POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE: Podsumowanie

Sport

POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE: Podsumowanie

29.06.2016
autor: opr. EB
Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu 17 czerwca podsumował powiatowe igrzyska sportowe, których był głównym organizatorem. Wręczono puchary szkołom, wyróżniono najlepszych sportowców i ich trenerów. Puchary i srebrne dyplomy odebrali dyrektorzy: Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1.
Podsumowanie igrzysk odbyło się w dwóch częściach w internacie I LO. Zebranych witała Maria Gajewska, dyrektor POKiS. Obydwu spotkaniom przewodniczył starosta Bogdan Pągowski.
Sprawozdanie z podsumowania igrzysk powiatowych 2015/2016 przedstawił Andrzej Rębowski, ich koordynator z ramienia POKiS. Dyrektor POKiS i starosta wręczyli puchary dla zwycięskich szkół, a wójtom i dyrektorom szkół podziękowania za współpracę. Omówiono również regulamin igrzysk powiatowych oraz wprowadzono zmiany do plebiscytu na najlepszego trenera i sportowca roku.
Powiatowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych odbywały się pod patronatem starosty Bogdana Pągowskiego i przy zabezpieczeniu finansowym starostwa. POKiS zorganizował w sumie 20 zawodów rangi powiatowej, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców. W rankingu obowiązywała nastę-pująca punktacja: za I miejsce – 8 punktów, II – 6, III – 5, IV – 4, V – 3, VI – 2, VII– 1.
Szkoły ponadgimnazjalne
Największe sukcesy szkół ponadgimnazjalnych:
Mistrzostwa województwa mazowieckiego: IV miejsce w sztafetowych biegi przełajowych w kategoriach  dziewcząt i chłopców – Zespół Szkół nr 1
Mistrzostwa międzypowiatowe: I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców oraz II miejsce dziewcząt – dla ZS nr 1, II miejsce (Karolina Wróbel) i III miejsce (Urszula Wójcik) w indywidualnych biegach przełajowych – ZS nr 1; II miejsce (Piotr Połodziuk) – ZS nr 3 oraz III miejsce (Adrian Sikora) – CEZiU Kopernik
Najlepsi zawodnicy oraz nauczyciele – zdobywcy srebrnych dyplomów
indywidualne biegi przełajowe: Karolina Nadaj – ZS3 (Krzysztof Ostrowski); Piotr Połodziuk – ZS3 (Jan Majewski z ZS1 – zwycięska szkoła)
piłka nożna: Cezary Lonca – ZS3 (Krzysztof Ogrodziński); Paulina Pokraśniewicz – ZS3 (K. Ostrowski)
piłka koszykowa: Milena Wasilewska – ZS3 (Małgorzata Szwed); Marcin Piechociński – I LO (Michał Czajka)
indywidualny tenis stołowy: Edyta Mielczarczyk – CEZiU (Zofia Bernartowicz z I LO – zwycięska szkoła); Maciej Pasek – I LO (Grze-gorz Siemianowski z ZS1 – zwycięska szkoła)
halowa piłka można: Karolina Nadaj – ZS3 (Mateusz Gosiewski); Patryk Reniewicz – ZS Zabrodzie (Piotr Nida)
pływanie: pływacy Nina Karzełek i Franciszek Prus – I LO
piłka siatkowa: Justyna Gołębiewska –I LO (Urszula Siankowska); Maciej Pasek – I LO (Mirosław Macioszczyk)
sztafetowe biegi przełajowe: Karolina Nadaj – ZS3 (K. Ostrowski); Krzysztof Maciak – ZS1 (J. Majewski)
piłka ręczna: Milena Wasilewska – ZS3 (Tomasz Dąbrowski); Mateusz Bryczyński – ZS1 (J. Majewski)
lekka atletyka: Wanda Śniadała – I LO (Małgorzata Szwed z ZS3 – zwycięska szkoła); Adrian Sikora – CEZiU (J. Majewski ZS1 – zwycięska szkoła)
Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych otrzymała dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Elżbieta Michalik.

 Szkoły podstawowe
Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbywały się pod patronatem starosty Bogdana Pągowskiego, burmistrza Grzegorza Nowosielskiego oraz wójtów gmin: Brańszczyk – Mieczysława Pękula, Długosio-dło – Stanisława Jastrzębskiego, Rząśnik – Pawła Kołodziejskiego, Somianka – Andrzeja Żołyńskiego i Zabrodzie – Tadeusza Michalika. Finansowane były przez burmistrza (podwójnie z racji posiadania dwóch drużyn) i wójtów.
W sześciu gminach odbyło się 42 imprezy sportowe rangi powiatowej; po 21 w szkołach podstawowych i gimnazjach (po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców plus ringo – gra mieszana).
Największe sukcesy szkół podstawo-wych
Mistrzostwa Polski:  III miejsce w minipiłce siatkowej chłopców – SP5 Wyszków
Mistrzostwa województwa: I miejsce w minipiłce siatkowej chłopców – SP5 Wyszków
Mistrzostwa międzypowiatowe:  
I miejsce: w indywidualnych biegach przełajowych (Martyna Jechna) – SP Rząśnik; w minipiłce siatkowej chłopców –  SP5 Wyszków
II miejsce: w minipiłce koszykowej chłopców oraz  dziewcząt – SP1 Wyszków, w sztafetowych biegach przełajowych chłopców – SP5 Wyszków, w minipiłce ręcznej dziewcząt oraz chłopców – SP1
III miejsce: w halowej piłce nożnej dziewcząt – SP3 Rybienko Leśne, minipiłce nożnej chłopców – SP Rząśnik, w unihokeju chłopców – SP Zabrodzie, czwórboju chłopców – SP1 Wyszków
Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów
minipiłka nożna: Julia Prusik – SP3 Rybienko Leśne (nauczyciel Marek Bućko), Dawid Kałek – SP Rząśnik (Stanisław Żołyński)
indywidualne biegi przełajowe: Martyna Jechna – SP Rząśnik (Justyna Godlewska SP5 Wyszków – zwycięska szkoła), Kacper Archa-cki – SP5 Wyszków (Dariusz Roszkowski)
minikoszykówka: Julia Wójcik – SP1 Wyszków (Agnieszka Dyga); Konrad Uzdowski SP1 Wyszków (Przemysław Majewski)
minipiłka nożna halowa: Martyna Jechna SP Rząśnik (Agnieszka Nowak); Mateusz Sośnicki – SP Rząśnik (Stanisław Żołyński)
unihokej: Onisk Joanna – SP Somianka (Agnieszka Dworecka); Nikodem Augustyniak – SP Zabrodzie (Maciej Mędrzycki)
minipiłka ręczna: Julia Gołębiewska – SP1 Wyszków (Artur Rębowski); Marcin Dudziński –  SP1 Wyszków (P. Majewski)
minisiatkówka: Natalia Świdwa – SP5 Wyszków (J. Godlewska), Nikodem Obrębski – SP5 Wyszków (Maciej Główczyński)
sztafetowe biegi przełajowe: cały zespół SP1 Wyszków (Artur Rębowski); Antoni Depta – SP5 Wyszków (Kamil Gajewski)
czwórbój LA: Patrycja Gasiuk – SP1 Wyszków (Artur Rębowski), Mateusz Kmieć – SP1 Wyszków (P. Majewski)
ringo: Daniel Banasiak – SP Zabrodzie (M. Mędrzycki)
drużynowy tenis stołowy: kl. IV i młodsze – Sandra Zdunek i Anna Zdunek – SP Stary Lubiel (Stanisław Żołyński); Piotr Melion, Bartosz Jastrzębski – SP Rząśnik (S. Żołyński); kl. V-VI – Martyna Kołodziejczyk i Patrycja Kowalska – SP Porządzie (Dariusz Wróbel); Tobiasz Mróz i Piotr Szurawski - SP Kręgi (D. Wróbel Dariusz z SP Porządzie – zwycięska szkoła)
Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie Hanna Dziubiel.

Gimnazja
Największe sukcesy gimnazjów
Mistrzostwa województwa: I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siat-kowa chłopców oraz piłka nożna chłopców
Mistrzostwa międzypowiatowe: I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców oraz piłka nożna chłopców; II miejsce – Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – piłka koszykowa dziewcząt, Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa dziewcząt; III miejsce – Gimnazjum w Rybnie – unihokej chłopców, Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne biegi przełajowe (Magdalena Witkowska), Gimnazjum w Porębie – piłka nożna dziewcząt
Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele – zdobywcy srebrnych dyplomów
piłka nożna: Adriana Wiśniewska – Gim. Poręba (nauczyciel Bogusław Ulanowski), Marcin Czabaj – Gim. nr 1 Wyszków (Mariusz Pruski)
indywidualne biegi przełajowe: Natalia Pawłowska – Gim. nr 1 Wyszków (Magda-lena Borkowska); Jakub Orłowski – Gim. Rząśnik (Krzysztof Ogrodziński z Gim. nr 2 Wyszków –  zwycięska szkoła)
piłka koszykowa: Julia Madyda – Gim. nr 2 Wyszków (Konrad Chrzczonowski); Adrian Borkowski – Gim. nr 2 Wyszków (K. Chrzczo-nowski)
unihokej: Katarzyna Świderska – Gim. Somianka (Jacek Augustynik); Mateusz Wojtkowski – Gim. Rybno (Marcin Katner)
drużynowy tenis stołowy: Karolina Zwolińska – Gim. Rząśnik (Iwona Zaremba); Mateusz Kołodziejczyk – Gim. Wola Mystkowska (Beata Borek)
halowa piłka nożna: Tryc Zofia – Gim. Somianka (J. Augustynik); Nikodem Laskowski – Gim. Zabrodzie (Sylwester Matak)
piłka siatkowa: Klaudia Gorczyńska – Gim. 1 Wyszków (Marta Wójcik); Aleksander Purgacz – Gim. 1 Wyszków (M. Główczyński)
piłka ręczna: Patrycja Popek – Gim. nr 2 Wyszków (Aleksandra Lange);  Jakub Gerek Gim. Somianka (J. Augustynik)
sztafetowe biegi przełajowe: Katarzyna Gut – Gim. Zabrodzie (P. Nida i S. Matak); Aleksander Wyszyński Gim. nr 1 Wyszków (Stefan Liszewski)
indywidualne zawody LA: klasy I-II – Wiktoria Poziemska Gim. nr 2 Wyszków (Urszula Kuczborska), Kacper Mazurkiewicz – Gim. Leszczydół-Nowiny (Sławomir Niemyski – zwycięska szkoła); kl. III – Oliwia Staśkiewicz – Gim. Zabrodzie (Mariusz Pruski z Gim. nr 1 Wyszków – zwycięska szkoła), Adrian Kanclerz – Gim. nr 1 Wyszków (S. Liszewski)
ringo: Mateusz Poleski – Gim. Stare Bosewo (Krzysztof Pochmara)
Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych otrzymał dyrektor Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie Zbigniew Szczerba.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
24.24% (167 głosów)
29.90% (206 głosów)
7.55% (52 głosów)
6.82% (47 głosów)
31.49% (217 głosów)
manhattan
manhattan