ZABRODZIE: Komisja szacuje szkody

Powiat

ZABRODZIE: Komisja szacuje szkody

19.07.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Susza, którą dotkniętych jest większość gmin w Polsce, nie ominęła i gminy Zabrodzie. Powołana przez wojewodę komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej, szacuje straty w uprawach. Wnioski złożyło ponad 60 rolników.
 
Ponad 60 rolników, nie tylko mieszkańców gm. Zabrodzie, ale i sąsiednich, którzy mają swoje pola na terenie tej gminy, złożyło w Urzędzie Gminy wnioski o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wnioski muszą być złożone na specjalnych formularzach (dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej) i zawierać podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Do wniosku należy dołączyć m.in. wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z 2 lipca 2018 r., powołana została komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie gminy, spowodowanych przez suszę. W skład komisji weszli: Edyta Pazik – przewodnicząca, Andrzej Marek Kukwa, Krzysztof Laskowski, Jan Piotr Sykulski, Marek Jeziórski – członkowie. Komisja zaczęła swoją pracę 11 lipca.
Wnioski można było składać do 6 lipca, ale pojedyncze wciąż wpływają i dopóki komisja pracuje, będą przyjmowane. Terminy są ważne z tego względu, że by oszacować szkody, zboże musi być na pniu, a łąki nie mogą być skoszone. 
- Głównym celem jest jak najszybsza wizja w terenie – mówi Marek Jeziórski – zrobienie zdjęć, opisów, bo ludzie chcą kosić.
Szkody dotyczą przeważnie owsa, żyta, mieszanek zbóż, a także łąk (drugi pokos jest słaby) i pastwisk. 
W ramach obowiązujących przepisów rolnicy dotknięci przez suszę mogą występować o kredyty preferencyjne, ulgi w podatku rolnym, odroczenie i rozłożenie na raty płatności wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom