O co ten spór?

Wydarzenia

O co ten spór?

27.12.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
SPZZOZ rozstrzygnął postępowanie na odbiór, przewóz i przechowywanie zwłok osób zmarłych w szpitalu, czym od kilku lat zajmuje się dom pogrzebowy. Sprawa stała się interesująca, po pierwsze ze względu na wysokość złożonych ofert, po drugie skargę, jaką jeden z oferentów skierował do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Skargę Domu Pogrzebowego „Czyżak” najpierw rozpatrywał szpital, uznając ją za bezzasadną. Skarżący nie zgodzili się jednak ze stanowiskiem szpitala i skargę skierowali do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a to przesłało ją do rozpatrzenia przez radę powiatu. Komisja rewizyjna skargę uznała również za bezzasadną.
Chodzi o postępowanie w sprawie całodobowego odbioru, przewozu i przechowywania zwłok osób zmarłych w szpitalu. Już od kilku lat szpital nie posiada własnego prosektorium. - Budynek nie spełniał warunków, a jego dostosowanie to ogromne koszty – na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady powiatu wyjaśniała dyr. SPZZOZ Cecylia Domżała. - W tej chwili dom pogrzebowy odbiera od nas wszystkie ciała osób zmarłych. Rodzina nie może ich z oddziału odebrać. Ciało musimy przechowywać przez 2 godziny, potem przewieźć do prosektorium.
Szpital wystosował zapytanie ofertowe, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zaznaczając, że w ramach zaoferowanej kwoty firma, która wygra, musi przeprowadzić remont pomieszczenia w szpitalu, w którym przechowywane są zwłoki do czasu ich odbioru.
Umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy. Biorąc pod uwagę wysokość zaoferowanych cen, szpital nie powinien nawet brać pod uwagę organizowania własnego prosektorium. Oferta Domu Pogrzebowego „Nekropolis”, dotychczasowego usługodawcy, opiewa na 8.300 zł, Domu Pogrzebowego „Czyżak” – 2.702 zł. Nie za odbiór jednego ciała, nie za miesiąc, czy rok, ale za cały okres obowiązywania umowy, czyli 3 lata.
Oferta Domu Pogrzebowego „Czyżak” została odrzucona jako niezgodna z SIWZ oraz wyjaśnieniami udzielanymi w trakcie postępowania. „W odpowiedzi skierowanej do wykonawcy wyjaśniono, że wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę muszą być odpowiednio uwzględnione w ofercie. Skarżący błędnie skalkulował cenę usługi, nie uwzględniając treści otrzymanych wyjaśnień, z których w sposób jasny wynikało, iż cena jednostkowa usługi ma zawierać koszty przeznaczone na remont i wyposażenie pomieszczenia Pro Morte” – czytamy w uzasadnieniu komisji rewizyjnej. – „Skarżący przyjął do wyceny zamówienia odmienne, nieprzewidziane przez Zamawiającego założenia, a mianowicie rozliczenie poniesionych na remont wydatków w formie darowizny, nie zaś zgodnie ze wskazaniami SIWZ.
Biorąc pod uwagę wysokość ofert, trudno oprzeć się wrażeniu, że nie chodzi tylko o usługę świadczoną szpitalowi. - Nie jest tak, że dom pogrzebowy przy ul. Okrzei odbiera ciało i ma pochówek. Ich zadaniem jest wydanie ciała rodzinie, rodzina korzysta z usług domu pogrzebowego, którego chce – na posiedzeniu komisji mówiła Cecylia Domżała. - Wiele pochówków odbywa się na cmentarzu miejskim, obok znajduje się dom pogrzebowy państwa Czyżaków, który ma bardzo szeroką ofertę.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od środy 27 grudnia.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku