Nagroda już nie "Za czyn" (foto)

Wydarzenia

Nagroda już nie "Za czyn" (foto)

24.01.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Do 11 lutego można składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za wkład na rzecz rozwoju i promocji Powiatu. Nowa władza w powiecie zmieniła formułę konkursu i zrezygnowała z nazwy "Za czyn".
Nagroda starosty - wówczas "Zaczyn" - po raz pierwszy została przyznana w 2003 r., gdy starostą została Justyna Garbarczyk. Miało to być nagrodzenie osób, które w danym roku wyróżniły się w pracy na rzecz samorządu, ciekawymi inicjatywami w kulturze, edukacji, sporcie i gospodarce. Pierwszymi laureatami "Zaczynu" byli: ks. Stanisław Szulc, założycielka Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Jadwiga Tarnowska, dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Jacek Kalinowski, mazowiecki komendant Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz i były rektor wyszkowskiej filii Wyższej Szkoły im. P. Włodkowica prof. Augustyn Wajda.
Po 4 latach, gdy władzę w powiecie objął PSL, pozostawiono formułę nagrody (choć modyfikacji w poszczególnych latach ulegały kategorie), delikatnie zmieniając nazwę na "Za czyn". 
Nowa władza w powiecie postanowiła z tej nazwy zrezygnować w ogóle. Przyzna Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego za wkład na rzecz rozwoju i promocji Powiatu. - Uważamy, że skoro nazwa była już zmieniana, to trzeba to ujednolicić - mówi wicestarosta Leszek Marszał. Wicestarosta został przewodniczącym zespołu ds. opracowania zasad i trybu przyznawania nagrody. W skład zespołu weszli także: członkowie zarządu powiatu Teresa Czajkowska i Paweł Deluga, Anna Witkowska ze starostwa, dyr. POKiS Maria Gajewska i przewodniczący rady powiatu Waldemar Sobczak.
Nagroda starosty zostanie w tym roku przyznana w czterech kategoriach: pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i sport oraz rozwój gospodarczy. Zmieniono również zasady nagradzania. Do tej pory w poszczególnych kategoriach był jeden zwycięzca, który otrzymywał równowartość 1 tys. euro. Teraz w trzech pierwszych kategoriach I nagroda wynosi 2,5 tys. zł, II - 1,5 tys. zł, III - 700 zł. W kategorii rozwój gospodarczy przyznana zostanie jedna nagroda w postaci statuetki.
Wnioski można składać do 11 lutego w siedzibie starostwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego". Co powinien zawierać wniosek określa regulamin nagrody, który można znaleźć na stronie internetowej www.powiat-wyszkowski.pl.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom