Advertisement 
(Nie)wykluczeni gazowo (foto)

Wydarzenia

(Nie)wykluczeni gazowo (foto)

23.05.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Rozbudowa sieci gazowych i gazyfikacja nowych miejscowości w powiecie wyszkowskim była tematem spotkania, które odbyło się 21 maja w starostwie. Do 2022 r. na terenie powiatu planowana jest budowa 72 km sieci gazowej  (koszt ok. 7,9 mln zł), co umożliwi dostęp dla ok. 1900 odbiorców.
 
- Są wszyscy wójtowie, widać jest potrzeba takich spotkań – zauważył starosta Jerzy Żukowski.
- Jak walczyć o czyste powietrze, kiedy nie ma ekologicznego źródła energii? – pytała inicjatorka spotkania wicemarszałek senatu Maria Koc. – Chcemy, żeby 90% mieszkańców Polski miało dostęp do gazu w domach.
Ogłoszony jesienią ub. roku program gazyfikacji obejmuje 300 gmin (w tym gminy powiatu wyszkowskiego), a należąca do PGNiG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) w najbliższych latach wyda na ten cel 7,5 miliarda zł. 
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie Robert Kwiatkowski poinformował, że województwo mazowieckie jest zgazyfikowane w 52%, do gazyfikacji pozostało 149 gmin, na ten rok planowana jest gazyfikacja 16 gmin. W dalszej części skupił się na gminach naszego powiatu. Wspomniał, że najwięcej czasu realizacji inwestycji, ok. 60%, zajmuje projektowanie. Dyrektor sugerował, żeby gazociągi kłaść w drogach gminnych lub powiatowych, wtedy będzie mniej problemów. 
W gminie Zabrodzie jest dokumentacja na budowę sieci gazowej w Wysychach, Dębinkach, Lipinach i Niegowie. W ramach tej inwestycji planowana jest sie
 średniego ciśnienia o średnicy dn110 o dł. 5,74 km, dn63 o dł. 6,11 km i dn40 o dł. 1,84 km (łącznie 11,98 km). Umożliwi to przyłączenie ok. 315 odbiorców, planowane nakłady na gazociągi to 1,2 mln zł. Jeśli w tym roku będzie pozwolenie na budowę, to inwestycja powinna być zrealizowana w przyszłym roku.
Wnioski o określenie warunków przyłączenia złożyło 25 mieszkańców Słopska – planowana jest budowa ok. 5 km sieci gazowej.
Wójt Krzysztof Jezierski zapytał, czy przechodzącą przez gminę sieć wysokiego ciśnienia dn700, prowadzona do Białegostoku, będzie miała wpływ na zwiększenie parametrów. Usłyszał, że jeśli jest to sieć budowana przez PSG, to można zrobić odejście do gminy.
W gminach Brańszczyk i Długosiodło dokumentacja projektowa będzie wykonana (trwa procedura przetargowa) dla miejscowości Nowa Wieś, Białebłoto, Białebłoto Stara Wieś, Białebłoto Kobyla (gm. Brańszczyk), Blochy, Łączka, Długosiodło, Stare Bosewo (gm. Długosiodło). Sieć średniego ciśnienia o średnicy dn125 o dł. 12,35 km, dn110 o dł. 3,85 km, dn90 o dł. 3,77 km,  dn63 o dł. 14,585 km i dn40 o dł. 3,51 km, razem 38 km, umożliwi przyłączenie 811 odbiorców. Planowane nakłady - 3,7 mln zł.
Obecnie w Trzciance (gm. Brańszczyk) budowany jest gazociąg o dł. 6,5 km, będzie 61 przyłączy (ok. 260 odbiorców). Koszt to ok. milion zł. 
Wójt Wiesław Przybylski zaproponował, żeby w planie uwzględnić i Turzyn, co poparł też starosta. 
W gminie Wyszków gaz będzie zakładany w Gulczewie i Tulewie Dolnym (nowe osiedle) – są podpisane umowy z odbiorcami. Sieć ma mieć długość 15,5 km, ma być 77 przyłączy. Do gazu chcieliby się też podłączyć mieszkańcy Tulewa Górnego – dyrektor obiecał zainteresować się tym tematem. Wnioski o określenie warunków przyłączenia gazu złożyło 23 mieszkańców Natalina, planuje się budowę ok. 5 km gazociągu.
W gminie Somianka zadanie jest przygotowywane do podjęcia decyzji biznesowej o uruchomieniu inwestycji. Planowana jest budowa ok. 20 km gazociągów, co umożliwi przyłączenie ok. 600 odbiorców.
Wójt Andrzej Żołyński przypomniał, że kilka lat temu w gm. Somianka była robiona ankieta dotycząca gazyfikacji, było duże zainteresowanie. Informacje te zostały przekazane do PSG i do dziś nie ma żadnej odpowiedzi. Pytał, czy ma po raz kolejny zbierać dane.
- Te dane, które są, pozwolą na uruchomienie inwestycji – ocenił dyrektor.
W swojej prezentacji dyr. Kwiatkowski nie uwzględnił gminy Rząśnik, co mocno zdziwiło wójta Pawła Kołodziejskiego. W 2016 r. gmina podjęła współpracę z PSG. Blisko, bo w Leszczydole jest magistrala. Ochudno, Porządzie i Rząśnik mają zwartą zabudowę, 90% mieszkańców chce przyłączyć się do sieci gazowej, została złożona wstępna dokumentacja. 
- Nie chciałbym, żebyśmy byli wykluczeni gazowo, żeby nasz teren został białą plamą – stwierdził wójt. 
Dyrektor Kwiatkowski obiecał zainteresować się sprawą: - Po to jest to spotkanie, ja też o pewnych problemach nie wiem.
Na pytania samorządowców, oprócz dyr. Kwiatkowskiego, odpowiadał również Paweł Kosmalski, zastępca dyrektora ds. technicznych.
- Mam wrażenie, że panowie dzisiaj nie wiecie, co robili poprzednicy – podsumował wójt Stanisław Jastrzębski. – Mamy prośbę. Gdybyście mogli zapoznać się z materiałami, które na pewno są w firmie, to pozwoliłoby nam na nawiązanie lepszej współpracy. Wydaje mi się, że brakuje oglądu z pozycji całości powiatu. Wtedy, biorąc pod uwagę optymalne wykorzystanie środków publicznych, tę sieć można by pociągnąć w sposób najbardziej ekonomiczny.
W dyskusji, korzystając z obecności pani senator, wójtowie poruszali też inne tematy: sieci światłowodowej, melioracji, zbiorników retencyjnych, odbioru odpadów.
- Myślę, że następne spotkanie będzie dotyczyć Wód Polskich – uznał starosta.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom