List do redakcji: Odejście ks. Ledy przesądzone. Biskup przyjął delegację parafian

Wydarzenia

List do redakcji: Odejście ks. Ledy przesądzone. Biskup przyjął delegację parafian

13.04.2018
autor: Komitet Społeczny Parafian Kościoła MBKP w Rybienku Leśnym
W dniu 11 kwietnia 2018 r. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński przyjął kilkuosobową delegację Komitetu Społecznego Parafian Kościoła MBKP w Rybienku Leśnym. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie i trwało ponad godzinę.
Ks. Biskup ujął nas swoją osobowością i umiejętnością życzliwego dialogu (nie przypadkiem jest laureatem nagrody „Człowiek Dialogu” nadanym przez jedną z organizacji dialogu międzyreligijnego). W ciągu szczerej, otwartej rozmowy członkowie komitetu przedstawili Księdzu Biskupowi kryzysową sytuację w parafii Rybienko Leśne będącą skutkiem wieloletnich, nieodpowiedzialnych działań Ks. Proboszcza E. Ledy, których tragicznym finałem była samowolna przebudowa prezbiterium naszego kościoła, dewastująca jego uświęcony tradycją wygląd. Ks. Biskup z uwagą wysłuchał naszej relacji. Jak się okazało w trakcie rozmowy, Ks. Biskup jest doskonale zorientowany w tej dramatycznej sytuacji i rozumie jej konsekwencje w postaci duchowej i materialnej dewastacji naszej wspólnoty. Ks. Biskup osobiście zapoznał się z naszymi obszernymi listami, szczegółowo przedstawiającymi postulaty parafian oraz uzasadniające je fakty dotyczące nagannego postępowania Ks. Ledy. Niezależnie od działań naszego komitetu także specjalna diecezjalna komisja wspiera Ks. Biskupa w tej sprawie. Spotkanie ujawniło zasadniczą zgodność między postrzeganiem tej bolesnej sprawy przez nas i Ks. Biskupa.
W trakcie spotkania Ks. Biskup zapewnił nas, że decyzja o przyjęciu rezygnacji Ks. Ledy z funkcji proboszcza naszej parafii już zapadła. W chwili obecnej trwają natomiast przygotowania do wdrożenia tej decyzji w życie poprzez wprowadzenie do parafii nowego proboszcza. Wymaga to przeprowadzenia szeregu procedur kościelnych i czynności technicznych. Najdalej do wakacji sprawa powinna jednak zostać sfinalizowana.
W tej sytuacji powinniśmy się powstrzymać z przekazywaniem Ks. Ledzie jakichkolwiek środków finansowych zbieranych pod pozorem remontu kościoła, ponieważ jest to niecelowe zważywszy, że Ks. Leda ma kategoryczny zakaz prowadzenia dalszych prac remontowych wydany przez Kurię Diecezjalną. Każdy, kto zechce partycypować w dalszych kosztach remontu kościoła będzie mógł dokonać wpłat już do rąk nowego proboszcza, który niebawem zagości w naszej parafii.
Podsumowując to owocne spotkanie, Ks. Biskup stwierdził, że „najważniejsze, aby wyprowadzić z tego jakieś dobro”, a członkowie komitetu zadeklarowali pełne wsparcie dla nowego proboszcza w dziele odbudowy duchowej i materialnej naszej parafii (w myśl pierwszej części naszego hasła – „Tak dla renowacji! Nie dla dewastacji”). Wszyscy zgodzili się, że pierwszorzędnym zagadnieniem, jakie stanie przed nowym proboszczem i parafianami będzie odnowa duchowa – „wtedy sprawy organizacyjne i materialne nie stanowią problemu”.
Komitet Społeczny Parafian Kościoła MBKP w Rybienku Leśnym
Facebook: Rybienko Leśne – Komitet Społeczny Parafian
Działamy pod hasłem: „TAK dla renowacji! NIE dla dewastacji!
Nasze wartości:
- tradycje duchowe i materialne naszej parafii powinny być pielęgnowane
- szacunek dla drugiego człowieka
- odpowiedzialność w zarządzaniu dobrem wspólnym
Nasze postulat:
1) przywrócenie uświęconego tradycją wystroju prezbiterium naszego kościoła (witraż Chrystusa Ukrzyżowanego, czarny dąb, tabernakulum)
2) usunięcie z parafii ks. Ledy
3) powołanie rady parafialnej współodpowiedzialnej z proboszczem za zarządzanie sferą ekonomiczną parafii
4) dokończenie i rozliczenie remontu kościoła
5) umożliwienie wstępu do kościoła pomiędzy nabożeństwami.
Dziękujemy za wspieranie naszych działań!
Szczęść Boże!
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Bricomarche
Bricomarche
Bricomarche