SZACHY: Regulamin Turniejów Szachowych "O Puchar Wyszkowa 2018"

Sport

SZACHY: Regulamin Turniejów Szachowych "O Puchar Wyszkowa 2018"

28.04.2018
autor: opr. Red.
Regulamin Cyklu Turniejów Szachowych
O Puchar Wyszkowa  2018
 
 1. Organizatorem cyklu turniejów szachowych O Puchar Wyszkowa 2018  jest Akademia Umiejętności Pan Hilary  z siedzibą w Wyszkowie 07-200, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 27 oraz Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie 07-200, przy ul. Kościuszki 54.
 2. Celem turniejów jest popularyzacja gry w szachy, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja środowiska szachowego oraz stworzenie warunków do sportowej rywalizacji.
 3. W ramach cyklu w roku 2018 rozegranych zostanie 8 turniejów z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Szczegółowe terminy podawane będą do publicznej wiadomości z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Turnieje rozgrywane będą w kategoriach:
- Dziewczęta – urodzone w latach 2000 – 2011 i młodsze
- Chłopcy – urodzeni w latach 2006 – 2011 i młodsi
- Chłopcy – urodzeni w latach 2000 – 2005
- Kobiety – urodzone 1999 i wcześniej
- Open – urodzeni 1999 i wcześniej
5. Poszczególne kategorie wiekowe będą klasyfikowalne jeśli w turniejach            weźmie udział co najmniej 5 zawodników w danej kategorii wiekowej.
6. W cyklu Turniejów o Puchar Wyszkowa 2018 nagrody nie łączą się. Jeden uczestnik może zwyciężyć tylko w jednej kategorii wiekowej.
 1. Zgłoszenia do każdego turnieju przyjmowane będą za pośrednictwem strony chessarbiter (turniej maj:http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3039/); mailowo na adres: marcinhryszkiewicz@op.pl lub smsem na nr 503 579 784 w terminie do godz. 17.00 dnia poprzedzającego każdy turniej podając imię i nazwisko uczestnika, wiek, a w kategorii  dziewcząt i chłopców szkołę lub klub szachowy, który reprezentują.
 2. Liczba miejsc w turniejach jest ograniczona. Po zgłoszeniu się na turniej uczestnik otrzyma od sędziego turnieju potwierdzenie o przyjęciu jego zgłoszenia do turnieju.
 3. W dniu turnieju, na 30 minut przed jego rozpoczęciem należy w biurze turnieju potwierdzić udział okazując dowód osobisty lub legitymację szkolną i opłacić wpisowe w wysokości : 5 zł – uczestnicy zajęć szachowych w Akademii Umiejętności Pan Hilary; 10 złotych – dzieci i młodzież szkolna; 15 zł – dorośli, 20 złotych – uczestnicy zgłaszający się w dniu turnieju i dopuszczeni do niego w przypadku wolnych miejsc.
 4.  Zapisy na turniej osób, które nie zgłosiły się za pośrednictwem strony chessarbiter lub mailowo i smsem możliwe będą w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem, tylko w przypadku wolnych miejsc.
 5.  W zawodach używane będą zegary szachowe. Tempo gry 15 minut na partię na zawodnika.
 6.  Poszczególne turnieje rozgrywane będą na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim.
 7.  Organizator ma prawo zmienić system rozgrywek lub dystans rund w zależności od ilości zgłoszeń.
 8.  O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje większa ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno: punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw.
 9.  Do punktacji łącznej całego cyklu zawodnicy otrzymują za dany turniej ilość punktów zdobytą w tym turnieju. ?
 10.  Do punktacji łącznej w danej kategorii w całym cyklu 8. turniejów, zaliczane będą wyniki zawodnika z 7 turniejów, w których osiągnął najlepsze wyniki.  W przypadku równej ilości tak zdobytych punktów o kolejności miejsc w cyklu Grand Prix decydować będzie większa ilość zdobytych I miejsc, potem II, a następnie III miejsc itd.
 11.  Do klasyfikacji łącznej w danej kategorii wiekowej, w całym cyklu, wliczani będą uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 4 turniejach w 2018roku.
 12.  Poszczególne turnieje sędziowane będą zgodne z przepisami kodeksu szachowego, w oparciu o program szachowy Chessarbiter.
 13.  Zwycięzcy i uczestnicy poszczególnych turniejów otrzymują dyplomy i ewentualne drobne upominki ufundowane przez fundatorów nagród.
 14.  Zwycięzcy cyklu Grand Prix w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy, niepowtarzalne puchary oraz nagrody rzeczowe: 6 nagród w kategorii open i po 3 nagrody w pozostałych.
 15.  Udział w poszczególnych turniejach jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 16.  Udział w poszczególnych turniejach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych z jego wizerunkiem, powstałych podczas turniejów organizowanych przez Akademię Umiejętności Pan Hilary w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności AU Pan Hilary.
 17.  Nagrody za cały cykl Grand Prix zostaną wręczone w dniu rozegrania grudniowego turnieju, po jego zakończeniu.
 18.  Regulamin cyklu Szachowe Grand Prix Wyszkowa 2018, informacje o turniejach, komunikaty, wyniki oraz aktualna klasyfikacja całego cyklu dostępna będzie na stronach www.nowywyszkowiak.pl
 19.  Uczestnicy na czas turniejów ubezpieczają się we własnym zakresie oraz przystępując do turnieju oświadczają, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne dla ich zdrowia skutki, wynikające z uczestnictwa w turnieju.
 20.  Podczas rozgrywania turniejów osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
 21.  Interpretacja Regulaminu należy do sędziego cyklu turniejów o Szachowe Grand Prix Wyszkowa 2018 – Marcina Hryszkiewicza i przedstawicieli organizatorów.
 
Organizator
Akademia Umiejętności
Pan Hilary
PBS Wyszków - wygodny kredyt - RRSO
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom