Dofinansowania dla sołectw

Wydarzenia

Dofinansowania dla sołectw

01.07.2019
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Na oświetlenie uliczne w Leszczydole-Pustkach, Gulczewie, Fideście i Lucynowie oraz plac zabaw w Deskurowie gmina pozyskała środki z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, w sumie 50 tys. zł.
 
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego długości 241 mb oraz montaż 5 słupów oświetleniowych w Leszczydole-Pustkach. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zainstalowane będą ledowe oprawy oświetleniowe. Całkowity koszt zadania: 31.054 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019r.
Montaż urządzeń zabawowych placu zabaw w Deskurowie, tj.: huśtawka podwójna, równoważnia, linarium, drążki do podciągania. Zakres zadania przewiduje również montaż elementów małej architektury (ławki oraz kosza na śmieci). Całkowity koszt zadania: 26.255 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019r.
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 104 mb oraz montaż 3 słupów oświetleniowych przy ul. Szkolnej w Gulczewie. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zainstalowane będą ledowe oprawy oświetleniowe. Całkowita wartość zadania: 20.803 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019r.
Wymiana 20 szt. starych opraw oświetlenia ulicznego (sodowych oraz rtęciowych) na oprawy typu LED w Fideście. Całkowita wartość zadania wynosi 21.648 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019r.
Montaż 406 mb linii napowietrznej oświetlenia ulicznego i 10 szt. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na istniejących słupach na ul. Łącznej, Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie. Całkowita wartość zadania: 36.500 zł.

Przyznana kwota dofinansowania na każde z zadań wynosi 10 tys. zł.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom