Czyste powietrze: punkt konsultacyjny już działa (foto)

Wydarzenia

Czyste powietrze: punkt konsultacyjny już działa (foto)

22.08.2019
autor: Starostwo Powiatowe, opr. SB
Starostwo zaprasza do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się w przy ul. Zakolejowej 15A, przy siedzibie wydziałów środowiska i edukacji.
 
Punkt powstał na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.
Punkt został przygotowany i wyposażony przez starostwo. WFOŚiGW zapewnił obsługę ekspercką oraz wsparcie w zakresie logistyczno-administracyjnym. Współpraca oparta jest na umowie użyczenia części nieruchomości wraz z wyposażeniem, w tym stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu.
Priorytetem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji płynów i innych zanieczyszczeń do powietrza. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami albo współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Z programu mogą skorzystać także osoby, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 1.01.2019 r. Dla tych beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych beneficjentów – w odniesieniu do domu. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinasowane w formie pożyczki.
W ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na: wymianę nieefektywnych energetycznych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane