POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE: Podsumowanie

Sport

POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE: Podsumowanie

29.06.2016
autor: opr. EB
Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu 17 czerwca podsumował powiatowe igrzyska sportowe, których był głównym organizatorem. Wręczono puchary szkołom, wyróżniono najlepszych sportowców i ich trenerów. Puchary i srebrne dyplomy odebrali dyrektorzy: Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1.
Podsumowanie igrzysk odbyło się w dwóch częściach w internacie I LO. Zebranych witała Maria Gajewska, dyrektor POKiS. Obydwu spotkaniom przewodniczył starosta Bogdan Pągowski.
Sprawozdanie z podsumowania igrzysk powiatowych 2015/2016 przedstawił Andrzej Rębowski, ich koordynator z ramienia POKiS. Dyrektor POKiS i starosta wręczyli puchary dla zwycięskich szkół, a wójtom i dyrektorom szkół podziękowania za współpracę. Omówiono również regulamin igrzysk powiatowych oraz wprowadzono zmiany do plebiscytu na najlepszego trenera i sportowca roku.
Powiatowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych odbywały się pod patronatem starosty Bogdana Pągowskiego i przy zabezpieczeniu finansowym starostwa. POKiS zorganizował w sumie 20 zawodów rangi powiatowej, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców. W rankingu obowiązywała nastę-pująca punktacja: za I miejsce – 8 punktów, II – 6, III – 5, IV – 4, V – 3, VI – 2, VII– 1.
Szkoły ponadgimnazjalne
Największe sukcesy szkół ponadgimnazjalnych:
Mistrzostwa województwa mazowieckiego: IV miejsce w sztafetowych biegi przełajowych w kategoriach  dziewcząt i chłopców – Zespół Szkół nr 1
Mistrzostwa międzypowiatowe: I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców oraz II miejsce dziewcząt – dla ZS nr 1, II miejsce (Karolina Wróbel) i III miejsce (Urszula Wójcik) w indywidualnych biegach przełajowych – ZS nr 1; II miejsce (Piotr Połodziuk) – ZS nr 3 oraz III miejsce (Adrian Sikora) – CEZiU Kopernik
Najlepsi zawodnicy oraz nauczyciele – zdobywcy srebrnych dyplomów
indywidualne biegi przełajowe: Karolina Nadaj – ZS3 (Krzysztof Ostrowski); Piotr Połodziuk – ZS3 (Jan Majewski z ZS1 – zwycięska szkoła)
piłka nożna: Cezary Lonca – ZS3 (Krzysztof Ogrodziński); Paulina Pokraśniewicz – ZS3 (K. Ostrowski)
piłka koszykowa: Milena Wasilewska – ZS3 (Małgorzata Szwed); Marcin Piechociński – I LO (Michał Czajka)
indywidualny tenis stołowy: Edyta Mielczarczyk – CEZiU (Zofia Bernartowicz z I LO – zwycięska szkoła); Maciej Pasek – I LO (Grze-gorz Siemianowski z ZS1 – zwycięska szkoła)
halowa piłka można: Karolina Nadaj – ZS3 (Mateusz Gosiewski); Patryk Reniewicz – ZS Zabrodzie (Piotr Nida)
pływanie: pływacy Nina Karzełek i Franciszek Prus – I LO
piłka siatkowa: Justyna Gołębiewska –I LO (Urszula Siankowska); Maciej Pasek – I LO (Mirosław Macioszczyk)
sztafetowe biegi przełajowe: Karolina Nadaj – ZS3 (K. Ostrowski); Krzysztof Maciak – ZS1 (J. Majewski)
piłka ręczna: Milena Wasilewska – ZS3 (Tomasz Dąbrowski); Mateusz Bryczyński – ZS1 (J. Majewski)
lekka atletyka: Wanda Śniadała – I LO (Małgorzata Szwed z ZS3 – zwycięska szkoła); Adrian Sikora – CEZiU (J. Majewski ZS1 – zwycięska szkoła)
Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych otrzymała dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Elżbieta Michalik.

 Szkoły podstawowe
Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbywały się pod patronatem starosty Bogdana Pągowskiego, burmistrza Grzegorza Nowosielskiego oraz wójtów gmin: Brańszczyk – Mieczysława Pękula, Długosio-dło – Stanisława Jastrzębskiego, Rząśnik – Pawła Kołodziejskiego, Somianka – Andrzeja Żołyńskiego i Zabrodzie – Tadeusza Michalika. Finansowane były przez burmistrza (podwójnie z racji posiadania dwóch drużyn) i wójtów.
W sześciu gminach odbyło się 42 imprezy sportowe rangi powiatowej; po 21 w szkołach podstawowych i gimnazjach (po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców plus ringo – gra mieszana).
Największe sukcesy szkół podstawo-wych
Mistrzostwa Polski:  III miejsce w minipiłce siatkowej chłopców – SP5 Wyszków
Mistrzostwa województwa: I miejsce w minipiłce siatkowej chłopców – SP5 Wyszków
Mistrzostwa międzypowiatowe:  
I miejsce: w indywidualnych biegach przełajowych (Martyna Jechna) – SP Rząśnik; w minipiłce siatkowej chłopców –  SP5 Wyszków
II miejsce: w minipiłce koszykowej chłopców oraz  dziewcząt – SP1 Wyszków, w sztafetowych biegach przełajowych chłopców – SP5 Wyszków, w minipiłce ręcznej dziewcząt oraz chłopców – SP1
III miejsce: w halowej piłce nożnej dziewcząt – SP3 Rybienko Leśne, minipiłce nożnej chłopców – SP Rząśnik, w unihokeju chłopców – SP Zabrodzie, czwórboju chłopców – SP1 Wyszków
Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów
minipiłka nożna: Julia Prusik – SP3 Rybienko Leśne (nauczyciel Marek Bućko), Dawid Kałek – SP Rząśnik (Stanisław Żołyński)
indywidualne biegi przełajowe: Martyna Jechna – SP Rząśnik (Justyna Godlewska SP5 Wyszków – zwycięska szkoła), Kacper Archa-cki – SP5 Wyszków (Dariusz Roszkowski)
minikoszykówka: Julia Wójcik – SP1 Wyszków (Agnieszka Dyga); Konrad Uzdowski SP1 Wyszków (Przemysław Majewski)
minipiłka nożna halowa: Martyna Jechna SP Rząśnik (Agnieszka Nowak); Mateusz Sośnicki – SP Rząśnik (Stanisław Żołyński)
unihokej: Onisk Joanna – SP Somianka (Agnieszka Dworecka); Nikodem Augustyniak – SP Zabrodzie (Maciej Mędrzycki)
minipiłka ręczna: Julia Gołębiewska – SP1 Wyszków (Artur Rębowski); Marcin Dudziński –  SP1 Wyszków (P. Majewski)
minisiatkówka: Natalia Świdwa – SP5 Wyszków (J. Godlewska), Nikodem Obrębski – SP5 Wyszków (Maciej Główczyński)
sztafetowe biegi przełajowe: cały zespół SP1 Wyszków (Artur Rębowski); Antoni Depta – SP5 Wyszków (Kamil Gajewski)
czwórbój LA: Patrycja Gasiuk – SP1 Wyszków (Artur Rębowski), Mateusz Kmieć – SP1 Wyszków (P. Majewski)
ringo: Daniel Banasiak – SP Zabrodzie (M. Mędrzycki)
drużynowy tenis stołowy: kl. IV i młodsze – Sandra Zdunek i Anna Zdunek – SP Stary Lubiel (Stanisław Żołyński); Piotr Melion, Bartosz Jastrzębski – SP Rząśnik (S. Żołyński); kl. V-VI – Martyna Kołodziejczyk i Patrycja Kowalska – SP Porządzie (Dariusz Wróbel); Tobiasz Mróz i Piotr Szurawski - SP Kręgi (D. Wróbel Dariusz z SP Porządzie – zwycięska szkoła)
Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie Hanna Dziubiel.

Gimnazja
Największe sukcesy gimnazjów
Mistrzostwa województwa: I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siat-kowa chłopców oraz piłka nożna chłopców
Mistrzostwa międzypowiatowe: I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców oraz piłka nożna chłopców; II miejsce – Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – piłka koszykowa dziewcząt, Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa dziewcząt; III miejsce – Gimnazjum w Rybnie – unihokej chłopców, Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne biegi przełajowe (Magdalena Witkowska), Gimnazjum w Porębie – piłka nożna dziewcząt
Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele – zdobywcy srebrnych dyplomów
piłka nożna: Adriana Wiśniewska – Gim. Poręba (nauczyciel Bogusław Ulanowski), Marcin Czabaj – Gim. nr 1 Wyszków (Mariusz Pruski)
indywidualne biegi przełajowe: Natalia Pawłowska – Gim. nr 1 Wyszków (Magda-lena Borkowska); Jakub Orłowski – Gim. Rząśnik (Krzysztof Ogrodziński z Gim. nr 2 Wyszków –  zwycięska szkoła)
piłka koszykowa: Julia Madyda – Gim. nr 2 Wyszków (Konrad Chrzczonowski); Adrian Borkowski – Gim. nr 2 Wyszków (K. Chrzczo-nowski)
unihokej: Katarzyna Świderska – Gim. Somianka (Jacek Augustynik); Mateusz Wojtkowski – Gim. Rybno (Marcin Katner)
drużynowy tenis stołowy: Karolina Zwolińska – Gim. Rząśnik (Iwona Zaremba); Mateusz Kołodziejczyk – Gim. Wola Mystkowska (Beata Borek)
halowa piłka nożna: Tryc Zofia – Gim. Somianka (J. Augustynik); Nikodem Laskowski – Gim. Zabrodzie (Sylwester Matak)
piłka siatkowa: Klaudia Gorczyńska – Gim. 1 Wyszków (Marta Wójcik); Aleksander Purgacz – Gim. 1 Wyszków (M. Główczyński)
piłka ręczna: Patrycja Popek – Gim. nr 2 Wyszków (Aleksandra Lange);  Jakub Gerek Gim. Somianka (J. Augustynik)
sztafetowe biegi przełajowe: Katarzyna Gut – Gim. Zabrodzie (P. Nida i S. Matak); Aleksander Wyszyński Gim. nr 1 Wyszków (Stefan Liszewski)
indywidualne zawody LA: klasy I-II – Wiktoria Poziemska Gim. nr 2 Wyszków (Urszula Kuczborska), Kacper Mazurkiewicz – Gim. Leszczydół-Nowiny (Sławomir Niemyski – zwycięska szkoła); kl. III – Oliwia Staśkiewicz – Gim. Zabrodzie (Mariusz Pruski z Gim. nr 1 Wyszków – zwycięska szkoła), Adrian Kanclerz – Gim. nr 1 Wyszków (S. Liszewski)
ringo: Mateusz Poleski – Gim. Stare Bosewo (Krzysztof Pochmara)
Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych otrzymał dyrektor Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie Zbigniew Szczerba.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku