Burmistrz podatki chętniej odracza niż umarza

Wydarzenia

Burmistrz podatki chętniej odracza niż umarza

03.06.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
W porównaniu z 2014 r. aż o 655 tys. zł wzrosła kwota podatków i opłat lokalnych, które w ubiegłym roku burmistrz zgodził się odroczyć i rozłożyć na raty. Sporo mniejsza, o 216 tys. zł, jest natomiast kwota podatków umorzonych. – Odroczenia to realna pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców – podkreśla Grzegorz Nowosielski. – Większość pieniędzy spływa w ciągu roku.
Jak co roku z końcem maja urząd miejski podał do publicznej wiadomości wykaz umorzeń i ulg podatkowych w wysokości powyżej 500 zł udzielonych w minionym roku. Jako przyczynę w każdym przypadku wskazuje się „ważny interes podatnika”.
Z wykazu wynika, że łączna kwota ulg (umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty) udzielonych przez burmistrza w 2015 r. to ponad 1,3 mln zł. W rzeczywistości może być wyższa, wykaz nie uwzględnia bowiem kwot poniżej 500 zł. Liczba wniosków na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie, nie zawsze rozpatrywane są pozytywnie.
Umorzenia wyniosły w sumie 439.455 zł, w tym 270 tys. zł udzielone osobom prawnym, 169 tys. zł – osobom fizycznym. Spore kwoty widnieją przy instytucjach publicznych i organizacjach, takich jak WOSiR, szpital, MONAR, Bug Wyszków, jednostki OSP, ale w wykazie są też duże wyszkowskie firmy. 
Dwa razy większa jest kwota odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty – wynosi 888.240 zł, w tym aż 714 tys. zł to ulgi udzielone osobom fizycznym. Odroczeń jest znacznie więcej niż rok wcześniej. – To realna pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców – zauważa burmistrz. – Wiąże się z tym opłata prolongacyjna, ale to i tak niższy koszt niż kredyt. Większość podatków spływa w ciągu roku. Dochody podatników pokazują, że kondycja gospodarcza w gminie jest niezła.

Umorzenia – 439.455 zł
 • PUP – 1.408 zł
 • WOSiR – 73.606 zł
 • Monar – 5.415 zł
 • OSP Kamieńczyk – 4.459 zł
 • OSP Lucynów – 1.302 zł
 • OSP Rybno – 1.799 zł
 • OSP Wyszków – 14.784 zł
 • Mariola Maliszewska – 587 zł
 • Agnieszka Powierza – 1.829 zł
 • R. Rednowski, D. Klimek – 4.047 zł
 • Janina Hurynowicz – 2.764 zł
 • Jadwiga Stokarska – 917 zł
 • Wiesław Rutkowski – 1.054 zł
 • Gabryela Romanowicz – 965 zł
 • Marta Rutka – 10.102 zł
 • Ewa Rudnicka – 7.833 zł
 • Iwona Wojgienica – 1.047 zł
 • Marianna Frąckiewicz – 1.554 zł
 • SPZZOZ – 51.651 zł
 • Marek Siwik – 719 zł
 • Zofia Niegowska – 691 zł
 • Tadeusz Nowak – 868 zł
 • Andrzej Sapkiewicz – 5.870 zł
 • Tadeusz Pankowski – 1.860 zł
 • Władysława Sienkiewicz – 1.960 zł
 • Jadwiga Stokarska – 522 zł
 • Dariusz Łukasiak – 855 zł
 • Cynkomet – 29.947 zł
 • WCMB – 37.368 zł
 • Renata Napłoszek – 588 zł
 • Marek Curuł – 576 zł
 • Bogdan Rojek – 2.276 zł
 • Beata Rogalska – 636 zł
 • Adam Decewicz – 1.150 zł
 • Przemysław Sobotka – 7.204 zł
 • Grzegorz Kmiołek – 506 zł
 • Hanna Kiela – 625 zł
 • Jadwiga Stokarska – 523 zł
 • Zbigniew Łada – 1.469 zł
 • Ryszard Stańczak – 5.919 zł
 • Daniel Ruszczak – 714 zł
 • Agnieszka Gieras – 677 zł
 • Sylwester Gąsiorek – 1.716 zł
 • Joanna Jankowska – 7.153 zł 
 • Marek Wykowski – 3.575 zł
 • Rafał Cichowski – 771 zł
 • Marian Ziajkowski – 1.236 zł
 • Andrzej Ziajkowski – 1.236 zł
 • Krystyna Baran – 1.236 zł
 • Janina Grześkiewicz – 2.800 zł
 • Monika Łubian-Stokarska – 3.221 zł
 • Agnieszka Kucharczyk – 5.753 zł
 • Katarzyna Grzybowska – 686 zł
 • Stanisław Chawłowski – 4.158 zł
 • Feliksa Chawłowska – 4.158 zł
 • Józef Szurawski – 1.387 zł
 • Henryk Fiedczak – 1.785 zł
 • Halina Malicka – 513 zł
 • Anna Malicka – 513 zł
 • Urszula Piotrowska – 7.091 zł
 • Andrzej Sapkiewicz – 10.173 zł
 • Jadwiga Pióro – 1.246 zł
 • Grażyna Wydryszek – 2.073 zł
 • Arkadiusz Celiński – 7.683 zł
 • Jan Piecychna – 1.291 zł
 • Maria Bloch – 1.630 zł
 • Grzegorz Nowakowski – 3.923 zł
 • Marta Rutka – 2.572 zł
 • Stefan i Wanda Wyszyńscy – 981 zł
 • Jan Jończyk – 1.330 zł
 • Aneta Pietrak – 7.699 zł
 • Ewa Kowalska – 10.653 zł
 • MKS Bug Wyszków – 48.567 zł
Raty i odroczenia – 888.240 zł
 • Cech Rzemiosł Różnych – 2.419 zł
 • Włodzimierz Kornijenko – 14.575 zł
 • Ryszard Łukasiuk – 62.560 zł
 • Józef Wronkowski – 11.895 zł
 • Wojciech Chodkowski – 6.439 zł
 • Agnieszka Jackiewicz – 23.438 zł
 • Michał Pieńkowski – 5.722 zł
 • Lech Zyśk – 2.324 zł
 • Andrzej Kuczys – 1.038 zł
 • Wiesław Obuchowicz – 69.439 zł
 • Józef Wronkowski – 37.084 zł
 • EMKAFE Warszawa – 43.449 zł
 • Maciej Racki – 5.935 zł
 • Kazimierz Buźniak – 34.457 zł
 • Izabela Chodyna – 20.075 zł
 • Jarosław Rzemek – 21.568 zł
 • Mariusz Grycz – 80.954 zł
 • Zbigniew Chmielewski – 12.691 zł
 • Kazimierz Grzymała – 25.003 zł
 • Kazimierz Sobolewski – 32.695 zł
 • Florian Bloch – 7.522 zł
 • Wojciech Salwin – 7.855 zł
 • Irena Lusa – 1.594 zł
 • Marlena Lusa – 1.594 zł
 • Mirosława Banaszek – 1.220 zł
 • Krystian Wartecz-Wartecki – 1.008 zł
 • Andrzej Brzuzy – 715 zł
 • Grażyna Gawrońska – 5.901 zł
 • Joanna Wiśniewska – 1.387 zł
 • Mariusz Ćwik – 29.011 zł
 • Danuta Wydryszek – 2.073 zł
 • Rafał Cichowski – 3.512 zł
 • Zbigniew Uzdowski – 13.998 zł
 • Zdzisław Trętowski – 10.423 zł
 • Rafał Kuciński – 10.273 zł
 • Andrzej Buźniak – 30.200 zł
 • Łukasz Sadowski – 48.708 zł
 • Tomasz Kowalski – 1.920 zł
 • Kazimierz Sobolewski – 23.930 zł
 • Adam Orłowski – 6.822 zł
 • Zbigniew i Zofia Wojtaszkowie – 9.456 zł
 • Henryka Dąbrowska – 4.980 zł
 • SM „Mebrol” – 8.308 zł
 • SM „Przyszłość” – 83.732 zł
 • Halina Andrzejewska – 3.228 zł
 • Irena Stańczykowska – 1.056 zł
 • PPH „Bias” – 20.803 zł
 • Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych – 15.428 zł
 • Paweł Wykowski – 10.334 zł
 • Jan Czesław Wróbel – 3.263 zł
 • Zofia Nowak – 2.324 zł
 • Krystyna Piechocińska – 1.902 zł

Umorzenia i odroczenia w poprzednich latach:

Umorzenia
 • za 2014 r. – 656.262 zł
 • za 2013 r. – 471.054 
 • za 2012 r. – 637.566 zł
Odroczenia i rozłożenia na raty
 • za 2014 r. – 232.842
 • za 2013 r. – 975.206 zł
 • za 2012 r. – 525.500 zł
 

Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
mrówka - nowe godziny
mrówka - nowe godziny
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku

Sonda

3.67% (58 głosów)
3.48% (55 głosów)
27.99% (442 głosów)
2.91% (46 głosów)
2.60% (41 głosów)
4.50% (71 głosów)
29.89% (472 głosów)
3.93% (62 głosów)
2.28% (36 głosów)
2.60% (41 głosów)
16.15% (255 głosów)