Nowe władze powiatu wybrane (foto)

Wydarzenia

Nowe władze powiatu wybrane (foto)

24.11.2018
autor: Elżbieta Szczuka
W piątek 23 listopada wybrano władze Powiatu Wyszkowskiego na kadencję 2018-2023. Zgodnie z umową koalicyjną starostą został Jerzy Żukowski, wicestarostą Leszek Marszał, członkami zarządu: Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga i Bogusław Frąckiewicz. Radzie powiatu będzie przewodniczył Waldemar Sobczak, wiceprzewodniczącymi zostały Teresa Hanna Czajkowska i Agnieszka Ołdak.
Obrady Rady Powiatu szóstej kadencji (można je obejrzeć na YouTube) otworzył radny - senior Waldemar Sobczak (65 lat). Powitał gości, m.in. Joanne Balę – radną wojewódzką, Barbarę Bożutę - zastępcę przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, Elżbietę Piórkowską – przewodniczącą rady miejskiej, starostę wraz z zarządem, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. 
Zaświadczenia o wyborze na radnego wręczyła Barbara Bożuta: - Pełnienie funkcji radnego to wielki zaszczyt, ale również obowiązek wobec wyborców, którzy obdarzyli państwa wielkim zaufaniem - zauważyła. - Życzę państwu, aby po zakończeniu kadencji każdy z państwa odczuwał radość i satysfakcję z dobrze spełnionej misji, a w trakcie tej kadencji żebyście kierowali się mądrością, roztropnością przy rozpatrywaniu spraw, jak i podejmowaniu decyzji, aby mieć owoce tej pracy.
Rada składa się z 19 radnych, ale ślubowanie złożyło 18: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" – powtarzali radni za przewodniczącym.
"Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg" – potwierdził każdy z radnych.
Po rezygnacji z mandatu Anety Kowalewskiej jej miejsce zajmie Piotr Wykowski – będzie zaprzysiężony na następnej sesji, którą zapowiedziano na 30 listopada.
Kolejne punkty obrad to wybory przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, starosty, wicestarosty i 3 członków zarządu. Głosy radnych liczyła komisja skrutacyjna w składzie: Renata Rębała – przewodnicząca, Katarzyna Teresa Wysocka i Adam Przemysław Turek.
 
Rada powiatu
Na przewodniczącego rady zgłosił Waldemara Sobczaka (PiS) Jerzy Żukowski (PiS). 
- To bardzo doświadczony samorządowiec, radny czterech kadencji, w latach 1998-2002 radny miejski, a od 2006 r. do chwili obecnej radny Powiatu Wyszkowskiego. W latach 2006-2010 był wicestarostą Powiatu Wyszkowskiego. Dał się poznać jako osoba bardzo pracowita i znająca problemy samorządu powiatowego. Jest osobą gwarantującą dobre funkcjonowanie rady - ocenił.
Natomiast Bogdan Pagowski (PSL), żeby był wybór, rekomendował dotychczasowego wicestarostę Adama Mroza (Wyszkowscy Demokraci), ale ten odmówił.
Waldemar Sobczak w tajnym głosowaniu otrzymał 13 głosów za, 5 radnych było przeciwnych tej kandydaturze. I tak w zasadzie wyglądały wyniki pozostałych głosowań.
- Jest to zaszczytna funkcja dla mnie po 16 latach uczestnictwa w radach – podziękował nowy przewodniczący rady. - Zobowiązuję się swoje obowiązki wypełniać z największą starannością, rzetelnie i tak, żebyście państwo mieli pełny komfort, jeśli chodzi o sesje Rady Powiatu.
Wiceprzewodniczącymi zostali: Teresa Czajkowska (PiS), jej kontrkandydatem był Tadeusz Kuchta (PSL) oraz Agnieszka Ołdak (Wspólnota Samorządowa) – konkurował z nią Wojciech Kozon (PSL).
 
Zarząd powiatu
Jedynym kandydatem na starostę, zgłoszonym przez W. Sobczaka, był radny Jerzy Żukowski. Od 2016 r. pracuje w KRUS, jest kierownikiem Placówki Terenowej w Wyszkowie.
- To radny z dużym doświadczeniem, radny trzech kadencji. Jedną kadencję był radnym Gminy Brańszczyk, dwukrotnie był radnym w Radzie Powiatu. Był członkiem Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie. Jest osobą zrównoważoną, spokojną, wytonowaną i to gwarantuje w przyszłości dobre rządzenie powiatem.
- Nie zgłaszam kolejnego kandydata, bo z moich zgłoszeń nic nie wynika - skonstatował starosta Bogdan Pągowski - ale chcemy przed głosowaniem dowiedzieć się, jaki pan radny Żukowski ma pomysł na powiat, jego funkcjonowanie i co w przyszłości zamierza najważniejszego zrobić dla mieszkańców.
Tu zaoponował przewodniczący - zauważył, że w programie nie ma punktu: prezentacja kandydata i dyskusja jest bezprzedmiotowa. O porządku sesji zdecydował komisarz wyborczy, a nikt nie wnosił o zmiany. Ostatecznie Jerzy Żukowski odpowiedział na pytanie starosty.
- Wiadomo, że powiat ma określone zadania i głównie nimi powinien się zajmować. Szczegóły będą doprecyzowane z czasem, jak zobaczymy, jak to wygląda od środka. Podstawowe zadania to wiadomo: służba zdrowia, gdzie nie jest za wesoło, są olbrzymie kolejki. Drogownictwo... Te zadania powiat musi wykonywać, są narzucone, nie mamy innego wyboru. Zarząd jak będzie wybrany, to określi kierunki działania całego powiatu.
Kandydaturę Jerzego Żukowskiego poparło 13 radnych, 5 było przeciwnych.
- Szanowni państwo! Nie ukrywam, że dla mnie to będzie duże wyzwanie – przyznał nowy starosta. – Chciałbym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z rady powiatu za oddane głosy na moją osobę, za obdarzenie mnie zaufaniem. Pełnienie funkcji Starosty Powiatu Wyszkowskiego będzie dla mnie wielkim zaszczytem i wielką odpowiedzialnością wobec wyborców. Będę robił wszystko, aby państwa nie zawieść. Wiem, że stoją przed nami wielkie trudności i wyzwania. (…) Liczę na państwa wsparcie.
O głos poprosił radny Bogdan Pągowski: - Tym głosowaniem zdjęliście państwo ze mnie odpowiedzialność, jako starosty, za powiat wyszkowski. Z tej okazji dziękuję naszym dyrektorom, naczelnikom tego powiatu - to dzięki państwu udało się powiat doprowadzić w kilku segmentach do użyteczności. Przed powiatem stoją kolejne wyzwania, bardzo istotne dla jego funkcjonowania. Zostawiamy wam powiat w dobrej kondycji. (…) Życzę ciągłego pasma sukcesów, bo dzięki temu wszyscy mieszkańcy powiatu będą zadowoleni przez te 5 lat.
Wicestarostę i członków zarządu proponuje radzie starosta. Jerzy Żukowski na stanowisko wicestarosty rekomendował Leszka Marszała, naczelnika wydziału promocji, kultury i sportu w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie.
- Kandydat to osoba, która cały swój dorobek pracy zawodowej poświęciła samorządowi. Przeszedł w nim wszystkie szczeble hierarchii. Ma wykształcenie wyższe, mgr inż. informatyki. Jest mieszkańcem Wyszkowa. To osoba niezwykle otwarta, pełna energii, potrafiąca słuchać i rozmawiać ze wszystkimi środowiskami, zaangażowany w życie społeczne.
Tu również wynik głosowania był 13:5.
- Dla mnie to nowy etap w życiu – przyznał nowy wicestarosta. - Te osoby, które mnie znają, które ze mną współpracowały, wiedzą, że jestem osobą, dla której pierwsze zdanie to współpraca. Drzwi mojego gabinetu będą otwarte dla wszystkich, nie tylko dla radnych koalicji. Przed nami wiele wyzwań. Obiecuję bardzo ciężką pracę na rzecz powiatu wyszkowskiego i zrównoważony rozwój wszystkich gmin, od Zabrodzia po Długosiodło.
Przewodniczący Sobczak podziękował dotychczasowemu wicestaroście Adamowi Mrozowi za czteroletnią pracę w samorządzie powiatowym. Życzył wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń, które zamierza podjąć w wyszkowskim urzędzie miejskim.
Do zarządu powiatu radni wybrali Ewę Bartosiewicz (PiS), Pawła Delugę (Razem dla Ziemi Wyszkowskiej) i Bogusława Frąckiewicza (Wspólnota Samorządowa).
Po ponad trzygodzinach obrad przewodniczący zamknął I sesję Rady Powiatu Wyszkowskiego.
Majster plus 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom