ZABRODZIE: Zmiany budżetowe

Powiat

ZABRODZIE: Zmiany budżetowe

09.11.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni wprowadzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023. M.in. rozpoczęcie budowy boiska piłki nożnej ze stadionem przenieśli na rok 2020. 
 
Propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2023 przedstawiła na październikowej sesji skarbnik Wiesława Dąbrowska. Plan dochodów budżetu na 2018 r. zwiększono o 96.030 zł do 25.877.827 zł, w tym wydatki bieżące 24.895.089 zł. Plan wydatków, po zwiększeniu o 96.030 zł (w tym bieżące o 26.022 zł i majątkowe o 70.008 zł), wynosi teraz 28.552.827 zł, w tym majątkowych 3.657.738 zł.
Radni zaakceptowali zmiany w WPF, m.in. że z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje po 70.008 zł w 2018 i 2019 r. na „Remont i modernizację trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie, mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem”.
W latach 2019-2020 radni zaplanowali do realizacji budowę drogi gminnej w Choszczowem – w 2019 r. na ten cel 45 tys. zł, w 2020 r. – 50 tys. zł. 
Jednocześnie przesunęli z 2019 r. na 2020 r. rozpoczęcie budowy boiska piłki nożnej ze stadionem (kwota 300 tys. zł). Zmniejszyli limit wydatków w roku 2019 na budowę hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie do 60 tys. zł, uzyskane 440 tys. zł przenieśli do realizacji w 2020 r. 
Na budowę kanalizacji południowej części gminy Głuchy – Wysychy – Dębinki – Adelin – Lipiny – Obrąb – Karolinów w 2019 r. pierwotnie przewidziano 140 tys. zł. Po zmianach limit w 2019 r. wynosi 30 tys. zł, w 2020 r. – 140 tys. zł, a w 2021 r. – 330 tys. zł. Zmiany dotyczą również budowy kanalizacji w Słopsku – limit w roku 2019 wynosi teraz 130 tys. zł, w 2020 r. – 235 tys. zł, a także budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, którą przeniesiono do realizacji w 2020 r. z limitem 1 mln zł. 
Na budowę stacji uzdatniania wody w Obrębie limit na 2019 r. ustalono w wys. 86 tys. zł, natomiast 100 tys. zł przeniesiono do realizacji w 2020 r. 
Na „Rozbudowę drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy – Głuchy” limit 100 tys. zł z roku 2019 zmniejszono do 35 tys. zł, zaś 100 tys. zł przeniesiono do realizacji w 2020 r.
Po przyjęciu uchwały zmieniającej uchwałę WPF na lata 2018 – 2023, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan