Głosując na dobrą zmianę, głosujecie na samych siebie (foto)

Wybory 2018

Głosując na dobrą zmianę, głosujecie na samych siebie (foto)

26.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Należę do partii, która wprowadziła w Polsce dobrą zmianę. Polakom zaczęło się żyć lżej, polska gospodarka stała się konkurencyjna. Tę dobrą zmianę możemy wprowadzić również tu, w Wyszkowie – mówiła Ewa Runo, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Wyszkowa podczas konwencji wyborczej, która odbyła się 24 września w WOK „Hutnik”.
Do głosowania na kandydatów PiS, a szczególnie kandydatkę na burmistrza Ewę Runo, zachęcali minister cyfryzacji Marek Zagórski i posłanka Krystyna Pawłowicz. Oboje podkreślali, że PiS chce kontynuować na szczeblu lokalnym zmiany, które wprowadził w kraju.
- Władza nie jest od tego, żeby się zaspokoić, ale odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców – podkreślił Marek Zagórski. Mówił o dofinansowaniach do wymiany pieców i programie budowy dróg lokalnych (także mostów), na który rząd przeznaczył w tym roku 1 mld 300 mln zł, a w przyszłym 6 mld zł, środkach na aktywizację ośrodków kultury i działania seniorów, budżetach obywatelskich, szybkim Internecie w szkołach i na wsiach.
- Potrzebni są nam dobrzy partnerzy w samorządzie. Ta synergia zaowocuje tym, że gminy i powiaty będą się mogły jeszcze lepiej rozwijać - podsumował. Idziemy z dobrym programem i dobrymi ludźmi. Mamy najlepszą kandydatkę na burmistrza Wyszkowa. Jedna rzecz mnie w niej urzeka: jest bardzo podobna do mnie. Zajmowała się wieloma rzeczami, co jest bardzo ważne w procesie zarządzania. Takich kandydatów potrzebują lokalne społeczności, kandydatów, którzy wiedzą, jak załatwiać różne sprawy.
- To jest ta chwila, kiedy mamy szansę wreszcie odbić Polskę z rąk PSL – swoje przemówienie rozpoczęła Krystyna Pawłowicz. - Marnotrawi się ogromne pieniądze, nie wykorzystuje się środków unijnych. Buduje się podświetlane fontanny, delfinaria w środku pola. Unia nie daje pieniędzy na to, co potrzeba. Gminy są zadłużane w ogromny sposób. W wielu miejscach mieszkańcy są poddanymi lokalnych układów, nie mają gdzie się odwołać. Chodzi o to, żeby nie wykorzystywać samorządów do walki politycznej z rządem. Podstawą jest dobra współpraca władz lokalnych z centralnymi. Akurat ta władza ma środki. 
Kompetencje w służbie mieszkańcom
- to hasło wyborcze kandydatki na burmistrza Ewy Runo. - Dla mnie wyjątkowej, kochającej Polskę, pracowitej i ciepłej – na scenę zaprosił ją prowadzący konwencję syn Paweł.
- Od 40 lat jestem związana z Wyszkowem, od kiedy rozpoczęłam naukę w szkole średniej. Obserwuję Wyszków od bardzo długiego czasu i jestem coraz bardziej sfrustrowana tym, w jakim kierunku podąża – podkreśliła Ewa Runo. – Chciałabym, żeby Wyszków był miejscem, w którym żyje się wygodnie, tanio, bezpiecznie, żeby mieszkańcy mieli oparcie we władzach samorządowych. Żeby władze słuchały oczekiwań ludzi i te potrzeby spełniały, żeby administracja była dla ludzi przyjazna, urzędnicy pomagali rozwiązywać problemy, a nie mnożyli kolejne. Musimy tu zatrzymać młodych wyszkowian, którzy chcą pracować w Wyszkowie, wracać do domu o godz. 16 i wychowywać swoje dzieci. Troska o przyszłość dzieci skłoniła mnie do kandydowania na urząd burmistrza. Należę do partii, która wprowadziła w Polsce dobrą zmianę. Możemy ją wprowadzić również tu, w Wyszkowie. Mogę to zrobić ja i kandydaci na radnych. My, drużyna PiS-u jesteśmy gwarancją tego, że będziemy współpracować z rządem, wykorzystamy to, co rząd nam oferuje. Głosując na dobrą zmianę w Wyszkowie, głosujecie na samych siebie, na dobrą przyszłość swoich dzieci. Nasz program daje możliwości rozwoju tutaj, na miejscu, myślimy o rodzinach wielopokoleniowo. Apeluję o aktywny udział w wyborach. To od nas zależy, jak nasza gmina będzie się zmieniać.
Program Ewy Runo podzielony jest na siedem dziedzin.
Społeczeństwo
- konsultacje społeczne na ważne tematy
- cykliczne spotkania z mieszkańcami i budżet obywatelski do 3%
- wybór przez mieszkańców najważniejszych inwestycji
- lokalna inicjatywa ustawodawcza, możliwość zgłaszania radzie miejskiej projektów uchwał przez 500 mieszkańców
- Żadna władza nie ma monopolu na to, żeby wiedzieć, jakie są potrzeby społeczeństwa – uważa Ewa Runo.
Rodzina
- budowa mieszkań socjalnych i tanich mieszkań na wynajem
- zwiększenie miejsc w gminnych żłobkach i przedszkolach
- bezpłatne badania i programy profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych (wady postawy, próchnica zębów, choroby nowotworowe)
- mieszkania treningowe dla niepełnosprawnych
Edukacja
- zwiększenie nakładów finansowych na ogniska i koła zainteresowań, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i sportowe
- zachowanie dotychczasowej sieci szkół, modernizacja infrastruktury szkolnej
- powrót do szkolnych kuchni i obsługi sprzątającej
- reorganizacja obwodów szkolnych w celu efektywnego wykorzystania infrastruktury szkolnej
- zwiększenie środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
Kultura i sport
- zagospodarowanie terenów pokolejowych
- remont i wykorzystanie dworca do celów kultury alternatywnej
- remont istniejących i budowa obiektów sportowych przy szkołach: sal gimnastycznych przy SP2 i w SP w Leszczydole Starym, budowa boisk trawiastych na terenie SP5, bieżni i boisk do piłki plażowej
- obniżenie cen na pływalni
- budowa nowych i rozwój istniejących świetlic na wsiach
- budowa centrum kultury w zachodniej części miasta wraz z salą widowiskową i kinem
- modernizacja stadionu i rozbudowa pływalni
- budowa plenerowych stref aktywności
- rozwój możliwości rekreacyjnych w parku i terenów na rzeką, budowa amfiteatru i infrastruktury plaży miejskiej
Infrastruktura
- porządkowanie przestrzeni urbanistycznej, precyzyjny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stworzenie zespołu opiniującego plany urbanistyczno – architektoniczne, zatrudnienie miejskiego urbanisty
- budowa małej architektury, przemyślane nasadzenia drzew
- budowa centrum sportowego
- wykorzystanie dotacji rządowych
- opracowanie wieloletniego planu inwestycji komunalnych i poddanie go społecznym konsultacjom (sieć kanalizacyjna, gazowa)
- budowa ścieżek rowerowych, w pierwszej kolejności do Kamieńczyka
- rewitalizacja obszaru dworca PKP, zagospodarowanie terenu oraz budowa kameralnego obiektu z poczekalnią
- wykorzystanie połączenia kolejowego z Warszawą. - Musimy wykorzystać budowę elektrowni w Ostrołęce – podkreśliła Ewa Runo.
- proporcjonalne rozwijanie infrastruktury drogowej i chodnikowej w mieście i na wsiach, budowa miejsc parkingowych
- wykorzystanie w inwestycjach partnerstwa publiczno – prywatnego 
Bezpieczeństwo
- budowa oświetlenia i wymiana istniejącego na ledowe, doświetlenie przejść dla pieszych
- rozbudowa monitoringu miejskiego
- rozładowanie ruchu na drodze krajowej nr 62, wsparcie gminy Somianka w budowie mostu na rzece Bug
- sygnalizacja świetlna na ul. Kościuszki
Przedsiębiorczość
- powołanie społecznej Rady Gospodarczej składającej się z przedsiębiorców jako organu opiniodawczo – gospodarczego
- obniżenie podatków lokalnych dla prowadzących działalność gospodarczą
- wspieranie małych producentów rolnych, umożliwienie im sprzedaży plonów i produktów
- rewitalizacja targowiska przy ul. Dworcowej
- stworzenie katalogu korzyści dla inwestorów
- zacieśnienie współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu dla wykorzystania ponad 16 ha terenów inwestycyjnych w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ulgi podatkowe w wymiarze 65% zainwestowanych środków)
- program „Praca w Wyszkowie” – pomoc przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy
Pracowici, transparentni, otwarci
Wiele punktów wspólnych z programem dla miasta ma program dla powiatu, który pokrótce omówił szef struktur powiatowych PiS Waldemar Sobczak. To m.in. rozbudowa dróg w porozumieniu z gminami i budowa mostu. - To my, drużyna PiS-u, przy współudziale samorządu gminnego, wystąpimy o środki unijne, żeby ten most powstał. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście nie stali w Wyszkowie w korkach – zapewnił Waldemar Sobczak. 
Nawiązał też do służby zdrowia i szpitala, który jest jednym z najważniejszych zadań powiatu. - Nie wierzcie tym, którzy mówią, że kolejki się skrócą - apelował. – W Polsce brakuje ok. 30 tys. lekarzy. Deklarujemy wsparcie doposażenia szpitala, profilaktykę i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Waldemar Sobczak mówił również o eksponowaniu walorów turystycznych powiatu, lepszej współpracy między szkołami, wsparciu uczniów i nauczycieli, pomocy rolnikom i lepszym wykorzystaniu potencjału ARMIR czy ODR, a także pomocy dla policji. 
- Idziemy z hasłem: Czas na dobrą zmianę w powiecie wyszkowskim. Powiat wyszkowski nowoczesny solidarny i bezpieczny. My się nie ukrywamy pod innymi szyldami – podkreślił Waldemar Sobczak. - Jesteśmy pracowici, transparentni i otwarci.
Wyszkowski PiS przedstawił również swoją kandydatkę na liście do sejmiku wojewódzkiego, Joannę Balę.- Kilka lat temu PiS szedł do wyborów z hasłem: Praca, nie obietnice. Opłacało się słuchać ludzi, ich problemów. Dziś nasze hasło brzmi: Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie – mówiła. 
Konwencję zakończył koncert Lecha Makowieckiego.
PBS Wyszków - wygodny kredyt - RRSO
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom