Rejestr wyborców

Wybory 2018

Rejestr wyborców

11.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Osoby stale zamieszkałe na terenie gminy, ale bez zameldowania na pobyt stały do 15 października mają czas na wpisanie się do rejestru wyborców.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym, osoby stale mieszkające, ale niezameldowane zostaną wpisane do rejestru wyborców, jeżeli złożą w urzędzie gminy pisemny wniosek najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów tj. do 15 października 2018 roku.
Wniosek można otrzymać w pokoju nr 107, w wydziale ogólnym i spraw obywatelskich - ewidencja ludności oraz pobrać ze strony www.bip.wyszkow.pl, w zakładce „prawo lokalne”, podpunkt „wybory”.
Wszelkich informacji udziela telefonicznie inspektor ds. ewidencji ludności Ewa Borecka, tel. 29-743-77-03.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan