ZABRODZIE: Wyższe opłaty za śmieci

Powiat

ZABRODZIE: Wyższe opłaty za śmieci

15.03.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Od 1 kwietnia wchodzi w życie uchwała dotycząca metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat – będą one wyższe od 50% do nawet 100%. Najwyższe stawki są dla odpadów niesegregowanych.
 
W temat wprowadził naczelnik wydziału rozwoju gminy Jan Getka. Wygasła umowa z firmą odbierającą śmieci w 2018 r., więc został ogłoszony przetarg na rok 2019. W pierwszym przetargu oferty były powyżej 600 tys. zł. Wójt (poprzedni) zdecydował, by go unieważnić i ogłosić drugi – oferty okazały się niższe o ok. 80 tys. zł, ale i tak o 200 tys. zł wyższe niż w roku 2018. Do kwot z przetargu dochodzą jeszcze koszty obsługi systemu, administracyjne. 
- W związku z tym, że łącznie koszty wzrosły, musimy podnieść stawki opłat, ponieważ zgodnie z ustawą (O utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ES) opłaty pobierane od mieszkańców muszą nam zbilansować wydatki, które ponosi gmina.
- Nie jest to popularna decyzja – przyznał naczelnik – ale należy ją podjąć, żeby gmina nie dokładała do tego systemu. Jak państwo wiecie, mamy zaplanowanych wiele inwestycji, pan wójt planuje przywrócenie funduszu sołeckiego. Musimy mieć pieniądze na te działania.
Temat był długo i dogłębnie dyskutowany na komisjach rady, zgłaszano różne wnioski, ostatecznie osiągnięto kompromis. 
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego wynoszą:
 
Za odbiór odpadów segregowanych:  
1) 15 zł – gospodarstwo domowe 
1-osobowe (było 10 zł)
2) 27 zł – gospodarstwo 2-osobowe (17 zł)
3) 44 zł – gospodarstwo 3-4-osobowe (25 zł)
4) 54 zł – gospodarstwo powyżej 
4 osób (27 zł)
 
Za odbiór odpadów niesegregowanych
1) 21 zł – gospodarstwo domowe 
1-osobowe (było 16 zł)
2) 38 zł – gospodarstwo 2-osobowe (28 zł)
3) 56 zł – gospodarstwo 3-4-osobowe (35 zł)
4) 65 zł – gospodarstwo powyżej 
4 osób (37 zł).
 
Ze złożonych deklaracji wynika, że w gminie jest 1516 gospodarstw domowych, z czego selektywną zbiórkę odpadów deklaruje 1052 gospodarstwa (69,4%), a nieselektywną 464 gospodarstwa (30,6%).
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku