Czy da się samodzielnie wyleczyć depresję?

Wydarzenia

Czy da się samodzielnie wyleczyć depresję?

20.01.2019
autor: Red.
Depresja, utożsamiana najczęściej z utratą radości życia i generalnym przygnębieniem jest w rzeczywistości dużym światowym problemem i jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych współczesnego społeczeństwa.
 

Zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia WHO cierpi na nią w ciągu całego życia nawet kilkanaście procent populacji, w tym aż dwa razy częściej są to kobiety. Niestety, nawet połowa przypadków depresji zostaje nierozpoznana, a jej objawy przypisywane są zupełnie innym, niezwiązanym ze zdrowiem psychicznym chorobom. Co więcej, wiele osób z rozpoznaną depresją nie decyduje się na jej właściwe leczenie, uważając że są w stanie pokonać problem we własnym zakresie. Czy jednak da się samodzielnie wyleczyć depresję, nie korzystając przy tym z pomocy specjalistów?

Najczęstsze objawy depresji

Depresja może wiązać się z naprawdę różnorodnymi objawami fizycznymi i psychicznymi, nie zawsze występującymi jednocześnie i w tej samej kombinacji. Choć dziś jest więc już dość dokładnie opisana, w rzeczywistości u każdego pacjenta przebiega zupełnie indywidualnie i tak też należy do niej podchodzić. Aby jednak móc ją zdiagnozować i podjąć odpowiednie kroki w stronę leczenia, warto poznać najbardziej typowe objawy choroby – nawet te, które pozornie mogłyby mieć związek z innymi dolegliwościami mogą w rzeczywistości zwiastować początki depresji.

Wśród najważniejszych objawów depresji wymienia się przede wszystkim: stopniową utratę radości życia, ogólne obniżenie nastroju i zobojętnienie, poczucie pustki i ciągłego smutku, wysoką drażliwość, niemożność panowania nad własnymi emocjami, ograniczenie aktywności życiowej i stopniową utratę zainteresowań, apatię, przewlekłe poczucie zmęczenia, utratę poczucia własnej wartości i zaniżoną samoocenę, urojenia depresyjne, stany lękowe, poczucie utraty sensu życia, a nawet myślenie o śmierci.

W przebiegu depresji często występują też inne, mniej typowe objawy, z których to powodu często diagnoza depresji jest utrudniona. Do symptomów takich zaliczyć można zaburzenia koncentracji, pamięci i funkcji poznawczych, zaburzenia snu (zarówno w formie bezsenności jak i nadmiernej senności), zmniejszenie lub całkowitą utratę apetytu, a nawet spadek libido. U kobiet mogą dodatkowo pojawić się zaburzenia cyklu płciowego i zaburzenia miesiączkowania.

Przyczyny depresji

Ustalenie przyczyn depresji nie należy do zadań łatwych, jednak dziś najczęściej rozpatruje się je pod kątem modelu biopsychospołecznego, zwracając uwagę że podłoże depresji może leżeć po stronie czynników biologicznych (np. czynników genetycznych lub uzależnień), czynników psychologicznych (np. stresujących wydarzeń życiowych lub trudnej sytuacji rodzinnej) oraz czynników społecznych i kulturowych (np. poczucia samotności czy kiepskiej sytuacji zawodowej, materialnej czy mieszkaniowej). Najczęściej depresja wynika jednak z połączenia kilku wspomnianych czynników, które nakładając się na siebie negatywne wpływają na zdrowie psychiczne człowieka.

Leczenie depresji – czy można pozbyć się jej samodzielnie?

Wizyta u psychologa bądź psychiatry postrzegana jest społecznie jako przyznanie się do własnej słabości i często piętnowana, co w przypadku osób już cierpiących na depresję może okazać się dodatkowo wyniszczające. W praktyce to właśnie wizyta u psychiatry, psychologa lub w ośrodku leczenia depresji jest dla chorego najlepszą szansą na wyjście z problemów i powrót do „normalnego”, wolnego od depresji trybu życia.

Głównym celem leczenia depresji jest oczywiście przywrócenie funkcjonowania na poziomie sprzed choroby i ustąpienie jej objawów, jednak pamiętać należy że właściwie podjęta praca nad depresją powinna prowadzić też do zapobiegania nawrotom choroby. Do tego potrzebne jest z kolei wsparcie tych, którzy są w stanie przedstawić osobie chorej lepszy świat, zachęcić ją do samoobserwacji i stopniowo wprowadzić do normalnego trybu życia eliminując objawy depresji i jednocześnie edukując osobę chorą w zakresie objawów, przyczyn i następstw depresji.

Z tego też powodu trudno mówić o możliwości samodzielnego leczenia choroby – jedynie połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią i psychoedukacją jest w stanie kompleksowo wspomóc proces leczenia depresji i nie tylko celować w objawy choroby, ale też zapobiegać ich nawracaniu. To właśnie z potrzeby kompleksowego podejścia do kwestii leczenia coraz większą popularnością cieszą się dziś profesjonalne ośrodki leczenia depresji, takie jak choćby Ośrodek Przebudzenie. Specjalistyczna pomoc w walce z depresją i szansa na odzyskanie pogody ducha to minimum, na jakie zasługuje każdy doświadczający objawów depresji człowiek.

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane