Kto zasłużył na „Za Czyn”?

Wydarzenia

Kto zasłużył na „Za Czyn”?

17.01.2018
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Do końca stycznia starostwo czeka na wnioski o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn”.
Nagroda przyznawana jest raz w roku w następujących dziedzinach:
pomoc społeczna: 
- za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego
- za działania wspierające lokalną społeczność
- za rozwijanie aktywności społecznej
- za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów
innowacja jako element rozwoju gospodarczego powiatu:
- za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu
- za wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie powiatu
- za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy
kultura:
- za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej
- za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych
kultura fizyczna i sport:
- za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu
- za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata, pucharze świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, mistrzostwach Polski, pucharze Polski i ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży).
Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie starostwa powiatowego w Wyszkowie, al. Róż 2 do 31 stycznia 2018 r. w zaklejonej kopercie.
Regulamin przyznawania nagród dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom