Nasz pomysł na powiat to dobra współpraca gmin (foto)

Wybory 2018

Nasz pomysł na powiat to dobra współpraca gmin (foto)

21.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
W nietypowej scenerii – na dachu jednego z nowych budynków wielorodzinnych w centrum miasta – swój program zaprezentowali w czwartek 20 września kandydaci Wspólnoty Samorządowej do rady powiatu w okręgu nr 1 (Wyszków). 
- Chcemy pokazać Wyszków jako centrum powiatu i perspektywę jego rozwoju – wybór lokalizacji wyjaśnił Grzegorz Nowosielski, lider Wspólnoty i kandydat na burmistrza. 
- Nasz pomysł na powiat to dobra współpraca gmin – prezentację rozpoczęła Aneta Kowalewska, numer 1 na liście. - Myślimy o powiecie bardziej jako o związku gmin. Chcielibyśmy koordynowanej, szerokiej współpracy z gminami.
 
Zdrowie
Jednym z podstawowych zadań, a jednocześnie bolączek powiatu jest szpital. Wśród kandydatów Wspólnoty jest Arkadiusz Darocha, lekarz remontowanego właśnie oddziału kardiologicznego. - W pracy staram się podchodzić z dużym szacunkiem do pacjentów. I chciałbym, żeby taki właśnie był powiat, żeby odnosił się z dużym szacunkiem do pacjentów. Chciałabym, żeby pacjenci mieli lepszy dostęp do specjalistów. Chciałabym też, żeby współpraca między lekarzami rodzinnymi a szpitalnymi była lepsza – podkreślił.
- Nie może być tak, że czekamy kilkanaście miesięcy, a czasami kilka lat do specjalisty. Płacimy składki, a do specjalisty chodzimy prywatnie – dodał przedsiębiorca Sławomir Wiśniewski.
- Warto przyjrzeć się naszej służbie zdrowia – temat kontynuowała Dorota Stworzyjanek, dyrektor jednego z wyszkowskich banków. - Życzyłabym sobie spojrzenia radnych na szpital z punktu widzenia pacjenta. Np. miejsca siedzące w poczekalniach, na SOR-ze. Stanie z małymi dziećmi na rękach bądź osób starszych, które przyjeżdżają na SOR, gdzie są tylko trzy krzesełka, budzi moje emocje. 
W programie komitetu jest również poprawa dostępu do badań i profilaktyki, wspieranie inwestycje w szpitalu, programy wczesnej interwencji wobec dziecka z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkołach.
– Chciałabym, żeby dzieci były bardziej aktywne, żeby miały większą świadomość tego, co jest zdrowe. Uważam, że w szkołach trzeba jak najwięcej o tym mówić – podkreśliła Joanna Zglec, która od 10 lat prowadzi klub fitness dla kobiet.
 
Bezpieczeństwo
W tej dziedzinie Wspólnota stawia m.in. na ochronę przeciwpowodziową i modernizację systemu melioracyjnego, oświetlenie i oznakowanie dróg, wsparcie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. - Bug wymaga pogłębienia. Trzeba czynić starania, wnioskować do władz centralnych wojewody, żeby pozyskać środki na takie inwestycje – podkreślił Krzysztof Chmiel, na co dzień związany z rolnictwem.
 
Infrastruktura
Oprócz tak oczywistego postulatu, jak poprawa stanu dróg i transportu zbiorowego, komitet widzi potrzebę spójnej strategii wszystkich samorządów na terenie powiatu w planowaniu inwestycji, rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej i ściekowej. - Powinna być współpraca między gminami i powiatem. Mam na myśli partycypację, wspólne projekty, wnioskowanie o fundusze zewnętrzne – mówił Krzysztof Chmiel.
 
Edukacja
Tu ważnymi zagadnieniami będą płynne wejście szkolnictwa powiatowego w reformę systemu edukacji, dostosowywanie sieci szkół do zmian demograficznych i potrzeb rynku pracy, doposażenie sal do praktycznej nauki zawodu. Kandydaci podnoszą też m.in. kwestię współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorcami.
 
Przedsiębiorczość
Jeden z pomysłów to startupowy powiat - pomoc w założeniu firmy, a także wykorzystanie pomysłów młodych osób na usprawnienia w powiecie, przy wsparciu inwestycyjnym. Kandydaci mówili również o poprawie funkcjonowania wydziałów geodezji i budownictwa oraz organizacji wydarzeń promujących powiatowy kapitał gospodarczy.
- Kolejki w wydziale budownictwa są bardzo duże, ludzie się skarżą. Podobnie w wydziale rejestrującym samochody – zauważył Mariusz Księżak, przedsiębiorca z Wyszkowa.
- Marzy mi się nawiązanie współpracy z ZUS i Urzędem Skarbowym pod kątem wsparcia przedsiębiorców, którzy mają problemy może nie tyle finansowe, co z interpretacją przepisów, co wchodzi za chwilę, za kwartał – dodała Dorota Stworzyjanek.
 
Niepełnosprawność
Wśród kandydatów są dwie panie mocno zaangażowane w poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Mówiły m.in. o wspieraniu ich samodzielności, przedsięwzięciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych. - Osoby z niepełnosprawnościami po ukończeniu 25 roku życia często lądują w domu. Uaktywnienie, sport jest dla niech kwestią życia lub śmierci – argumentowała Ewa Redel, prezes stowarzyszenia rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju „Bądźmy w kontakcie”. - Sama jestem mamą chłopca z autyzmem, w tej chwili już osoby dorosłej. Nie powiem, że jestem blisko tematu, ja sama jestem tym tematem.
Jest nim również Urszula Mikołajczyk, od 25 lat przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym: – Mam syna z niepełnosprawnością intelektualną, ma prawe 40-stke. Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 15% naszego społeczeństwa, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną – ok. 1%. Chcę, żeby na terenie Wyszkowa powstała spółdzielnia socjalna bądź zakład aktywności zawodowej. Praca jest dla każdego bardzo ważna, tak samo dla osób z niepełnosprawnościami. Poza tym boli mnie bardzo, że są rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością, którzy cały czas są w domu. Musimy coś dla nich stworzyć, być może klub samopomocy. 
- Jeśli gdzieś występuje choroba, to dotyka całą rodzinę. Poza tym ważne jest wspieranie rodziców pozostających na świadczeniach, poprzez organizowanie szkoleń, kursów, które mogą im się przydać przy wdrożeniu na rynek pracy – podkreśliła Ewa Redel.
 
Administracja
Racjonalizacja wydatków budżetowych i obniżenie zadłużenia powiatu – to podstawowe cele. Kandydaci widzą też potrzebę rozwoju elektronicznej administracji, konsultacji budżetu powiatu z samorządami gminnymi. - Przyjrzymy się wydatkom, będziemy się starali szukać oszczędności i zmniejszać dług powiatu – zapowiedziała Aneta Kowalewska.
 
Promocja, sport
Wspólnota chciałaby promować powiat jako region turystyczny. Konieczna jest także poprawa skomunikowania. O konieczności budowy ścieżek rowerowych, skomunikowania w ten sposób Wyszkowa z ościennymi miejscowościami mówił Sławomir Wiśniewski, kierownik rowerowej pielgrzymki do Częstochowy. – Rowery stają się modne, a zdrowe już były dawno – zauważył.
W programie jest również kontynuacja edukacji sportowej młodzieży na poziomie powiatu oraz promocja i wsparcie rozmaitych form aktywności sportowej. To temat bliski Maciejowi Główczyńskiemu - nauczycielowi wychowania fizycznego i trenerowi piłki siatkowej, do niedawna grającemu trenerowi Campera Wyszków: - Chciałabym popularyzować kulturę fizyczną wśród mieszkańców naszego powiatu wśród najmłodszych i starszych.
 
Społeczeństwo
Pomysłem komitetu jest stworzenie strony internetowej z możliwością zgłaszania potrzeb mieszkańców. – Żeby mogli zgłaszać wszelkie problemy, z jakimi borykają się w swoich miejscowościach – wyjaśnił Arkadiusz Darocha.
- Uważam, że radni powinni bardziej skupić się na rozmowie z ludźmi, kontakcie z nimi niż na tym, co wyczytają z gazet – dodał Mariusz Księżak, od 5 lat przewodniczący Osiedla nr 6.
W konferencji nie mogli wziąć udziału dwaj kandydaci: wieloletni samorządowiec Bogdan Frąckiewicz i prezes klubu Rhinos Wyszków Piotr Wykowski.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość