ZABRODZIE: Wybrali wariant zielony (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Wybrali wariant zielony (foto)

27.11.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy przez Polskie Sieci Energetyczne SA linii 400 kV na terenie gminy Zabrodzie odbyło się 20 listopada. Po pierwszym, bardzo emocjonującym lipcowym spotkaniu w Kicinach, wpłynęło 116 wniosków dotyczących planowanej inwestycji. Przedstawiciel wykonawcy poinformował, że z przedstawionych mieszkańcom trzech wariantów przebiegu trasy został wybrany wariant drugi, długości 1,4 km, przechodzący w okręgu Basinów.
 
Przypomnijmy, że budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Ostrołęka – Stanisławów wpisana jest do Ustawy z dn. 24 lipca 2015 r. i jest to inwestycja strategiczna w zakresie sieci przesyłowych. przesyłowych. Połączy Stację Elektroenergetyczną Ostrołęka z SE Wyszków i SE Stanisławów. Budowa jest podyktowana zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rejonie centralnej i wschodniej Polski. Inwestycja uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z grudnia 2018 r. znalazła się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Długość linii wynosi ok. 100 km. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2018 r. PSE – operator sieci przesyłowej w Polsce – chce rozpocząć budowę w 2021 r. i zakończyć do 2023 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Elfeko SA (lider konsorcjum), SPIE Elbud Gdańsk SA i ELTEL Networks Energetyka SA.
Na drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gminy Zabrodzie, które odbyło się w Zazdrości i trwało prawie 2 godziny, przyszło zdecydowanie mniej mieszkańców niż na pierwsze – lipcowe. Rozpoczęła je prezentacja, przedstawiona przez Macieja Szulca, dyrektora ds. inwestycji w firmie Elfeko. Przedstawił efekty pracy i analiz, sporządzone m.in. w oparciu o zadawane na zebraniu pytania i wypełnione przez mieszkańców ankiety. Przypomniał, że w ramach konsultacji przedstawiciele firmy brali udział w sesji rady gminy, były spotkania z ekspertami, wizyta przedstawicieli mieszkańców w Krajowej Dyspozycji Mocy (tu okazało się, że największy pobór mocy jest w czerwcu a nie w zimie), spotkania plenerowe pod liniami elektroenergetycznymi i w ich otoczeniu. Mieszkańcy swoje uwagi do inwestycji przedstawili w ankietach. W gm. Zabrodzie wpłynęło 116 ankiet (najwięcej z sołectwa Płatków), przy łącznej liczbie 586 ankiet. Ankietowani najbardziej obawiali się promieniowania elektromagnetycznego, ale wspominali również o obniżeniu wartości działek, czy zepsucia krajobrazu. 

Polska liderem bezpieczeństwa

Dyr. Szulc próbował rozwiać te obawy. Podkreślił, że jeśli chodzi o oznaczenie maksymalnych dopuszczalnych w środowisku wartości pól elektromagnetycznych, to Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych norm w Unii Europejskiej. Wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dopuszczalna wartość natężenia pola elektrycznego na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową to 5 kV/m (kilowoltów na metr), w Polsce – 1 kV/m. W miejscach dostępnych dla ludzi, ale nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wartość pola elektrycznego nie może przekroczyć 10 kV/m (w wielu krajach Europy to wartość wymagana dla lokalizacji domów). Z przeprowadzonych w czerwcu br. pomiarów w gminach Strachówka, Stanisławów i Radzymin wynika, że wokół linii, na granicy pasa, wartości zmierzone wynoszą 0,2 - 0,3 kV/m. Bezpieczna (wg WHO) wartość natężenia pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi to 80 A/m (amperów na metr), w Polsce  - 60 A/m (wartość ta nie może być przekroczona poza pasem technologicznym linii najwyższych napięć, w tej inwestycji pas technologiczny ma szerokość 70 m, po 35 m od osi linii w obie strony). Dla porównania podał, że wartości pola elektromagnetycznego. wytwarzanego przez żelazko (w odl. 30 m) wynoszą 0,12 kV/m i 0,2 A/m, przez pralkę automatyczną – 0,13 kV/m i 0,1 A/m.  
- Te wartości pól, które jesteśmy w stanie zmierzyć pod linią, nie odbiegają od tych, w których na co dzień przebywamy – podkreślił. – I najważniejsze – nad bezpieczeństwem w zakresie oddziaływania tego pola czuwają odpowiednie instytucje państwa polskiego. Polska jest liderem, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa w tej dziedzinie.
Na uciążliwy hałas emitowany przez linię elektroenergetyczną zwrócił uwagę na poprzednim spotkaniu jeden z dyskutantów.
- Ten hałas to w istocie szum akustyczny, różnie opisywany. Bo prąd dźwięku nie wydaje. Zjawisko to związane jest z wilgotnością powietrza, zwłaszcza w czasie opadów. Kropla wody, która zawiesi się na linii powoduje zaburzenie pola elektromagnetycznego. Jej drgania odbieramy swoim aparatem słuchowym. Uciążliwość to ok. 30 - 40 dni w roku. Poziom szumu to 30 - 45 decybeli.
Żeby zredukować poziom hałasu generowany przez linię zastosowany zostanie trójwiązkowy układ przewodów, a przewody będą nowego typu, trapezoidalnego. 

Z powodów środowiskowych i społecznych

Mieszkańcom zostały przedstawione 3 warianty przebiegu linii przez gminę Zabrodzie. Pierwszy, W-1, żółty, o długości 1,3 km, obejmuje 116 budynków, dotyczy okręgu Basinów i przebiega po granicy gminy Zabrodzie. Wariant W-2, zielony, 89 budynków, przechodzi również w okręgu Basinów, na odcinku 1,4 km. Wariant W-3, niebieski, na terenie gminy ma długość 5,5 km, obejmuje 130 domów i przebiega przez Karolinów, Kiciny, Płatków, Podgać (miał najwięcej negatywnych opinii mieszkańców). Po analizie ankiet, uwzględnieniu aspektów środowiskowych i społecznych, inwestor wspólnie z wykonawcą wybrali do realizacji wariant drugi, nieznacznie też skorygowali jego przebieg – teraz obejmuje 85 domów. Jak powiedział dyr. Szulc, na tym terenie staną maksymalnie 4 słupy o wysokości 60 – 70 m. Dodał, że wszystkie szkody wyrządzone przez sprzęt podczas budowy linii będą mieszkańcom rekompensowane. 
- Mamy ponad pół wieku doświadczenia w realizacji takich inwestycji – zaznaczył.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Kolekcjoner i wytwórca siodeł

ZABRODZIE: Kolekcjoner i wytwórca siodeł

Około 40 siodeł zgromadził w prywatnym muzeum Jerzy Siedlarczyk, a zrobił ich około stu. Na razie nie ma uprawnień rzemieślniczych, bo są kłopoty z powołaniem komisji, która mogłaby mu zrobić egzamin w jego zawodzie.  
zobacz więcej
SOMIANKA: Opowieść wigilijna, czyli droga do szczęścia (foto)

SOMIANKA: Opowieść wigilijna, czyli droga do szczęścia (foto)

By wprowadzić uczniów i nauczycieli w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia dzieci z klas starszych, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego p. A. Liśkiewicz, zrealizowały spektakl „Opowieść wigilijna” na motywach powieści Charlesa Dickensa. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Park życia

SOMIANKA: Park życia

– to nowa inicjatywa parafii w Popowie Kościelnym. W ten sposób chce uczcić rok 2018 – „wyjątkowy dla naszej Ojczyzny i Kościoła. W tym roku będziemy świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ten rok został ogłoszony przez Episkopat Polski Rokiem św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży”. 
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Trzecia hala sportowa w gminie (foto)

RZĄŚNIK: Trzecia hala sportowa w gminie (foto)

8 lutego 2018 r. stanie się jedną z ważniejszych dat w historii Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskoma w Porządziu – tego dnia została oficjalnie otwarta hala sportowa. Uczniowie śpiewem i tańcem wyrazili radość, że ich marzenie spełniło się. Goście chwalili gminę za inwestycję, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale całej lokalnej społeczności,  jako miejsce zmagań sportowych, imprez rekreacyjnych oraz kulturalnych.
zobacz więcej
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020