ZABRODZIE: Wspólnie dla Zabrodzia (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Wspólnie dla Zabrodzia (foto)

04.10.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Kandydatem na wójta Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Zabrodzia jest Krzysztof Jezierski. Siebie i swoją drużynę przedstawił na spotkaniu 28 września.
 
 Z list KWW Wspólnie dla Zabrodzia na radnych kandydują: Krzysztof Kur, Arkadiusz Sternik, Sylwia Marciszewska, Tadeusz Suchenek, Maciej Hoffmann, Agnieszka Kwiatkowska, Jadwiga Raniewicz, Ewa Krzeczkowska, Andrzej Garbarczyk, Andrzej Strągowski, Leszek Wawryło i Alina Teodorczyk.
- To optymalne połączenie doświadczenia z młodością – stwierdził Krzysztof Jezierski.
Kandydat na wójta ma 38 lat, jest bezpartyjny. Mieszka w Dębinkach z żoną i czworgiem dzieci. Ma doświadczenie w pracy samorządowej: od 4 lat jest sekretarzem gminy w Urzędzie Gminy w Strachówce (pow. wołomiński), wcześniej przez 7 lat pracował w UG w Zabrodziu, najdłużej jako kierownik ds. inwestycji.
- Pozostała mi satysfakcja z wielu zrealizowanych wtedy inwestycji, m.in. rozbudowy i remontu budynku GOK, w którym właśnie się znajdujemy. 
W Strachówce udało się nam pozyskać w ostatnim czteroleciu ok. 10 mln zł z funduszy europejskich. Powstały wodociągi, oczyszczalnie ścieków, dofinansowanie do sali gimnastycznej, teraz przy szkole powstaje bieżnia lekkoatletyczna. Chciałbym takie rzeczy robić w gminie, w której mieszkam. Nie chcę składać obietnic bez pokrycia, licytować się w liczbie pomysłów inwestycyjnych, czasem nawet takich, na które wójt ani rada gminy nie ma wpływu. Oczywiście chciałbym zrobić jak najwięcej, nie zaburzając kondycji finansowej gminy, pozyskiwać środki wszędzie tam, gdzie to możliwe.
Przedstawił priorytety, ustalone z kandydatami na radnych.
Chciałby przywrócenia funkcjonowania w gminie funduszu sołeckiego, pozwalającego na realizację drobnych inwestycji (np. place zabaw, konserwacja rowów przydrożnych, melioracyjnych, uzupełnienie oświetlenia ulicznego), dodatkowym argumentem jest zwrot części kosztów przez wojewodę. Planuje także: poprawić infrastrukturę drogową, rozwinąć infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną (wcześniej przeanalizować, gdzie budować przydomowe oczyszczalnie, a gdzie sieć kanalizacyjną), przywrócić gminny odbiór ścieków od mieszkańców (zakupionym w 2009 r. ze środków unijnych ciągnikiem oraz beczkowozem), zadbać o porządek na terenie gminy m.in. przez oczyszczanie poboczy dróg i chodników. 
- Widzę, że z tym jest problem. Powinna być w urzędzie brygada, składająca się z solidnych pracowników, którzy mają codziennie możliwość wykonania konkretnej pracy. 
Do priorytetów należy też poprawa warunków nauczania we wszystkich szkołach. Marzy mu się zorganizowanie w szkole w Zabrodziu kuchni, w której przygotowywano by posiłki dla uczniów tej i pozostałych szkół oraz wyposażenie szkół w szafki dla każdego ucznia, przez co zmniejszy się waga tornistrów. 
I temat, o którym mówią wszyscy kandydaci – wykorzystanie terenów znajdujących się przy drodze krajowej S-8. 
- Dla rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców jest to sprawa kluczowa – podkreślił. – Nie wszyscy wiedzą, że gmina przy S-8 nie ma praktycznie swoich gruntów. Ok. 180 ha ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i to z nim należy podjąć rozmowy.
Krzysztof Jezierski jest za zwiększeniem współpracy z sąsiednimi gminami, wtedy łatwiej jest pozyskać środki. Jego zdaniem rażące są dysproporcje w podziale środków na poszczególne gminy powiatu wyszkowskiego – należy w tej sprawie prowadzić twarde rozmowy z władzami powiatu.
- Chciałbym z rozsądkiem podchodzić do swojej pracy, jeśli uda mi się wygrać. Nie uważam się za najmądrzejszego w gminie, mam świadomość, że sam niewiele mogę osiągnąć. Tylko dobra współpraca z radnymi, sołtysami, mieszkańcami, dyrektorami szkół i rozmowa pomoże w realizacji celów. 
- Uważam, że jesteś osobą kompetentną, udowodniłeś to swoją wieloletnią pracą samorządową. Takich ludzi nam brakuje – skromnych, ale pracowitych. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Zabrodzie dokonają słusznego wyboru – poparła kandydata Agnieszka Ołdak.  
KWW Wspólnie dla Zabrodzia planuje na 7 października o godz. 18 spotkanie z mieszkańcami gminy.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku