„Czwórka” wraca! (foto)

Wydarzenia

„Czwórka” wraca! (foto)

02.02.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Pierwszą uchwałę wprowadzającą w gminie Wyszków reformę oświaty radni miejscy podjęli 1 lutego. Jednogłośnie przyjęli projekt określający nową sieć szkół – ośmioletnich podstawówek.
Uwaga, rodzice uczniów klas III i VI Szkół Podstawowych nr 1 i 2. Najprawdopodobniej 10 lutego w „Hutniku” odbędzie się spotkanie, po którym ma być wam łatwiej podjąć decyzję, czy przenieść dzieci do powstającej właśnie Szkoły Podstawowej nr 4.
1 lutego na nadzwyczajnej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę intencyjną - projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju. Zakłada on przekształcenie dotychczasowych 6-letnich podstawówek w 8-letnie. W przypadku zespołów szkół gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. W 8-letnią podstawówkę zostanie przekształcone również jedyne w gminie samodzielnie Gimnazjum nr 2, na jego bazie powstanie Szkoła Podstawowa nr 4. Wszystkie oddziały gimnazjalne w gminie zakończą działalność 31 sierpnia 2019 r.
Projekt uchwały oddzielnie przekształca każdą szkołę. Krzysztof Sobieski zauważył, że w przypadku Gimnazjum nr 2 i SP4 „znikło” imię Obrońców Westerplatte. - Nauczyciele i rodzice na zebraniach mówili, że chcą to kontynuować. Chciałbym, żeby to imię zostało – mówił.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Zespołu Szkół i podstawówki w Rybnie, w uchwale nie uwzględniono imienia Henryka Sienkiewicza, co zauważył Sławomir Wróbel. 
- Nie mamy nic przeciwko, ale imię musimy nadać w innej procedurze – uspokajała zastępczyni burmistrza Aneta Kowalewska. - To pierwsza uchwała wprowadzająca reformę oświaty w naszej gminie, rozpoczynacie państwo tę procedurę – podkreśliła. - Określamy sieć szkół, ich siedziby i obwody. Obwody będą takie, jak przed 1999 r.
 
Bije nam licznik
Uchwała nie odnosi się do tego, od jakich klas działalność rozpocznie SP4. Określa jedynie, że szkoła działalność rozpocznie 1 września 2017, a kształcenie w I klasiej – w roku szkolnym 2017/2018.
Aneta Kowalewska odniosła się jednak do koncepcji gminy zakładającej przeniesienie do „czwórki” obecnych uczniów klas III i VI, ale na wnioski rodziców. - To kompromis między oczekiwaniami społecznymi i najbardziej zainteresowanych szkół - podkreśliła. - Reaktywujemy SP4, chcemy dać tej szkole dobrą przyszłość, żeby już od tego roku mogła mieć pierwszych uczniów. 
Szanujemy zdanie rodzica, który ma prawo decydować, jaką szkołę chce wybrać dla swojego dziecka. To rozwiązanie pozwoli nam najłagodniej wprowadzić tę reformę, w największym stopniu realizuje dobro dziecka. To jest dla nas priorytet. 
Obecny na sesji rodzic Michał Czajka zapytał, na czyjej analizie prawnej opierał się urząd, decydując się na takie rozwiązanie. Kancelarii prawnej obsługującej urząd miejski, eksperta ministerstwa edukacji Elżbiety Rabendy, która brała udział w przygotowywaniu reformy oraz obecnego na niedawnej debacie w gimnazjum przedstawiciela kuratorium oświaty – wyliczała zastępczyni burmistrza. 
Michał Czajka zapytał również o nadzwyczajny tryb przyjmowania uchwały intencyjnej. 
- Spieszymy się z tymi uchwałami, ponieważ chcemy również w SP4 uruchomić rekrutację przedszkolną – wyjaśniła Aneta Kowalewska. Chodzi o nabór do zerówki. - Żeby ją uruchomić, szkoła musi istnieć. Dzisiaj podjęliście państwo uchwałę intencyjną. Kuratorium ma 21 dni, żeby ją sprawdzić. A rekrutację przedszkolną powinniśmy ogłosić w połowie lutego. Będziemy zwlekać, ale nie możemy pozwolić sobie na zbyt odległe terminy. Poza tym na stronie internetowej MEN bije nam licznik, odlicza gminom czas na przyjęcie sieci szkół.
Im szybciej szkoła zostanie utworzona, tym więcej czasu na podjęcie decyzji o ewentualnym przeniesieniu będą mieli rodzice obecnych uczniów klas III i VI. Na 10 lutego planowane jest w WOK „Hutnik” spotkanie dla rodziców, podczas którego promowały będą się SP1, SP2 i SP4. – Zakładamy, że od 1 marca (do tego czasu sieć szkół powinna być ostateczne zatwierdzona – red.) będziemy mogli przyjmować wnioski od rodziców. Będzie to mogło potrwać najpóźniej do 31 marca, ponieważ do 10 kwietnia szkoły muszą złożyć arkusze organizacyjne.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku