O pomniku Stanisława Wolskiego

Wydarzenia

O pomniku Stanisława Wolskiego

13.03.2018
autor:
W związku z zamiarem budowy na placu Wyzwolenia w Wyszkowie pomnika byłego burmistrza Stanisława Wolskiego otrzymaliśmy dwa stanowiska: Komitetu Prawo i Sprawiedliwość Gminy Wyszków oraz europosła Jarosława Kalinowskiego.
 
Stanowisko Komitetu Prawo i Sprawiedliwość Gminy Wyszków w sprawie Pomnika Stanisława Wolskiego
Pomysł i zamiar ufundowania pomnika przedwojennego burmistrza Wyszkowa Stanisława Wolskiego uważamy za trafny, tak samo jak za trafne ufundowanie priorytetowo Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdumienie nasze budzi pośpiech i narzucona jednostronnie procedura, niedostatecznej i niezgodnej z miejscowym prawem, konsultacji z szerokim spektrum mieszkańców oraz tryb postępowania w wyłonieniu i realizacji Pomnika Stanisława Wolskiego przez władze samorządowe Wyszkowa. Prezentowany projekt pomnika, lokalizacja i czas budzą nasze głębokie wątpliwości. Ponadto, zabezpieczenie w całości środków z budżetu gminy, a tak de facto z pieniędzy podatników i części 20 milionowego kredytu, jaki gmina w tym roku zamierza zaciągnąć, uważamy za bulwersujące. Również stawianie mieszkańców przed gotową makietą pomnika, to działanie nierozważne. Wątpimy, czy aby narzucony jednostronnie nam projekt pomnika z głównym elementem Gwiazdy Dawida, który mało dostatecznie ukazuje czyn uratowania dwóch żydowskich dziewczynek przez Stanisława Wolskiego, uzyskał akceptację mieszkańców Wyszkowa. Naprędce wymuszony przez określoną grupę osób, za ponad 200 tys. zł, pomnik, w miejscu kojarzonego z wyzwoleniem przez Armię Czerwoną placu, również uznajemy za nietrafiony. Naszym zdaniem, dobrym miejscem dla pomnika przedwojennego burmistrza byłby teren przyległy do Urzędu Miejskiego lub w jego pobliżu.
Ponadto zbliżające się w tym roku wybory samorządowe nie powinny być wykorzystywane przez obecną władzę samorządową do osobistej promocji i uszczęśliwiania na siłę mieszkańców Wyszkowa, jednostronnie ustalonym, w zaciszu gabinetów, projektem pomnika za pieniądze podatników.
Apelujemy do Burmistrza Wyszkowa i Rady Miejskiej w Wyszkowie, o powściągliwość i niepodejmowanie pochopnej decyzji w sprawie kontrowersyjnego projektu Pomnika Stanisława Wolskiego, nieuwzględniającego stanowisk i zdań wielu środowisk patriotycznych.
W imieniu Komitetu PiS Gminy Wyszków
Eugeniusz Zaremba 
Przewodniczący Zarządu Komitetu PiS Gminy Wyszków
 
Uzasadnienie do stanowiska
Komitet Prawo i Sprawiedliwość Gminy Wyszków uważa, że w tej sprawie winny odbyć się szerokie konsultację z mieszkańcami, na pewno niepośpieszne przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi, na temat: czy realizować w niedalekiej przyszłości Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, czy pomnik przedwojennego burmistrza Wyszkowa Stanisława Wolskiego. Zasadnym byłoby powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, który po przeprowadzeniu szerokich konsultacji przedstawi mieszkańcom, który z tych pomników powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu społecznej akceptacji, trybu postępowania, Społeczny Komitet Budowy Pomnika ogłosiłby otwarty konkurs na koncepcję pomnika. Najciekawsze projekty pomnika, które będą wyłonione przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika, powinny być nagrodzone i poddane pod konsultacje z mieszkańcami. Najlepszy projekt, wyłoniony w wyniku konsultacji, zostanie publicznie ogłoszony. Zbiórką środków finansowych na ten cel zajmie się społeczny komitet. W przypadku niezebrania dostatecznej ilości środków finansowych, dopuszczamy możliwość dofinansowania z budżetu gminy. Na wyłoniony projekt powinien zostać ogłoszony przetarg. Miejsce lokalizacji powinno być wytypowane po przeprowadzeniu społecznych konsultacji. Naszym zdaniem, obecny Plac Wyzwolenia powinien być nazwany Placem Niepodległości.
Byłoby to jedno z głównych wydarzeń lokalnej społeczności w przypadającą 11 listopada 2018 r. 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Pragniemy również poinformować, że obecnie jest realizowana, pośród środowisk patriotycznych, inicjatywa powołania Społecznego Komitetu, którego celem jest budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
***
Pomnikowy Stanisław Wolski
W czasach, gdy większość inicjatyw upamiętnienia konkretnych osób czy wydarzeń z polskiej historii bardziej dzieli, niż łączy polskie społeczeństwo, w Wyszkowie pojawił się pomysł, który ma szansę wznieść się ponad polityczne animozje i podziały. Chodzi o budowę pomnika ostatniego przedwojennego burmistrza Wyszkowa, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, Stanisława Wolskiego.
O tym, że Stanisław Wolski był oddanym społeczności lokalnej samorządowcem, który z zaangażowaniem dwukrotnie pełnił funkcję burmistrza Wyszkowa, że po wybuchu wojny odmówił współpracy z Niemcami, że w czasie II wojny światowej uratował dwie żydowskie dziewczynki – to zapewne wiedzą czytelnicy „Nowego Wyszkowiaka”. Warto, by lekcja prawdziwego patriotyzmu, tolerancji i odwagi, jaka wyłania się z losów Stanisława Wolskiego, stała się udziałem całej wyszkowskiej społeczności, zwłaszcza młodego pokolenia. Usytuowanie zaś pomnika na pl. Wyzwolenia, tuż przy wjeździe do miasta, w bardzo reprezentacyjnym jego punkcie, to rozwiązanie dające nadzieję, że zainteresowanie sylwetką pomnikowego burmistrza wykroczy poza granice Wyszkowa.
Byłoby to także kolejne, obok znajdującego się nieopodal monumentu upamiętniającego Mordechaja Anielewicza, świadectwo żydowskiej historii naszego miasta. Czy tego chcemy, czy nie, polsko-żydowska trudna i burzliwa pamięć w Wyszkowie skupia się jak w soczewce. Antysemickie demony przeszłości, które dzisiaj wracają z dużą siłą w całej Polsce (i nie tylko), mogą tę pamięć zakłócić, ale historii nie zmienią. Tym bardziej jednak potrzeba pielęgnować chlubne przykłady bohaterskich Polaków, którzy narażali siebie i swoich bliskich, by pomóc żydowskim sąsiadom.
Cieszy fakt, że w Wyszkowie jest wielu społeczników przypominających sylwetki osób, które tak pięknie zapisały się na kartach historii. Mam nadzieję, że pomysł budowy pomnika uda się zrealizować z należytą powagą, rozwagą i poszanowaniem tak historii naszego miasta, jak i pamięci o Stanisławie Wolskim. Z pożytkiem dla wszystkich będzie też wzniesienie się ponad spory o lokalizację czy artystyczne detale związane z wizualnym aspektem pomnika. W końcu nie to jest najważniejsze.
Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
 
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Bricomarche-1
Bricomarche