jednostkom OSP w Rybnie i Zabrodziu.  
Zarząd OSP w Rybnie wyróżnił dyplomami uznania swoich honorowych członków: Mariana Jakubczaka (w tym roku obchodził 90. urodziny), Józefa Jakubczaka, Adriana Wygryza, Stanisława Jakubczaka, Jana Jakubczaka, Jana Święcha, Mariana Sosnowskiego, Jerzego Rozenka, Władysława Wróbla.
 
Awanse i nagrody
Do stopnia starszego kapitana awansował kpt. Marcin Turowski, kapitana: mł. kpt. Rafał Kłębek, mł. kpt. Rafał Szydlik, mł. kpt. Daniel Wachowski. 
Stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Adam Wołyniec, starszego ogniomistrza ogn. Robert Kulesza, ogniomistrza – mł. ogniomistrzowie: Dariusz Chrostowski, Adam Groszkiewicz, Adrian Kruszewski, Michał Nowakowski, Piotr Pergoł, Paweł Urbaniak. Do stopnia sekcyjnego awansował st. str. Kamil Ponichtera.
Za profesjonalizm, ofiarność i trud oraz wzorową  postawę podczas wypełniania obowiązków służbowych starosta, na wniosek komendanta powiatowego, wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków: Adama Wołyńca, Adama Groszkiewicza, Karola Wojtyrę, Radosława Abramczyka oraz druha Tadeusza Karolewskiego.
Europoseł Jarosław Kalinowski ufundował jubilatom nowe hełmy strażackie, zaś marszałek woj. mazowieckiego agregat prądotwórczy HONDA i pilarkę spalinową do drewna STIHL. OSP w Rybnie otrzymała jeszcze jeden prezent – gablotę na sztandar od Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Rybna.
Gratulacje z okazji jubileuszu dla druhów z Rybna oraz życzenia dla strażaków z okazji ich święta, podziękowania za ich trud i służbę złożyli: kpt. Radosław Kozicki, gen. Wiesław Leśniakiewicz i burmistrz Grzegorz Nowosielski.
 W imieniu strażaków z Rybna za odznaczenia, awanse, życzenia, upominki dla straży, księżom za modlitwę podziękował  prezes Tadeusz Karolewski. Zadeklarował dołożenie wszelkich starań, by jak najlepiej wykonywać obowiązek strażaka.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.  
A potem był piknik dla mieszkańców Rybna i okolic, z poczęstunkiem, tańcami, a wieczorem występem zespołu disco polo. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku