Nie będzie kary za koszulkę "Konstytucja"

Wydarzenia

Nie będzie kary za koszulkę "Konstytucja"

13.11.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Wyszkowski Sąd Rejonowy odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Markowi Eychlerowi za powieszenie na pomniku Stanisława Wolskiego koszulki z napisem "Konstytucja".
Przypomnijmy, że latem koszulki ze słowem „Konstytucja” członkowie Komitetu Obrony Demokracji zawieszali na pomnikach w miastach w całej Polsce. W sierpniu dołączył również Wyszków. W ten sposób ubrany został m.in. pomnik Stanisława Wolskiego na pl. Wyzwolenia i obelisk Wazów przy ul. 3 Maja. Koszulki pojawiły się również na pomnikach Gloria Victis u zbiegu ulic Sowińskiego i Pułtuskiej oraz Żołnierzy Wyklętych na nadbużańskiej skarpie. 
Policja wszczęła postępowanie, czego efektem było skierowanie do sądu wniosku o ukaranie Marka Eychlera z art. 63a. § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi: "Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny." Chodzi konkretnie o powieszenie 10 sierpnia nad ranem koszulki na pomniku burmistrza Wolskiego.
Uzasadniając odmowę wszczęcia postępowania, sąd odwołuje się do okoliczności sprawy, która nie pozwala na stwierdzenie, że był to czyn społecznie szkodliwy na tyle, by uznać go za wykroczenie i ukarać obwinionego: "Czyn co prawda godził w dobro prawne w postaci porządku w miejscach publicznych, ale na skutek jego popełnienia ani nie powstała żadna szkoda, ani nie zaistniało ryzyko wyrządzenia szkody." Sąd zaznacza, że napis "Konstytucja" nie uszkodził pomnika i został umieszczony w sposób pozwalający na jego szybkie usunięcie. "Nie doszło zatem do aktu wandalizmu".
Sąd zauważa również, że napis nie zawiera wulgaryzmów, słów obraźliwych czy szyderczych. "Motywacją dla jego zamieszczenia była chęć wyartykułowania przez obwinionego szczególnie ważnych - w jego ocenie - wartości dla życia publicznego. Przekaz taki, niezależnie od wyznawanej opcji politycznej, należy uznać za mieszczący się w zakresie gwarantowanej w Konstytucji wolności wyrażania swoich poglądów."
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku