ZABRODZIE: Sytuacja w oświacie jest bardzo dobra

Powiat

ZABRODZIE: Sytuacja w oświacie jest bardzo dobra

09.09.2016
autor: Ewa Elward
– Sytuacja gminy jest bardzo dobra, jesteśmy w stanie zrealizować każdy zapis nowej ustawy – o przygotowaniu oświaty do reformy edukacji mówi sekretarz gminy Zdzisław Bocian. Z wykonanych obliczeń i symulacji wynika, że zmiany nie będą wymagać dużych nakładów środków i pracy.  
Gmina, podobnie jak inne samorządy w powiecie wyszkowskim i kraju, przygotowuje się do zapowiadanych zmian. Oczekując na konkretne akty prawne, policzono m.in. roczniki w każdym obwodzie, wykonano symulacje na podstawie danych demograficznych, sprawdzono stan lokalowy poszczególnych szkół, ich wyposażenie, bazę sportową. 
– Czekamy na wydane rozporządzenia, prawne zmiany ustawy o systemie oświaty. Nie wiemy np. czy będzie można łączyć szkoły z przedszkolami, zerówkami. To dla nas bardzo istotne. Dopóki nie będzie żadnych rozporządzeń wykonawczych, trudno teraz coś konkretnie mówić – zastrzega Zdzisław Bocian.
Dodaje jednak, że władze gminy nie obawiają się reformy, baza dydaktyczna spełnia oczekiwania. Na konkretne decyzje trzeba poczekać. Obecna wiedza ogranicza się do tego, co podają media: będzie zmiana, gimnazja zostaną zlikwidowane. Szczegóły ważne dla pedagogów, jak podstawa programowa, w tym momencie dla organu prowadzącego nie jest istotna, bardziej wiążące będą ustalenia czysto organizacyjne. Kluczowe jest np. łączenie szkół z przedszkolami i zerówkami. To wpłynie na lokalowe rozmieszczenie placówek. Gminy mogą na tym zyskać lub stracić, zależnie od tego, iloma i jak dużymi szkołami zarządzają. 
– Samorządy, które likwidowały szkoły, przekazywały stowarzyszeniom, mogą mieć problem, jeśli łączenie będzie niemożliwe – ocenia sekretarz. – Sytuacja w gminie Zabrodzie jest bardzo dobra, będzie mogła zrealizować każdy zapis w nowej ustawie . 
To obiekty w dobrym stanie, z infrastrukturą sportową (boiska, hale sportowe, orliki). Większość z nich to zespoły szkolno-przedszkolne. Jeśli będzie trzeba je rozdzielić, są możliwości lokalowe. Nie jest znane przyszłe przeznaczenie budynku Zespołu Szkół w Zabrodziu, mieszczącego gimnazjum i ostatnią klasę technikum oraz szkołę dla dorosłych. Na plany i zagospodarowanie szkoły są 3 lata, bo tyle potrwa wygaszanie gimnazjum.  To, co zazwyczaj budzi największe emocje, czyli kwestie zatrudnienia, według sekretarza nie powinno niepokoić pedagogów.  
– W gminie nie powinno być przypadków, że nauczyciele nie będą mieli pracy – uważa.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom