Kalendarz wyborczy

Wybory 2018

Kalendarz wyborczy

17.08.2018
autor: Redakcja
Państwowa Komisja Wyborcza podała kalendarz wyborczy przed wyborami samorządowymi, które – przypomnijmy – odbędą się 21 października. O utworzeniu komitetu wyborczego należy powiadomić do 27 sierpnia. Na zgłoszenie kandydatów na radnych komitety będą miały czas do 17 września, kandydatów na wójtów i burmistrza - do 26 września.
do dnia 27 sierpnia 2018 r.: podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów
do dnia 27 sierpnia 2018 r.: zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 6 września 2018 r.: zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 11 września 2018 r.: powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 17 września 2018 r.: utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24: zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
do dnia 21 września 2018 r.: podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
do dnia 21 września 2018 r.: zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
do dnia 26 września 2018 r.: przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24: zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 28 września 2018 r.: przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 1 października 2018 r.: przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
do dnia 1 października 2018 r.: powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
do dnia 1 października 2018 r.: sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do dnia 8 października 2018 r.: rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 8 października 2018 r.: zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
od dnia 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24: nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 12 października 2018 r.: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 16 października 2018 r.: składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24: zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r.: przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7 - 21: głosowanie
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Gmina musi nadążyć za rozwojem sołectw

Gmina musi nadążyć za rozwojem sołectw

Chcemy być tymi, którzy równo traktują mieszkańców miasta i ościennych miejscowości. Żeby w kwestii inwestycji równo traktować wszystkie sołectwa, nie tylko te, gdzie sołtysi czy radni są po stronie burmistrza – na sobotniej konferencji prasowej mówił Dariusz Andrzejewski, kandydat na burmistrza komitetu Masz Wybór.
zobacz więcej
KWW Wybierzmy Przyszłość dla Zabrodzia: # Wiemy jak to zrobić!

KWW Wybierzmy Przyszłość dla Zabrodzia: # Wiemy jak to zrobić!

Szanowni Państwo! 

Zbliża się czas decyzji. Kończymy w tym tygodniu kampanię wyborczą. Miesiąc temu prezentowałem moją drużynę kandydatów do Rady Gminy. Wspólnie stworzyliśmy grupę osób, które każdego dnia udowadniają, że można pozytywnie zmieniać Gminę Zabrodzie. Cieszę się, że stoję na czele tej drużyny. Okres kampanii wyborczej był okazją do prezentowania naszego programu dla Gminy Zabrodzie.
zobacz więcej
Ja głosuję na Grześka (foto)

Ja głosuję na Grześka (foto)

W czwartek 13 września swoją kampanię wyborczą zainaugurował kandydat na burmistrza Grzegorz Nowosielski. Była to również konwencja komitetów wyborczych Wspólnota Samorządowa, Razem dla Ziemi Wyszkowskiej i Wyszkowskich Demokratów. Kto popiera Grzegorza Nowosielskiego i kto znalazł się na listach wyborczych?
zobacz więcej
Janusz Korwin-Mikke o wolności (foto)

Janusz Korwin-Mikke o wolności (foto)

O różnych aspektach wolności – społecznej i gospodarczej – na spotkaniu w Wyszkowie mówił Janusz Korwin-Mikke. W 2015 r. powstała jego nowa partia – „Wolność”. W nadchodzących wyborach samorządowych wystawi swoich kandydatów do sejmików.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom