ZABRODZIE: Pałac w Dębinkach - wyścig z czasem

Powiat

ZABRODZIE: Pałac w Dębinkach - wyścig z czasem

09.03.2020
autor: Elżbieta Szczuka
O 2 lata, czyli do końca 2030 r., Rada Powiatu w Wyszkowie przedłużyła Gminie Zabrodzie dzierżawę działki, na której znajduje się zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach. Ma to związek z możliwością pozyskania kilku milionów zł z Funduszu Norweskiego*, które byłyby przeznaczone na renowację pałacu w Dębinkach.
 
Wójt Krzysztof Jezierski 6 lutego był w Warszawie na szkoleniu, podczas którego poruszono tematy dotyczące dofinansowania dóbr kultury. Niewątpliwie takim tematem jest pałac w Dębinkach, którego stan się pogarsza. Na sesji rady gminy 25 lutego wójt poinformował, że pojawiła się możliwość pozyskania z Funduszy Norweskich dotacji w wysokości 2-14 mln zł na renowację zespołu pałacowo-parkowego w Dębinkach, ale trzeba pokonać kilka przeszkód. Po pierwsze – do wniosku o dofinansowanie musi być dołączona dokumentacja projektowa, a na jej wykonanie pozostało bardzo mało czasu, bo wnioski można składać do 16 marca. Dlatego ostrołęcka konserwator zabytków (zespół pałacowo-parkowy jest w rejestrze zabytków, dlatego wszystkie działania muszą być z nią uzgadniane) zasugerowała, żeby w związku z tym skupić się na remoncie głównego kompleksu pałacowego. Po drugie – dzierżawa powinna być na 10 lat, a ta podpisana między powiatem i gminą w styczniu 2018 r. kończy się w 2028 r., dlatego należało ją przedłużyć. 
Rada gminy wyraziła zgodę na dzierżawę nieruchomości w Dębinkach, stanowiącej własność Powiatu Wyszkowskiego, na okres przekraczający 10 lat, tj. do 31grudnia 2030 r. Następnego dnia na sesji powiatowej radni wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy tej nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata. 
Gmina Zabrodzie 17 stycznia 2018 r. poddzierżawiła zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach Fundacji Museion Norwid, która chciałaby w 2021 r. utworzyć tu muzeum Cypriana Norwida w 200. rocznicę urodzin poety. Sprawa się skomplikowała w połowie 2018 r., gdy z roszczeniami do nieruchomości wystąpili spadkobiercy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał ich roszczenia. Powiat Wyszkowski odwołał się od tej decyzji; 12 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra. Przed ministrem rolnictwa od roku toczy się postępowanie dotyczące przejęcia majątku w Dębinkach na cele reformy rolnej. Nadal nie wiadomo, czy właścicielem będzie Powiat Wyszkowski, czy spadkobiercy. Brak unormowanego stanu prawnego utrudnia działania Fundacji Museion Norwid. 
W tym programie Funduszu Norweskiego dopuszczalne jest, że wniosek o dotację może złożyć inny podmiot niż właściciel. Korzystniejsze finansowo byłoby, gdyby wniosek złożyła Fundacja Museion Norwid. Wszyscy mają nadzieję, że Fundacji uda się ten wniosek przygotować w terminie (najtrudniejszym zadaniem jest wykonanie w tak krótkim czasie dokumentacji projektowej zabytkowego obiektu) i że dotacja zostanie przyznana. Dodatkowo nad wszystkim wisi cień nieunormowanego stanu prawnego nieruchomości. 
 
* Fundusze Norweskie to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 16 państwom członkowskim Unii Europejskiej w zamian za korzystanie z pełnego dostępu do rynków i przepływu towarów w Unii Europejskiej, której państwa te nie są członkami. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom