Miejsc nie zabraknie (foto)

Wydarzenia

Miejsc nie zabraknie (foto)

17.01.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Szkoły średnie szykują się na przyjęcie absolwentów VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Podajemy, ile będzie miejsc i w jakich klasach.
Szkoły podstawowe w tym roku ukończy 753 uczniów, gimnazja – 824. W sumie o przyjęcie do szkół średnich będzie więc aplikować ponad 1.500 osób. Będą chodzili do różnych klas: gimnazjaliści – trzyletnich liceów i czteroletnich techników, absolwenci klas VIII szkół podstawowych – czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Szkoły średnie zapewniają, że dla obu roczników przygotowują tyle samo miejsc, o czym dyrektorzy mówili na konferencji prasowej w czwartek 17 stycznia. – Prosimy się nie martwić, na pewno miejsc nie zabraknie – rodziców i przyszłych uczniów uspokaja wicestarosta Leszek Marszał.
 
I Liceum Ogólnokształcące
Norwid utworzy 10 klas (300 uczniów): 5 dla absolwentów podstawówek i 5 dla gimnazjalistów. Klasy, podobnie jak w latach poprzednich, będą z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi, społecznymi i matematyczno- przyrodniczymi. – Jeśli do którejś z klas będzie dużo więcej chętnych tak, że można by było utworzyć jeszcze jedną klasę, to jesteśmy otwarci. Możemy utworzyć jeszcze jeden oddział, zmieścilibyśmy się w szkole na jedną zmianę – dodaje dyr. Dorota Piotrowicz.
W nowym roku szkolnym będzie w sumie 21 klas (600 uczniów) i tyle też szkoła ma sal lekcyjnych. W takich warunkach szkoła pracowała już w poprzednich latach.
 
Zespół Szkół nr 1
Skłodowska szykuje aż 420 miejsc, po 210 dla VIII-klasistów i gimnazjalistów. W sumie będą 4 klasy liceum, 8 technikum i 2 szkoły branżowej.
W liceum dla obu roczników tworzone są klasy lingwistyczno-europejskie i prawno-administracyjne; technika: budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych oraz cyfrowych procesów graficznych. Poza tym absolwenci gimnazjów będą mieli technikum hotelarstwa, podstawówek – technikum obsługi turystycznej. – Musimy brać pod uwagę także zasoby kadrowe – zaznacza dyr. Marian Popławski.
ZS1 ma najtrudniejszą sytuację, jeśli chodzi o bazę lokalową. Na 35 planowanych oddziałów, dysponuje 25 salami lekcyjnymi. – Nie będzie pełnych dwóch zmian, nie ma takiej możliwości, ponieważ w technikum każda klasa ma 8 godzin dziennie. Planujemy 1,5 zmiany. Nie mamy żadnych rezerw, jeśli chodzi o pomieszczenia dydaktyczne – dodaje pan dyrektor.
 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
W „Koperniku” naukę będzie mogło rozpocząć 420 uczniów. Szkoła zamierza utworzyć 2 klasy liceum, 10 technikum i 2 szkoły branżowej. Dla obu roczników planowane są takie same kierunki: technika pojazdów samochodowych, elektryk, logistyk, spedytor i handlowiec oraz liceum bezpieczeństwa publicznego i klasy wielozawodowe.
CEZiU na 35 planowanych klas, ma aż 53 sale lekcyjne. – Ale sporo sal to sale do kształcenia zawodowego, nie można ich wykorzystywać do kształcenia w innym zawodzie – zaznacza dyr. Grażyna Kalinowska. – Mamy ponad 30 sal ogólnodostępnych. Postaramy się kończyć o godz. 16, może niekiedy dłużej.
 
Zespół Szkół nr 3
Kochanowski nie jest szkołą prowadzoną przez powiat, lecz urząd marszałkowski. Jest bardzo ważną placówką w siatce szkół średnich. W tym roku zamierza przyjąć 360 uczniów: 180 absolwentów podstawówek i tyle samo gimnazjalistów. Tworzy po 6 klas dla każdego rocznika: 4 liceum i 2 technikum. Kierunki kształcenia będą takie same jak w tym roku: technika informatyczne i ekonomiczne oraz licea lingwistyczno-humanistyczne, matematyczno-informatyczne, społeczno-ekonomiczne i prozdrowotno-przyrodnicze, które cieszy się ogromnym powodzeniem.
Dyrektor Elżbieta Michalik nie ukrywa, że szkoła może mieć problem lokalowy. - Toczą się rozmowy urzędu miejskiego i samorządu województwa mazowieckiego. Jesteśmy na etapie porozumienia, żeby wykorzystać wolne sale w SP4, byśmy mogli pracować tylko na jedną zmianę – poinformowała.
***
Z ustaleniem harmonogramu naboru powiat czeka na rozporządzenie kuratora. Z kolei po naborze będzie wiadomo, ilu i jakich nauczycieli w szkołach brakuje. – Na pewno będzie potrzeba uzupełnienia etatów, ale będzie to uzależnione od naboru – mówi naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski. – Poza tym mamy sporą ilość nadgodzin. Ale na pewno będziemy nauczycieli poszukiwać.
Mnóstwo uczniów do szkół średnich dojeżdża. Np. na 800 uczniów ZS1 aż 600 to osoby dojeżdżające. 
- Potrzeba nie tyle zmiany godzin kursowania, ile rozszerzenia taboru. Ale na to mamy ograniczony wpływ – dodaje Krzysztof Arbaszewski.
W internacie jest miejsce dla ok. 90 uczniów wszystkich szkół. – Większego zainteresowania w dzisiejszych czasach, gdy wiele osób dojeżdża samochodami, raczej nie będzie. Mamy jeszcze schronisko „Jowisz”, również otwarte dla chętnych – dodaje pan naczelnik.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom