Podzieleni na komisje

Wydarzenia

Podzieleni na komisje

05.12.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
W rozpoczynającej się kadencji radni miejscy będą pracowali w aż siedmiu komisjach.
Rada miejska powołała dwie komisje obligatoryjne. Od nowej kadencji samorządowcy muszą wybrać spośród siebie nie tylko komisję rewizyjną, ale też skarg i wniosków. Nie mogą do nich należeć przewodniczący i wiceprzewodniczący rady, ale muszą przedstawiciele klubów radnych, z czego skorzystał nowo utworzony klub radnych Masz Wybór. 
Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, przeprowadzanie kontroli na zlecenie rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie burmistrzowi absolutorium.
Skład komisji rewizyjnej rada miejska przyjęła jednogłośnie: Marek Tauter, Wojciech Rojek, Adam Szczerba, Paweł Turek i Piotr Pokraśniewicz. Radni nie byli tak zgodni w kwestii wyboru przewodniczącego komisji.
Eugeniusz Zaremba zgłosił Piotra Pokraśniewicza (PiS): - Człowiek uczciwy, pierwszy raz w radzie. Będzie prowadził komisje uczciwie, sumiennie, bez obciążeń.
Kandydaturę Adama Szczerby (Masz Wybór) zgłosił Bogdan Osik: - Ma duże doświadczenie w samorządzie, to bardzo uczciwy człowiek.
Głosowanie wygrał Piotr Pokraśniewicz, zdobywając 16 głosów.
Po raz pierwszy radni powołali komisję skarg, wniosków i petycji, której zadania są zbieżne z tymi komisji rewizyjnej: rozpatrywanie skarg na działanie burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, wniosków i petycji składanych przez mieszkańców.
Chętnych do udziału w nowej komisji nie było. Ostatecznie utworzyli ją: Bogdan Osik, Grzegorz Wyszyński, Mateusz Śniadała, Andrzej Lewandowski, Waldemar Paradowski, Czesław Lach i Dariusz Glinka. W wyborach przewodniczącego Czesław Lach (Wspólnota Samorządowa) uzyskał 16 głosów, Bogdan Osik (Masz Wybór) – 4.
Przewodniczącym komisji finansów i gospodarki został Jan Abramczyk (Monika Bieżuńska zgłosiła Bogdana Kuchtę, ale ten nie zgodził się kandydować). Komisję tworzą również: Monika Bieżuńska, Danuta Kukwa, Czesław Lach, Bogdan Kuchta, Radosław Biernacki i Waldemar Paradowski.
Skład komisji promocji i kultury: Bogdan Osik, Mateusz Śniadała, Radosław Biernacki, Matek Tauter, Andrzej Lewandowski, Piotr Pokraśniewicz i Wojciech Rojek (przewodniczący).
Komisja oświaty i spraw społecznych: Elżbieta Piórkowska, Jan Abramczyk, Mariola Brzezińska, Eugeniusz Zaremba, Dariusz Glinka, Monika Bieżuńska i Grzegorz Wyszyński (przewodniczący).
Komisja rozwoju miasta i wsi oraz pozyskiwania środków zewnętrznych: Adam Szczczerba, Paweł Turek, Mariola Brzezińska, Bogdan Kuchta, Krzysztof Sobieski, Eugeniusz Zaremba, Danuta Kukwa. Przewodniczącym został Eugeniusz Zaremba uzyskując 15 głosów. Za jego kontrkandydatem Adamem Szczerbą zagłosowało 6 radnych.
Radni utworzyli też komisję inwentaryzacyjną, której obowiązkiem jest akceptacja wniosków o komunalizacji mienia (w mijającym roku komisja spotkała się 10 razy). Skład komisji: Grzegorz Wyszyński, Mariola Brzezińska i Wojciech Rojek (przewodniczący).
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku