ZABRODZIE: Żegnaj! Mówię tobie (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Żegnaj! Mówię tobie (foto)

28.06.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Po 20 latach istnienia Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu zamknęło swoje podwoje. 65 ostatnich gimnazjalistów pożegnało szkołę w środę 19 czerwca. – Nasze spotkanie ma charakter historyczny – zaznaczyła dyrektor Elżbieta Oleksiak.
 
Uroczystość zakończenia nauki uczniów klas trzecich prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Frąckiewicz. Oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców obecni byli m.in. wójt Krzysztof Jezierski, przewodnicząca rady gminy Sylwia Markuszewska, radna wojewódzka Joanna Bala, radne powiatowe Agnieszka Ołdak i Ewa Bartosiewicz, ks. proboszcz Andrzej Rybicki, siostra Anuncjata, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, siostra Edyta, dyrektor DPS w Fiszorze,  Marek Gołaszewski, były wójt (w latach 1994-2006), który otwierał i rozbudowywał gimnazjum.
Akademia rozpoczęła się polonezem – ten polski taniec narodowy, w rytm muzyki Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, zatańczyli ostatni absolwenci gimnazjum. Po czym zaprezentowali zabawny program „Jaś Kowalski, czyli ostatni dzień w szkole. Historia gimnazjalistów z lat szkolnych 2016-2019 w czternastu księgach wierszem”.
 
Zaczęli własną inwokacją:
Szkoło! Gimnazjum moje! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię skończył. Dziś wartość twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo „Żegnaj!” mówię tobie.
Pamięci zawodna, nim sprawisz, że zblaknie
Wspomnienie o szkole, nim jej zabraknie, 
Zanim wyda mi się ledwie chwilą wyśnioną, 
To dzisiaj przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych dni gimnazjalnych, do tych lat zielonych
Na długie trzy roki nauki rozciągnionych. 
Do tych lekcji, gdzie uczono nas rzeczy rozmaitych
Przez zacnych nauczycieli do głów naszych wbitych, 
Wyzłacanych piątkami, przetykanych pałą, 
Za którą od rodziców nie raz nam się dostało.
 
Historyczna chwila
 
- Nasze spotkanie ma charakter historyczny – rozpoczęła swoje wystąpienie Elżbieta Oleksiak, przez 20 lat pełniąca funkcję dyrektora gimnazjum. – Z jednej strony – dlatego że spotykamy się tu, w takim gronie, po raz ostatni, z drugiej – ponieważ jesteście ostatnim rocznikiem kończącym gimnazjum. 20 lat temu wasze starsze koleżanki i koledzy rozpoczynali naukę w nowo powstałych gimnazjach. Łącznie z wami gimnazjum ukończyło 1285 osób. 
- Dzisiejszy dzień to dla mnie ogromne wzruszenie – 20 lat pracy na stanowisku dyrektora w jednej szkole, w mojej szkole, bo tu spędziłam znaczną część swego życia zawodowego. Cieszę się, że praca mojej szkoły nigdy nie była oceniana negatywnie. To zasługa wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły i organu prowadzącego.
Pani dyrektor podziękowała władzom samorządowym, radnym kolejnych kadencji, pracownikom urzędu za pomocne wskazówki, pomoc w realizacji marzeń o porządnej szkole, a także nauczycielom, współpracownikom, radom rodziców, uczniom. Zakończyła słowami patrona szkoły: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. 
Z kolei dyr. Elżbiecie Oleksiak podziękował wójt Krzysztof Jezierski. Wręczył jej pamiątkową statuetkę. 
Po wystąpieniach gości uczniowie złożyli ślubowanie absolwentów: „Ślubujemy, że wiedza, której podstawy zdobyliśmy w tej szkole, będzie służyła dobru naszemu, naszych rodzin, ojczyzny”. 
A potem nadszedł smutny moment pożegnania sztandaru. Gimnazjum otrzymało imię 9 grudnia 2001 r., tego dnia bp Kazimierz Romaniuk poświęcił sztandar i tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Sztandar, zakupiony ze składek mieszkańców gminy, wykonały ręcznie zakonnice z Ożarowa Mazowieckiego. 
- Zawsze byliśmy dumni z naszego patrona i mam nadzieję, że kardynał Wyszyński będzie opiekował się nami nadal. Dziś żegnamy się z bólem serca ze sztandarem, ale nie rozstajemy się z Prymasem Tysiąclecia – dodała pani dyrektor.
 
Podsumowanie roku 
 
Wyniki nauczania w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 podsumowała dyr. Elżbieta Oleksiak. Wszyscy uczniowie, a do trzech III klas uczęszczało 65 osób, gimnazjum ukończyło. Najlepiej egzamin gimnazjalny napisali: Łukasz Kryśkiewicz (179 punktów), Wojciech Kuchta (168 pkt.), Małgorzata Więch (164 pkt.) i Natalia Bogdan (160 pkt.). Łukasz Kryśkiewicz uzyskał też najwyższą średnią ocen – 5,45 i otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Zabrodzie. Z wysokimi średnimi gimnazjum ukończyli także: Małgorzata Więch 5,39, Martyna Pakuła 5,33 i Karolina Frąckiewicz 5,11. Dziewięcioro uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (średnia 4,75 i wyżej). Średnia ocen w szkole wyniosła 3,76. Wystawiono z zachowania 8 ocen wzorowych, 30 bardzo dobrych, 9 dobrych, 13 poprawnych i 5 nieodpowiednich.
Rodzice prymusów otrzymali listy gratulacyjne od dyrektor szkoły i wychowawców: Iwony Ciunajko, Ewy Radzkiej i Wiesławy Paź. 
Sportowy rok szkolny podsumował Piotr Nida. Uczniowie gimnazjum startowali w piłce nożnej i koszykowej dziewcząt i chłopców, indywidualnych i drużynowych biegach przełajowych, drużynowym tenisie stołowym, unihokeju dziewcząt i chłopców, lekkiej atletyce, ringo. Jedenastokrotnie stawali na podium zawodów powiatowych drużynowo oraz 8 razy indywidualnie (na najwyższym stopniu podium: Aleksandra Kostrzewa – indywidualne biegi przełajowe, bieg 100 m, Marcin Garbarczyk – pchnięcie kulą, Bartek   Gardasiewicz – bieg 400 m). Nagrody książkowe za osiągnięcia sportowe otrzymały dziewczęta wybrane najlepszymi zawodniczkami turniejów powiatowych: Małgorzata  Więch (piłka nożna) i Natalia Dana (piłka  koszykowa).
W osiąganiu sukcesów pomagali przyjaciele szkoły. Podziękowania z rąk pani dyrektor odebrali: Stanisława i Marek Gołaszewscy, Hanna i Jan Fornalowie, Maria i Tadeusz Rudzińscy, Ewa Markuszewska.
Rada Rodziców po uroczystości zaprosiła na słodki poczęstunek.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom