Mniejsza pomoc w zatrudnianiu niań

Wydarzenia

Mniejsza pomoc w zatrudnianiu niań

27.01.2018
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Na terenie wyszkowskiego inspektoratu ZUS 18 rodzin korzysta z dofinansowania do ubezpieczenia niań. Do końca 2017 r. budżet państwa płacił 100% składek. Teraz jest to już 50%.
Dofinansowaniem składek objęte są nianie opiekujące się dzieckiem od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym maluch skończy 3 lata (4 lata, gdy nie ma możliwości objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym). Nianią może zostać osoba spoza rodziny, ale również spokrewniona, np. ciocia, babcia, dziadek, pełnoletnie rodzeństwo. Nianią nie może jednak być matka i ojciec dziecka. Co więcej - muszą być czynni zawodowo.
Dotychczas budżet państwa pokrywał 100% składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za nianie. Od 2018 r. to już tylko 50%. Jeżeli jednak umowę zawarto przed 1 stycznia, dalej obowiązują stare zasady, czyli pełne dofinansowanie. Niezależnie od zmiany w przepisach, dofinansowanie dotyczy wyłącznie składek wyliczonych od zarobków niani nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenie za pracę. Jeżeli niania zarabia więcej, rodzice pokrywają pełne składki, ale tylko od kwoty przekraczającej 2.100 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.). Bez względu na to, kiedy umowa została zawarta i ile wynosi kwota wynagrodzenia, na życzenie niani można ją zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składkę na to ubezpieczenie sfinansuje sama niania z własnych środków, a rodzic będący płatnikiem składek będzie ją jedynie wpłacał do ZUS.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
mrówka - nowe godziny
mrówka - nowe godziny
Bricomarche

Sonda

3.67% (58 głosów)
3.48% (55 głosów)
27.99% (442 głosów)
2.91% (46 głosów)
2.60% (41 głosów)
4.50% (71 głosów)
29.89% (472 głosów)
3.93% (62 głosów)
2.28% (36 głosów)
2.60% (41 głosów)
16.15% (255 głosów)