Na sport, monitoring i orkiestrę

Wydarzenia

Na sport, monitoring i orkiestrę

05.12.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Gmina ogłosiła konkursy dla organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością sportową, artystyczną, profilaktyczną, a także obsługę miejskiego monitoringu.
Konkursy dla organizacji sportowych ogłoszone zostały na I półrocze 2018 r. Na prowadzenie sekcji i zajęć sportowych w piłce nożnej, siatkowej, sztukach walki, futbolu amerykańskim i kolarstwie gmina przeznacza 200 tys. zł, upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe – 190 tys. zł.
Dodatkowo ogłoszony został konkurs (już na cały rok) na prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym zajęć sportowych (78 tys. zł).
Gmina ogłosiła również konkursy (całoroczne) na: wsparcie dla orkiestr – 75 tys. zł, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt – 20 tys. zł, obsługę monitoringu miejskiego – 155 tys. zł, prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla uzależnionych i ich rodzin – 9 tys. zł, programu profilaktycznego metodą streetworking – 57 tys. zł, środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 26 tys. zł, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 50 tys. zł.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane