Debata na temat rewitalizacji

Wydarzenia

Debata na temat rewitalizacji

23.12.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Gmina zaprasza do udziału w debacie na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyszków na lata 2016 - 2023. Według autorów takim obszarem jest m.in. teren między rzeką, ul. 3 Maja, Serocką, linią kolejową, ul. 11 Listopada, Kościuszki, Białostocką i Łączną oraz dworzec PKP/PKS i część dzielnicy przemysłowej.
Zdaniem autorów opracowania za pierwszy teren podlegający rewitalizacji można uznać obszar miasta wyznaczony rzeką, ulicami Szlachecką, 3 Maja, Szpitalną, Serocką, linią kolejową, na północ od stadionu, ulicami 11 Listopada, Kościuszki, Białostocką i Łączną. W mieście to także obszary: między linią kolejową, ulicami Prostą, Matejki i Dworcową (a więc z dworcem PKP/PKS) oraz między ulicami Pułtuską i Włościańską, granicą miasta, ul. Leśną i bocznicą kolejową (część dzielnicy przemysłowej). Obszary rewitalizacji to także miejscowości Lucynów i Tumanek.
W obszarze rewitalizacji na czerwono świecą się wskaźniki dotyczące bezrobocia, korzystania z pomocy społecznej, przestępczości, niebieskich kart oraz korzystania z pomocy społecznej z uwagi na alkoholizm i narkomanię, sprawdzianu szóstoklasistów, liczby organizacji pozarządowych, frekwencji w wyborach parlamentarnych, przedsiębiorczości, chodników i oświetlenia.
Teren objęty rewitalizacją może liczyć na dofinansowanie zgłoszonych pomysłów i zadań. Unia Europejska dofinansowuje m.in. rynki, skwery, renowacje i adaptacje istniejącej zabudowy na cele społeczne, edukacyjne, rekreacyjne oraz gospodarcze, a także drogi lokalne.
Z programem można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.wyszkow.pl. Debata na ten temat odbędzie się 10 stycznia o godz. 17 sali konferencyjnej urzędu miejskiego. Uwagi można zgłaszać również do 10 stycznia. drogą elektroniczną na adres:pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje”), korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych z dopiskiem „Konsultacje”, lub bezpośrednio w referacie: I piętro, pok. 104.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom