Budżet powiatu na 2020 rok uchwalony

Wydarzenia

Budżet powiatu na 2020 rok uchwalony

08.01.2020
autor: Elżbieta Szczuka
Stosunkiem głosów 15:2 Rada Powiatu uchwaliła 30 grudnia budżet Powiatu Wyszkowskiego na rok 2020. Budżet zakłada dochody w wysokości 98,54 mln zł, zaś wydatki w wysokości 96,56 mln zł (w tym inwestycyjne 7,12 mln zł – 7% budżetu). – To budżet skrojony na miarę naszych czasów, nie potrzeb – uznał radny Bogdan Pagowski. – To budżet realny do wykonania na dzień podjęcia uchwały – ocenił starosta Jerzy Żukowski.

Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta Jerzy Żukowski. Budżet powiatu na 2020 r. zakłada dochody w wysokości 98.540.406 zł, w tym dochody bieżące 94.303.624 zł, majątkowe 4.236.782 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 96.562.149 zł, w tym bieżące 89.437.230 zł, majątkowe (inwestycyjne) – 7.124.919 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.978.257 zł w całości będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. 
W 2020 r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych, zostanie on pokryty z dochodów bieżących w kwocie 2.964.000 zł.
Przychody budżetu to 704.725 zł, w tym wolne środki 244.651 zł.
Rozchody budżetu to 2.682.982 zł, w tym spłata kredytów 2.422.000 zł, spłata pożyczek 260.982 zł. 
Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planuje się kwotę 7.124.919 zł, z tego na inwestycje drogowe 5.125.567 zł (w tym 4,18 mln zł na budowę mostu w Nowej Pecynie oraz V etap budowy drogi powiatowej Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – wniosek znalazł się na liście rankingowej na dofinansowanie); pozostałe kwoty to środki zaplanowane na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych budowy dróg powiatowych, niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych. W 2020 r. zaplanowano 200 tys. zł na wykup gruntów na poszerzenie dróg powiatowych.
Na wydatki inwestycyjne w szpitalu powiatowym przewidziano prawie 1,47 mln zł, w tym zakup dwóch ambulansów medycznych 1,28 mln zł. 
Budżet oświaty po stronie wydatków to kwota 43,4 mln zł. To cała subwencja oświatowa, dochody własne jednostek oświatowych oraz środki unijne pozyskane na realizację projektów. 
Na zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania zaplanowano 20,3 mln zł, z tego na utrzymanie DPS w Brańszczyku  8,9 mln zł, dotacje dla DPS-ów w Fiszorze i Niegowie 5 mln zł, na funkcjonowanie Domów dla Dzieci i rodziny zastępcze – 4,1 mln zł. 
Przewidywane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 9 mln zł, a przewidywany wskaźnik zadłużenia 9,18% w stosunku do planowanych dochodów.
Pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
 
Budżet skromny i nierozwojowy czy realny?
Krytyczne uwagi do przedstawionego projektu uchwały miał radny Bogdan Pągowski.
- Po raz pierwszy mamy do czynienia z budżetem autorskim tego zarządu – rozpoczął. – Jest to budżet skrojony na miarę naszych czasów, a nie potrzeb. Bo dochody i wydatki w stosunku do roku poprzedniego są bardzo skromne. De facto sprowadzamy się do administrowania powiatem, a nie do jego rozwoju. 
Zwrócił uwagę na skromny załącznik inwestycyjny (droga w gm. Somianka i most w Nowej Pecynie). Uznał, że pozostałe zapisy to markowanie roboty.
- Bo co można zrobić za 50 tys. zł na drogach gminy Zabrodzie? Czy można wymienić jakąś drogę, czy tylko ogólnie będziemy je robić? Są drogi w powiecie w katastrofalnym stanie, np. Poręba – Udrzynek, droga od Niemir do ronda w Knurowcu – nie wiem, czy wytrzyma do końca zimy. Jak coś robimy, to róbmy konkretnie, a nie zapisujmy kwot, które nic nie dają.
Miał też uwagi do braku zapisów na inwestycje w oświacie i opiece społecznej, np. o budowie sali gimnastycznej, 
- Budżet jest bardzo skromny i nierozwojowy – podsumował.
Do zarzutów swojego poprzednika odniósł się obecny starosta.
- Mieliśmy inne podejście do tworzenia budżetu niż do tej pory – zaznaczył Jerzy Żukowski. – Jest to budżet realny do wykonania na dzień podjęcia tej uchwały, tzn. wydatki inwestycyjne wykonane na koniec roku pokrywają się lub będą wyższe od planowanych na dzień 1 stycznia. Budżet generalnie jest zmieniany na każdej sesji i powinien być wyższy niż planowany. Ta idea nam przyświecała. Do tej pory tylko dwukrotnie budżet wykonany był wyższy od planowanego. Zmieniliśmy filozofię podejścia do budżetu. Jesteśmy po spotkaniach z włodarzami gmin i oni nam mówią, co mamy wykonać na ich terenie. Jest np. ukończony projekt drogi Poręba Średnia – Udrzynek. W gminie Zabrodzie będzie wykonywana droga od trasy S8 do Mostówki i od Zabrodzia do Przekór. Jeśli chodzi o drogę przez Tuchlin, to wójt nie zgłaszał nam tej potrzeby. Liczymy, że gminy nadal będą nas wspierać w inwestycjach. Mając na uwadze, że w 2019 r. nasze inwestycje są większe o 5 mln zł, to daje to powody do optymizmu. Wnioski będziemy składać wszędzie, gdzie to możliwe i myślę, że wykonanie się zwiększy.
- Jak uchwalamy budżet jako radni, to powinniśmy też uchwalić plan działania na rok 2020 – odpowiedział Bogdan Pągowski. – Myślę, że nie jest na miejscu działanie, że jak coś będzie, to coś zrobimy. To uchwalamy dziś ten budżet czy nie? 
- Wójtowie dofinansują 50% tych inwestycji, oni wiedzą, co jest potrzebne. Nie zastaliśmy dokumentacji projektowej, jej wykonanie trwa około roku. Kiedy będzie, będziemy składali wnioski. Nie będziemy wykonywać inwestycji, na które nie dostaniemy dofinansowania, bo na to nas nie stać – zaznaczył starosta 
O potrzebie budowy hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” mówił radny Paweł Deluga. 
- Mam nadzieję, że w tej kadencji budowa hali dojdzie do skutku. Tam wcześniej czy później trafia większość dzieci z powiatu wyszkowskiego. Dla mnie ta hala jest czasem ważniejsza od budowy niejednej drogi na obrzeżach powiatu.
- Myślę, że były ważniejsze inwestycje, zawsze i dlatego ta sala była odkładana. Sam pan doskonale wie, że były termomodernizacje i budowy dróg – przypomniał Bogdan Pągowski.
 
7 milionów za bezumowne korzystanie z gruntu?
- Takiego skoku, jeśli chodzi o dochody i wydatki, jak za tego zarządu, to nie było nigdy – orzekł przewodniczący rady Waldemar Sobczak. –  Nigdy nie było takiego wykonania, jeśli chodzi o inwestycje. Ten zarząd pozyskał 80% środków zewnętrznych. 
- Chciałem też przypomnieć, że nie tak dawno poprzedni zarząd zawierał porozumienie ze spadkobiercami szpitala powiatowego w Wyszkowie. To wy, panowie – zwrócił się do poprzedników – zagwarantowaliście spadkobiercom w tym zapisie, że mogą dochodzić roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Możliwe, że w przyszłym roku za bezumowne korzystanie z gruntów przez 10 lat trzeba będzie zapłacić może 7 mln, może 5 mln zł. Kto takie porozumienie zawierał z pełnomocnikami spadkobierców?  Chciałem, żeby pan przypomniał sobie te wydarzenia. 
- Żeby można było zapisać pewne sformułowania, potrzebna była zgoda obu stron – odpowiedział Bogdan Pagowski. – Pan mecenas (Eugeniusz  Augustyniak) uczestniczył w tych negocjacjach i doskonale wie, że na kwotę 5 mln zł (za tyle w 2017 r. powiat kupił działkę pod szpitalem od spadkobierców; odtąd szpital może otrzymywać pozwolenia na budowę, aplikować o środki finansowe, rozwijać się – ES) spadkobiercy wyrazili zgodę, a na pozostałe nie było zgody. Podobnie ma się teraz sprawa z budynkiem weterynarii (przy ul. Serockiej – ES). 
Za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 15 radnych, dwóch było przeciwnych (Bogdan Pagowski, Sławomir Pędzich), od głosu wstrzymał się Adam Turek.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom