Nauczyciele zgłaszają wątpliwości. Burmistrz odpowiada

Wydarzenia

Nauczyciele zgłaszają wątpliwości. Burmistrz odpowiada

15.11.2016
autor: Listy nauczycieli Gimnazjum nr 2 i burmistrza Grzegorza Nowosielskiego
Pragniemy uzyskać informację od Pana Burmistrza, czy podejmowane przez Panią Dyrektor Agnieszkę Deptułę próby zaniechania działań nauczycieli mających na celu reaktywowanie Szkoły Podstawowej nr 4 są realizacją wdrażania reformy oświaty w Wyszkowie?” – w liście do otwartym do burmistrza piszą nauczyciele Gimnazjum nr 2.
Jestem zwolennikiem bezpośredniej rozmowy, współpracy i rozwiązywania problemów, ale skoro Państwo wolą debatę medialną, Waszą wolę szanuję” –  rozpoczyna się odpowiedź Grzegorza Nowosielskiego.

List otwarty do Burmistrza

Panie Burmistrzu,
zwracamy się do Pana w imieniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie. Pragniemy wyrazić wdzięczność, że na skutek naszych wystąpień, został podany plan działań Urzędu Miejskiego związanych z wdrażaniem reformy oświaty w Wyszkowie. Jednocześnie mamy do Pana szereg pytań z tym związanych. 
Niestety, nie możemy liczyć na uzyskanie odpowiedzi na te pytania od Dyrektora naszej szkoły, Pani Agnieszki Deptuły. Wiadomości, jakie nam przekazuje, są albo niepełne, albo zniekształcone. 
Dyrektor Deptuła nie wspiera działań Rady Pedagogicznej mających urealnić utworzenie samodzielnej Szkoły Podstawowej nr 4  i sugeruje, że  urzędnicy miejscy już podjęli decyzję i z całą pewnością nie dojdzie do utworzenia samodzielnej szkoły podstawowej w miejsce gimnazjum. W związku z tym zastanawiamy się, czy robi to według własnych przekonań wbrew interesom  nauczycieli Gimnazjum nr 2, czy też na polecenie Pana Burmistrza lub któregoś z podległych Panu urzędników? 
Pragniemy też uzyskać informację od Pana Burmistrza, czy podejmowane przez Panią Dyrektor Agnieszkę Deptułę próby zaniechania działań nauczycieli mających na celu reaktywowanie Szkoły Podstawowej nr 4 są realizacją wdrażania reformy oświaty w Wyszkowie? Chcemy przy tym podkreślić, że w dniu 24 października 2016 r. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 podjęła dwie uchwały:
  • pierwszą opowiadającą się za powołaniem Szkoły Podstawowej nr 4,
  • drugą wnioskującą do Pana Burmistrza o powołaniu Szkoły Podstawowej nr 4 w miejsce Gimnazjum nr 2.
W tej sytuacji nasuwa się pytanie o to, czy blokowanie przez Dyrektor Deptułę naszych działań i jej indywidualna presja na nauczycieli jest zaplanowanym działaniem,  jako pracownika podległego Panu Burmistrzowi?
Na stronach internetowych www.wyszkow.pl w zakładce „Wdrażanie reformy oświaty w Gminie Wyszków – harmonogram prac”  przeczytaliśmy, że we wrześniu 2016 r. zostały wyciągnięte „kolejne wnioski z prac komisji pracującej nad obwodami – analiza odtworzonego obwodu „dawnej” SP nr 4 na podstawie aktualnych danych” . Prosimy zatem Pana Burmistrza o możliwość udostępnienia tych aktualnych  danych oraz wniosków,  którymi dysponuje komisja obwodowa.
Także ze stron internetowych Urzędu Miasta dowiedzieliśmy się, że urzędnicy  wystąpili do Kuratora Oświaty w Ostrołęce z prośbą o to, żeby ocenił, który sposób wygaszenia naszego Gimnazjum jest korzystniejszy. Mając na uwadze, jak tendencyjnie była przygotowana przez Urząd ankieta skierowana do rodziców, prosimy o udostępnienie nam oraz opinii publicznej kopii tego pisma. 
Dziwi nas, że powstał pomysł, żeby pytać organy spoza naszego miasta o to, co jest lepsze dla społeczności Wyszkowa. Czy w związku z tym urzędnicy wystąpili do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy w budżecie będą zabezpieczone środki na dofinansowanie poszczególnych wariantów wdrażania reformy oświaty w Wyszkowie? 
Prosimy też o podanie informacji, jakie kwoty zostały zainwestowane w Gimnazjum nr 2 w ostatnich 10 latach ze środków publicznych. Chodzi o wydatki na remonty, wyposażenie, ocieplenie, boisko orlik, itd. 
Będziemy wdzięczni za udzielenie tych informacji oraz przekazywanie nam na bieżąco pomysłów  i efektów prac związanych z reformą w taki sposób, aby wiadomości te na pewno do nas docierały.
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Burmistrz odpowiada

Szanowni Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie,
publicznie postawili mi Państwo szereg pytań, stąd i moja odpowiedź będzie publiczna. Jestem zwolennikiem bezpośredniej rozmowy, współpracy i rozwiązywania problemów, ale skoro Państwo wolą debatę medialną, Waszą wolę szanuję. 
Przygotowując się do wdrożenia reformy oświaty odbyliśmy z Państwem szereg spotkań. Spotykaliście się Państwo ze mną, urzędnikami Urzędu Miejskiego, z radnymi z komisji oświaty – zawsze pozostawaliśmy otwarci na Wasze pytania i wątpliwości. Nawet dziś przed nami kolejne spotkanie w Urzędzie Miejskim – ze zdziwieniem zatem odbieram Państwa list, a także zarzuty braku informacji. Jak sami Państwo piszecie, na bieżąco o wdrażaniu reformy informujemy także na oficjalnej stronie urzędu. W każdej chwili moi urzędnicy służą Wam swoją wiedzą i informacjami. Udostępnimy Państwu kopie pism, o które wnioskujecie i inne oficjalne dokumenty – nigdy nie było z tym problemu. Jak sami Państwo przyznajecie, harmonogram naszych działań jest upubliczniony mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym. 
Ale jeszcze bardziej dziwi mnie Państwa krytyka i nieufność względem dyrektora Gimnazjum nr 2,  Agnieszki Deptuły. Zaledwie cztery tygodnie temu wystawiliście swojemu dyrektorowi na piśmie najwyższą ocenę, w procedurze oceny pracy dyrektora. W superlatywach odnieśliście się Państwo do kompetencji, wiedzy, współpracy z Panią Dyrektor. Która z ocen Pani Dyrektor przez Państwa podpisanych jest prawdziwa? 
Niezrozumiałe jest dla mnie także Państwa lekceważenie dla Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Ten, jak Państwo piszecie, „organ spoza naszego miasta” sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi naszymi szkołami, w tym także Państwa szkołą. To kuratorium, nie burmistrz, nadzoruje, ocenia i kontroluje szkoły – opinia kuratorium niezbędna jest dla niemal każdego kroku samorządów w zakresie polityki oświatowej. Oczywiście, że pytamy kuratorium o ocenę naszego sposobu wdrażania reformy, bo bez pozytywnej opinii kuratorium nie będziemy mogli uchwalić nowej sieci szkół. To element procedury, ale i naszego szacunku wobec ostrołęckiej delegatury kuratorium. Państwa oburzenie zadziwia tym bardziej, że delegacja nauczycieli Gimnazjum nr 2 w tej samej sprawie z kuratorem się umówiła. 
Szanowni Państwo, walczycie o swoje miejsca pracy i macie do tego prawo. Ja, jako burmistrz, muszę dbać o interes nauczycieli wszystkich gminnych szkół – także o tych nauczycieli, którzy nie są, jak Wy, medialni. Więcej, muszę w tym rozważyć także interes i potrzeby rodziców i uczniów. Muszę działać zgodnie z prawem – a przypominam, ustawy zmieniającej system oświaty nadal nie ma i wszystkie samorządy cierpliwie na nią czekają. Decyzje w oświacie muszą być przemyślane i rozważne, a nie podejmowane pod wpływem chwili czy emocji. 
Zapewniam, że reformę oświaty w Gminie Wyszków wdrożymy z największym profesjonalizmem i poszanowaniem praw i interesu uczniów, nauczycieli, rodziców. Nie będzie to łatwe zadanie, ale sprostamy mu tak, jak innym sprostaliśmy, choćby wdrażając program „Rodzina 500 plus”. Zawsze najpierw z myślą o naszych mieszkańcach, bo to im służymy i wobec nich mamy zobowiązanie.
                                                                      Grzegorz Nowosielski
                                                                       Burmistrz Wyszkowa 
 
W najnowszym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach, także listy dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Wyszków oraz nauczycieli Szkół Podstawowych nr 1 i 2. 

Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku