Dyrektorzy bez zmian

Wydarzenia

Dyrektorzy bez zmian

28.07.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Konkursy na dyrektorów Zespołu Szkół na Polonezie i Przedszkola nr 1 wygrali dotychczasowi szefowie tych jednostek, Zbigniew Szczerba i Katarzyna Sadkowska.
Konkursy na dwóch dyrektorów gminnych placówek oświatowych, których kadencje kończą się 31 sierpnia, burmistrz ogłosił na początku czerwca. Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół stanął obecny, wieloletni szef tej największej w gminie placówki oświatowej Zbigniew Szczerba. Jego kontrkandydatką była nauczycielka tej szkoły Krystyna Szczuka-Wiśniewska.
Stosunkiem głosów 6:3 komisja konkursowa poparła kandydaturę dotychczasowego dyrektora. W skład komisji wchodzili: przedstawiciele gminy Wyszków zastępczyni burmistrza Aneta Kowalewska (przewodnicząca komisji), przewodnicząca rady miejskiej Elżbieta Piórkowska, naczelnik miejskiego wydziału edukacji Sławomir Cieślak, przedstawicielki kuratorium Teresa Pajka i Agnieszka Czartoryska-Łuba, przedstawicielka rady pedagogicznej Emilia Wojtkowska, rady rodziców Elżbieta Dąbrowska, związków zawodowych Grażyna Elak i Klaudyna Matejko-Kulasińska. 
Ci sami przedstawiciele urzędu miejskiego i kuratorium zasiedli w komisji konkursowej do wyboru dyrektora Przedszkola nr 1. Radę pedagogiczną reprezentowała Izabela Smogorzewska, radę rodziców - Marta Wiśniewska, związki zawodowe - Maciej Wójcik i Klaudyna Matejko-Kulasińska. W tym przypadku komisja zapoznała się tylko z jedną kandytaurą, obecnej dyrektor Katarzyny Sadkowskiej.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom