Abyście patrzyli na szkołę jako miejsce przyjazne (foto)

Wydarzenia

Abyście patrzyli na szkołę jako miejsce przyjazne (foto)

05.10.2017
autor: Elżbieta Borzymek
153 uczniów sześciu pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida od 2 październikami jest pełnoprawnymi członkami jego społeczności. Na sztandar szkoły złożyli ślubowanie. – Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie, nowe przyjaźnie – zwróciła się do swoich najmłodszych uczniów dyrektor Dorota Piotrowicz. – Życzę wam wspaniałego rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie.
Na sztandar w imieniu swoich klas ślubowali: Ia (filologiczno-prawnicza; wychowawczyni Grażyna Piotrowicz) – Julia Borzymek i Michał Laskowski, Ib (matematyczno-fizyczno-informatyczna; Beata Ziembowska) – Aleksandra Turek i Michał Suchecki, Ic (biologiczno-chemiczna; Agnieszka Jezierska) – Julia Antoniak i Katarzyna Derkacz, Id (matematyczno-geograficzna; Janusz Kosiński) – Aleksandra Łezka i Jakub Mastela, Ie (matematyczno-biologiczno-chemiczna; Patrycja Ogrodzińska) –Angelika Malinowska i Karolina Zwolińska, If (społeczno-geograficzna; Katarzyna Mielcarz) – Angelika Kuch i Adrianna Malinowska.
W swoim wystąpieniu dyr. Dorota Piotrowicz zawarła to, co stanowi o specyfice i wartości szkoły, którą kieruje.
 
Nauka
- Waszym najważniejszym obowiązkiem w szkole od tej chwili jest nauka – zwróciła się do bohaterów uroczystości. Zauważyła, że w dobie powszechnego dostępu do różnych źródeł wiedzy nauczyciel staje się przewodnikiem: - Rolą nauczyciela jest ukierunkowanie was, kształtowanie w was umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. Stawiana wam tak wysoko poprzeczka jest po to, abyście w następnym etapie, podczas studiów, mogli bez kompleksów pokonywać znacznie większe wyzwania.
 
Kadra
Podkreśliła, że zadaniem nauczycieli jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży nie tylko do egzaminu maturalnego, ale też studiowania na wyższych uczelniach: - Kadra I LO jest do takich zadań dobrze przygotowana – zapewniła.
Jej słowa potwierdzają wyniki matur uzyskiwane w I LO: - Zdawalność egzaminu maturalnego jest zawsze wyższa niż w województwie i kraju. Maturzyści z rocznika 2017 uzyskali na terenie Delegatury Ostrołęckiej Kuratorium Oświaty najwyższe wyniki z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, informatyki, języka niemieckiego. Zdawalność wyniosła 98%. 
 
Atmosfera
Nie można nie docenić atmosfery panującej w szkole: – Chciałabym, abyśmy dbali wszyscy o to, aby atmosfera sprzyjała tworzeniu poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz sympatii do tego miejsca, do tej szkoły. Chciałabym, abyście patrzyli na tę szkołę jako miejsce przyjazne. 
Ponad 100-letnie dzieje szkoły (rozpoczęła 103. rok pracy) przypomniała nauczycielka historii Agnieszka Głowacka.
 
Uczniowie
- Ja też dwa lata temu siedziałem tu, gdzie wy siedzicie, słuchałem tego, czego wy słuchacie – żartobliwe słowa skierował do swoich młodszych kolegów przewodniczący samorządu szkolnego Maciej Kopytowski, który aby znaleźć swój rozszerzony przedmiot maturalny, przeszedł przez niemal wszystkie profile. – Przez ten czas poznałem prawie całe grono pedagogiczne i mówię wam, że nie ma czego się bać – zapewnił. 
Potem przyszedł czas na prezentacje klas - kilkuminutowe programy, przygotowane przez osoby, które przebywają ze sobą zaledwie od 4 tygodni.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 10 października.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Bricomarche
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku